มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ประกาศ MOU กับ Guangdong Ocean University Cunjin Collage รองรับนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรขานรับโลกในศตวรรษที่ 21 ผนึกกำลัง Guangdong Ocean University Cunjin Collage ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย-จีน เผยนักศึกษาจีนนิยมมาเรียนในเมืองไทยมากขึ้น ประกาศความพร้อมเทอมแรกกันยายนปีหน้า
ปัจจุบัน การแสวงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก นำโดยประเทศจีน ได้ทวีความสำคัญขึ้นทุกขณะ การบ่มเพาะบุคลากรที่เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมไทย-จีนอย่างลึกซึ้ง และสามารถปรับกระบวนทัศน์ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) และ Guangdong Ocean University Cunjin Collage (มหาวิทยาลัย กว่างตงชุนจิน) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและจีน ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากลรอบด้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยได้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ รองรับนักศึกษาจีนที่เดินทางเข้ามาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย
ภราดา ดร. ศิริชัย ฟอนซีกา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มนักศึกษาจีนมีให้ความสนใจเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยเป็นจำนวนมาก  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ Guangdong Ocean University Cunjin Collage จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา  รองรับความต้องการของนักศึกษาชาวจีนจากทุกภูมิภาค นอกจากจะช่วยขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดประตูสู่เส้นทางอาชีพของบัณฑิตทั้งไทยและจีนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  ยังช่วยยกระดับความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้นอีกด้วย 
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนชาวจีน ทั้งระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาอันเป็นที่สนใจของนักเรียน/นักศึกษาชาวจีนในวงกว้าง  เสริมสร้างบุคลากรที่เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองให้ดียิ่งขึ้น โดยจะเปิดรับสมัคร ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 และเริ่มเทอมแรกในเดือนกันยายน 2563
“มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบการสอนหลักสูตรนานาชาติ ที่สมบูรณ์แบบและประสบความสำเร็จมากในวงการการศึกษาระดับสากล ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเสริมด้วยการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งหน้าพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่ตอบโจทย์โลกในศตวรรษที่ 21 จึงมีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีความพร้อมอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้”  ภราดา ดร. ศิริชัย กล่าว
นายหมิ่น หลี่ ประธานกรรมการ Guangdong Ocean University Cunjin Collage (มหาวิทยาลัย กว่างตงชุนจิน)  กล่าวว่า ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยทิศทางการค้าการลงทุนที่ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายการขยายธุรกิจของชาวจีน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า มีนักศึกษาชาวจีนเข้ามาศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้า มีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่ได้คุณภาพระดับสากล และความเชี่ยวชาญของ Guangdong Ocean University Cunjin Collage ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน จะสามารถพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความต้องการของโลกในปัจจุบันและอนาคต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถให้กับบุคลากรของทั้งสองประเทศ
Guangdong Ocean University Cunjin College ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 เป็นวิทยาลัยอิสระที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน พื้นที่วิทยาลัยประมาณ 2100 เอเคอร์ (หรือประมาณ 900 ไร่) ด้วยประสบการณ์การกว่า 20 ปี ปัจจุบันนี้ทางวิทยาลัยได้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมโดยมีนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีประมาณ 22,000 คนและกว่า 43สาขวิชาเรียน ครอบคลุม 6 คณะได้ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์, ภาษา, วิศวกรรม, เกษตรกรรม, การจัดการและศิลปะ โรงเรียนมีคณาจารย์กว่า 1,236 คน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของจีน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามนโยบาย " The Belt and Road Initiative " ของประเทศจีน นำโดยพัฒนาการด้านวัฒนธรรมและด้านการศึกษา มีนักศึกษาจำนวนมากในประเทศจีนได้เดินทางไปศึกษาต่อในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบันนี้ ทาง Cunjin College of Guangdong Ocean University และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้ร่วมมือกันสร้าง AIC (Asia International College) และเพื่อให้นักศึกษาชาวจีนที่สนใจการศึกษาต่อต่างประเทศได้มาศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดที่นี่”
“ปัจจุบันชาวจีนให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากจีนเป็นศูนย์รวมการค้าการลงทุนที่มีมูลค่ามหาศาล ขณะเดียวกันนักลงทุนชาวจีนมีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งมีการค้าขายระหว่างประเทศกันมานาน และยังคงสานความสัมพันธ์ทั้งในเชิงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว พร้อมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่ยังคงเหนียวแน่น ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในโอกาสเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและจีนที่ยังคงเดินหน้า โดยการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย มีจุดเด่นในด้านหลักสูตรนานาชาติที่รองรับนักศึกษาจากหลายประเทศ และมีสาขาวิชาให้เลือกอย่างหลากหลาย ขณะที่การใช้ชีวิตในเมืองไทย ยังมีความสะดวกสบาย ท่ามกลางความเป็นมิตรของผู้คนอีกด้วย”นายหมิ่น หลี่ กล่าว
หลักสูตรนานาชาติระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ Guangdong Ocean University Cunjin Collage โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 และเริ่มภาคการศึกษาแรกในเดือนกันยายน 2563  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  www.au.edu


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก