ศรัทธาแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ในงาน “บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา” “เทศกาลลอยกระทง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดบุรีรัมย์

“เทศกาลลอยกระทง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการร่วมกับ อำเภอประโคนชัย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง “บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา” จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บริเวณปราสาทหินเมืองต่ำ ตำบลจรเข้มาก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
เพื่อส่งเสริมพื้นฟู สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งสื่อสารความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ และสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป 

โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจทั่วบริเวณปราสาทหินเมืองต่ำ โบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ สะท้อนถึงศรัทธาความเชื่อความเคารพสักการะของพี่น้องชาวไทย และคนพื้นถิ่นอีสาน ที่มีต่อสายน้ำอย่างไม่เสื่อมคลาย ทำให้ประเพณีการลอยกระทงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน โดยมีนางเอกสาวสวยหน้าหวาน นาว-ทิสานาฏ ศรศึก ร่วมรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์ภายในพิธีเปิดงาน
ชมการประกวด “นาคะเทวี ศรีเมืองต่ำ” การประกวดสาวงามที่มีความเป็นเอกลักษณ์คือ เป็นการประกวดนางนพมาศหน้าปราสาทหินที่เดียว และที่แรกในประเทศไทย คัดสาวงามตามแบบฉบับเบญจกัลยาณี คือ สตรีผู้มีศุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม ๕ ประการ คือ  ผมงาม เนื้องาม ฟันงาม ผิวงาม วัยงาม ชิงเงินรางวัล ถ้วยเกียรติยศ พร้อมสายสะพาน โดยมี นิโคลีน-พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ มิสไทยแลนด์เวิลด์ ๒๕๖๑ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
พบกับการแสดง แสง สี เสียง ในชุดการแสดง “บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา” ตามคติความเชื่อของคนไทย และคนพื้นถิ่นอีสาน นาค ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และเป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกสวรรค์และโลกมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน ผู้คนที่มีถิ่นอาศัยในแถบนี้จึงสักการะบูชาและศรัทธา พญานาคเทพเจ้าแห่งสายน้ำ ผู้นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่แดนดินแห่งนี้ โดยกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง จะมีขึ้นทั้ง ๒ วัน (๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) บริเวณปราสาทเมืองต่ำ โบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งคำว่า เมืองต่ำ ไม่ใช่ชื่อดั้งเดิมแต่เป็นชื่อที่ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้ เพราะปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นราบ ส่วนปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนเชิงเขาที่ เป็นสำคัญ  เป็นปราสาทที่มีสระน้ำล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน เปรียบประดุจมหาสมุทรทั้ง ๔ ด้านของเขาพระสุเมรุ  ได้แก่
ปิตสาคร            ทางทิศเหนือ มีน้ำสีเหลือง    
ผลิกสาคร          ทางทิศตะวันตก มีน้ำใสสะอาด เหมือนแก้วผลึกมรกต 
ขีรสาครเกษียรสมุทร     ทางทิศตะวันออก มีน้ำสีขาว 
นิลสาคร             ทางทิศใต้ มีน้ำสีน้ำเงินอมม่วง 
มีนาคล้อมสระน้ำทั้ง ๔ ทิศ จึงเปรียบประดุจเป็นผู้ธำรงรักษาโบราณสถานแห่งนี้ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังจวบจนปัจจุบันและตราบนานเท่านาน

สำหรับประเพณีลอยกระทงมีมายาวนานตั้งแต่สมัยอดีตกาล มีประเพณีหนึ่งที่ถือเป็นต้นกำเนิด นั่นคือ พระราชพิธีจองเปรียง ในราชสำนักกษัตริย์ผู้ปกครองทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโคมพระประทีป เพื่อบูชาเทพเจ้าทั้ง ๓ ของฮินดู ดังที่ปรากฏชัดเจนในพระราชนิพนธ์พระราชพิธี ๑๒ เดือน ตอนพระราชพิธีจองเปรียง “การที่ยกโคมขึ้นนั้นตามโบราณกล่าวว่ายกขึ้นเพื่อบูชาพระเจ้าทั้งสามคือพระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม แต่ครั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงนับถือพระพุทธศาสนาก็กล่าวว่าบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์พิภพ 
กาลต่อมาในสมัยสุโขทัยราชธานี ก่อเกิดตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้า แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ประดิษฐ์กระทงรูปดอกกระมุทหรือดอกบัวซึ่งประดับด้วยประทีปที่ทาด้วยเปรียงถวายพระร่วงเจ้าเพื่อทรงลอย จึงเป็นที่มาของต้นกำเนิดการลอยกระทง  
จวบจนปัจจุบัน มนษุย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค มากมายทั้งการดำรงชีวิตและการเกษตร มนุษย์จึงผูกพันธ์   กับสายน้ำ เมื่อถึงเทศกาลลอยกระทง ต่างตั้งอกตั้งใจทำกระทงลอยเพื่อเป็นพุทธบูชา และขอขมาพระแม่คงคา ที่ได้อาศัยดื่มกินและดำรงชีวิตอยู่นั่นเอง"
ภายในงานนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ การประดับประดาไฟแสงสีสวยงาม, การแสดงแสง สี เสียง, พิธีกรรม การบูชาและพิธีสมาน้ำ ทักษิณาวัตรเพื่อขอขมาน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา, การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน, สาธิตการทำกระทง, การประกวดกระทง, ชมการแสดง สาธิต และจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม, ทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนด้านหน้าปราสาทเมืองต่ำ, การแสดงดนตรีพื้นบ้าน, ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ ตลาดอารยธรรมขอมโบราณ, การแสดงกันตรึม และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสื่อและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณี การแต่งกายผ้าไทย ในเทศกาลลอยกระทง “บารายศรัทธา สมมาสายน้ำ ปราสาทเมืองต่ำ น้อมนำบูชา” จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณปราสาทหินเมืองต่ำ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และสามารถติดตามรายละเอียดงานได้ที่ แฟนเพจ ลอยกระทงบารายพันปี ปราสาทเมืองต่ำ
Share:

ลาซาด้าฉลองความสำเร็จแคมเปญ 11.11 ปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ ประเทศไทยครองแชมป์ ท็อปสเปนเดอร์สูงสุดในภูมิภาค

กรุงเทพฯ, 12 พฤศจิกายน 2562 – ลาซาด้า ผู้นำอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความสำเร็จจากแคมเปญ “Lazada 11.11 Biggest One Day Sale วันเดียวได้ทุกดีล” เผยข้อมูลนักช้อปไทยช้อปมันส์ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยมีนักช้อปจากกรุงเทพฯ จำนวนมากที่สุดจากทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีผู้ชมลาซาด้า 11.11 ซูเปอร์โชว์ ผ่านไลฟ์บนแอปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 13 ล้านคน รวมถึง Guess It! King เกมโชว์ทายราคาก็มียอดการรับชมทั่วภูมิภาคผ่านไลฟ์มากกว่า 1 ล้านวิวเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงความตอบโจทย์ของกลยุทธ์ช้อปเปอร์เทนเมนต์ของลาซาด้า 
นายแจ็ค จาง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า “Lazada 11.11 Biggest One Day Sale วันเดียวได้ทุกดีล ตอกย้ำความเป็นผู้นำอีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งในประเทศไทย ด้วยความสำเร็จในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นตัวเลขสถิติผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือยอดคำสั่งซื้อที่เติบโตอย่างเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแพลทฟอร์ม ที่มุ่งมั่นมอบประสบการณ์ช้อปออนไลน์ที่ดีที่สุด ขอขอบคุณนักช้อปไทยทุกคนที่สนับสนุนลาซาด้ามาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่วงการอีคอมเมิร์ซ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้พัฒนาไปอีกขั้น”
สถิติที่น่าสนใจสำหรับ Lazada 11.11 Biggest One Day Sale วันเดียวได้ทุกดีล พบว่า มือถือยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยมียอดขายรวมสูงที่สุดในแคมเปญ 11.11 โดยประเภทสินค้าที่ขายดี 3 อันดับแรก ในแง่ยอดขายรวม ได้แก่ มือถือและแท็บเล็ต, โทรทัศน์ และสินค้าแม่และเด็ก ในขณะที่ประเภทสินค้าที่ขายดี 3 อันดับแรก ในแง่ออเดอร์รวม ได้แก่ ชุดชั้นใน, เสื้อผ้าแฟชั่น และความงาม

สถิติที่น่าสนใจอื่นๆ ในแคมเปญ Lazada 11.11 Biggest One Day Sale ได้แก่ ออเดอร์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดจากทั่วทั้งภูมิภาคในแคมเปญ 11.11 มาจากนักช้อปไทย โดยออเดอร์นั้นมีมูลค่าสูงกว่า 360,000 บาท 3 จังหวัดที่มีจำนวนนักช้อปสูงที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ, ชลบุรี และสมุทรปราการ
ช่วงเวลาที่มีออเดอร์พุ่งสูงมากที่สุดระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้แก่ ช่วง 00.00 – 00.59 น., 23.00 – 23.59 น. และ 22.00 – 22.59 น.
จำนวนผู้ชมลาซาด้า 11.11 ซูเปอร์โชว์ ผ่านไลฟ์บนแอปและทีวีทั่วภูมิภาคมากกว่า 13 ล้านคน
Guess It! King เกมโชว์ทายราคาก็มียอดการรับชมทั่วภูมิภาคผ่านไลฟ์ฟีเจอร์ของลาซาด้ามากกว่า 1 ล้านวิว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แชมป์แบรนด์ LazMall ขายดีที่สุดบนลาซาด้าประเทศไทย ในแคมเปญ 11.11
โทรศัพท์มือถือ: Apple
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน: Philips
แม่และเด็ก: Mamypoko
สินค้าไลฟ์สไตล์: Winner Furniture
สุขภาพและความงาม: L’Oreal Paris
แฟชั่น: Sabina

นอกจากนี้ ลาซาด้ายังจับมือกับสายการบินไทยเวียตเจท จัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์บนเที่ยวบินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ด้วยการมอบบัตรกำนัลจาก Lazada มูลค่า 1,111 บาท เพื่อให้ลูกค้าได้นำมาช้อปในแคมเปญ 11.11 อีกทั้งแจกตั๋วเครื่องบินฟรี 11 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง สำหรับผู้โชคดีจากกิจกรรม Lazada Stamp Hunt ล่าเพื่อแลก แจก Voucher ที่จัดขึ้นในแคมเปญ 11.11 นี้เป็นพิเศษอีกด้วย

ติดตามแคมเปญช้อปปิ้งที่น่าสนใจอื่นๆ ของลาซาด้า ได้ที่ Facebook : Lazada Thailand, Twitter: Lazada Thailand และ Application: Lazada

เกี่ยวกับลาซาด้า (Lazada)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2012 ลาซาด้า กรุ๊ป เป็นผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ด้วยการนำเสนอธุรกิจการค้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง และเครือข่ายการชำระเงินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ลาซาด้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั่วภูมิภาค พร้อมความมุ่งมั่นที่จะให้บริการเหล่านักช็อปออนไลน์กว่า 300 ล้านคนภายในปี 2030 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา ลาซาด้าได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญของกลุ่มอาลีบาบาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการขับเคลื่อนโดยโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Share:

“ดีป้า” ประกาศความสำเร็จ ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2019 โชว์ยอดผู้เข้าชมงาน ทะลุ 5 แสนคน เม็ดเงินสะพัดกว่า พันล้านบาท

12 พฤศจิกายน 2562, อาคารดีป้า ลาดพร้าวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงความสำเร็จการจัดงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019”  ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด สร้างเม็ดเงินสะพัดระหว่างการจัดงาน 1,082  ล้านบาท ผู้แทนสถานทูตกว่า 20 ประเทศร่วมพิธีเปิด  กระตุ้นการรับรู้ระดับนานาชาติ ภาครัฐ-เอกชน ตื่นตัวร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม 10 ฉบับ เบิกทางสู่เมืองอัจฉริยะประเทศไทยด้วยการประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ถึง 27 เขต มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดงานทั้ง 4 วัน มีประชาชนเข้าร่วมงานรวม  สูงถึง 584,417 คน
​ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวถึงภาพรวมการจัดงานว่า งาน Digital Thailand Big Bang 2019 เกิดปรากฏการณ์มากมายในหลาย ๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่ได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งแสดงถึงความสำคัญในระดับประเทศ ส่วนในระดับนานาชาตินั้นมีผู้แทนสถานทูต 24 ประเทศที่มาร่วมพิธีเปิดเช่นกัน ตลอดการจัดงานเราได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรวิทยากรชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากทั่วโลกรวมกว่า 300 ท่าน
โดย The Next Web และ Creative Talk บูธนิทรรศการน่าตื่นตาจากกว่า 500 หน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่แต่ละหน่วยงานมาจัดแสดงให้ประชาชนได้เปิด ประสบการณ์ใหม่ๆ, กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น เกมเสริมทักษะโค้ดดิ้ง “หมูป่า”, กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ E-Edutainment, หุ่นบ๊องประลองพลัง Hebocon, กิจกรรม ASEAN Strartup Hackathon เวทีระดมสมองพัฒนาโซลูชั่นตอบโจทย์ Smart City ตลอดจนโซน Showcase ทั้ง 3 โซน Digital Economy, Digital Society และ Creativity เปิดไอเดียการปรับใช้ Drone เข้ากับบริบทต่างๆ, ประชาชนได้ทดลองนั่ง Hyperloop และ คอนเสิร์ตที่มี Robot KUKA ร่วมเล่นกับศิลปินจาก                 Smallroom เป็นต้น
“ด้วยจากความตั้งใจในการจัดงานปีนี้ ที่อยากจะสร้างประสบการณ์ตรงด้านดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ผนวกกับการบรรยายโดยนักพูดชื่อดังจากทั่วโลก ทำให้ปีนี้ มีผู้ร่วมงานมากกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมทั้งทางผู้ที่มีส่วนร่วมในออนไลน์ และ มาร่วมในงานรวมกว่า 584,417 คน ซึ่งบรรลุเกิดกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ในด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้น สามารถสร้างเม็ดเงินลงทุนระหว่างการจัดงานกว่า 514 ล้านบาท จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกบูธกว่า 500 บูธ เกิดคู่เจรจาทางธุรกิจถึง 838 ราย สร้างเม็ดเงินสะพัดตลอดการจัดงานกว่า 1,082 ล้านบาท” ผอ.ใหญ่ดีป้า กล่าวเสริม
​ด้าน นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล) กล่าวถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายในงานว่า “งาน Digital Thailand Big Bang 2019” ได้เกิดบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือระดับนานาชาติด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ หน่วยงานระดับนานาชาติ ถึง 9 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ เป็นบันทึกความร่วมมือระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ กระทรวงสาธารณสุข รวม 10 ฉบับ สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมีขึ้นทั้งในพิธีเปิด โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยาน และพิธีปิดของงานมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นสักขีพยาน
​นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน ASEAN Startup Hackathon  ในงานด้วย เป็นเวทีให้สตาร์ทอัพ ได้นำเสนอแนวคิดและแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน
สำหรับภาคการศึกษา ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กลุ่มงานสังคมและกำลังคนดิจิทัล) เปิดเผยว่างานในปีนี้ นอกจากจะได้รับความสนใจในภาคการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทั้งในการร่วมออกบูธนิทรรศการที่ได้แสดงผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีของนักศึกษา รวมถึงในลานโค้ดดิ้ง การ์เด้น ซึ่งได้รวบรวมกลุ่มโรงเรียนร่วมพัฒนา กลุ่มโรงเรียน Maker Space เอง ที่ได้ให้เยาวชนแสดงออกถึงความเข้าใจในเรื่องการโค้ดดิ้ง การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลออกมาเป็นผลงานต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมกว่า 50 ผลงาน มีเยาวชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมชมงานตลอด 4 วัน เกือบ 4,000 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวในการเสริมทักษะเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคของสถาบันการศึกษาของประเทศไทย
ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กลุ่มงานโครงการพิเศษ) ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 มีพิธีมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะประเทศไทย โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของผลลัพธ์ในการทุ่มเทผลักดันเมืองอัจฉริยะของไทย และเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เราได้ประการถึง 27 เขต ใน 22 จังหวัด ครบถ้วนทั้ง 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ แบ่งเป็น ภาคเหนือ 7 เขต, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เขต, ภาคกลางและตะวันตก 1 เขต, ภาคตะวันออก 6 เขต และ ภาคใต้ 8 เขต โดยทั้ง 27 เขต มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อขอรับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งการประกาศเขตในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของผลลัพธ์ในการทุ่มเทผลักดันเมืองอัจฉริยะของไทย และเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม
​นอกจากนี้งาน Digital Thailand Big Bang 2019 มีความหมายสำหรับโครงการ World Expo 2020 Dubai ด้าน ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร) กล่าวว่า บูธ World Expo 2020 Dubai ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประชาชนได้สอบถามถึงการก่อสร้างที่ ต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่ร้อน และ ประชาชนจำนวนหนึ่งสนใจที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมอาคารแสดงประจำประเทศไทยด้วยตนเองด้วย ปัจจุบันอาคารแสดงประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความคืบหน้ามากที่สุดเป็นลำดับต้น ๆ และเป็นเพียงสามประเทศในเอเชียที่เริ่มการก่อสร้างแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
​โดยต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่การนำถอยหลังวันงานภายใต้แคมเปญ One Year to Go ที่จะมุ่งเน้นเชิญชวนให้คนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ Thailand Pavilion มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษา คนทำงานหรือผู้สูงอายุ เพราะกิจกรรมมีตั้งแต่ การประกวดออกแบบชุดของเจ้าหน้าที่ การประกาศรับสมัครเยาวชนอาสาสมัครร่วมเป็นตัวแทนคนไทยในอาคารแสดงประเทศไทย  รวมไปถึงการเปิดรับผลิตภัณฑ์สินค้าไทยมีคุณภาพเพื่อไปร่วมจัดแสดงในงานและเปิดตลาดในแถบตะวันออกกลาง
ดร.ณัฐพล กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า งาน Digital Thailand Big Bang 2019 ปีนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เกิดเป็นปรากฏการณ์ “รวมผลคนดิจิทัล” ครั้งยิ่งใหญ่ โดยในปีนี้ภายใต้ธีม ASEAN Connectivity จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาดิจิทัล และการนำดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในอาเซียน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดัน สนับสนุน ดิจิทัลสตาร์ทอัพ และอุตสาหกรรมเกษตร ภาคธุรกิจดิจิทัล ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ผู้สูงวัย SME ในพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะทั้ง 22 จังหวัด และขยายไปทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/digitalthailandbigbang
Share:

ร้านอาหารฝรั่งเศส บราสเซอรี่ไนน์ (Brasserie 9) สไตล์ Fine French Cuisine ย่านสาทร

Lunch วันนี้ Insight out story พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศรับประทานอาหารกลางวันแบบพิเศษ ให้ความหรูหรา สไตล์ Fine French Cuisine ที่ร้าน Brasserie 9 กันค่ะ
ร้าน Brasserie 9 เปิดให้บริการอาหารฝรั่งเศสแบบคลาสสิก ดั้งเดิม ผสานความทันสมัย ร้านอาหารแห่งนี้ เป็นธุรกิจร้านอาหารในเครือ บริษัท กรูเมท์เฮ้าส์ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท บางกอกแอร์เคเทอริ่ง จำกัด (BAC) ให้บริการอาหารแปรรูปเพื่อจัดจำหน่าย รวมถึงให้บริการจัดเลี้ยงและให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหาร เหมือนนำภัตตาคารฝรั่งเศสมาไว้ที่นี่เลยทีเดียว แต่เดิมร้านนี้ตั้งอยู่ที่ เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์  ตอนนี้ย้ายมาที่ สาทรซอย 6 กันแล้วเผื่อบางท่านยังไม่ทราบกันค่ะ  
‘Brasserie 9’ ร้านเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่สีขาว บรรยากาศดูอบอุ่น หรูหรา ด้านในได้รับการตกแต่งอย่างละเมียด  ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล  ลวดลายคลาสสิกแบบตะวันตก แบ่งเป็นโซนต่างๆ มีมุมบาร์  จิบไวน์ หรือเครื่องดื่มชั้นนำไปพร้อมกับอาหารที่อร่อย

ห้องเก็บซิการ์ไว้คอยบริการ รองรับการจัดงานเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ ได้ตามทุกความต้องการสามารถสมัครเป็นสมาชิกเลือกได้ตามใจชอบกันเลยค่ะ
ในส่วนของห้องเก็บไวน์ขนาดใหญ่ จัดแบบ บรรยากาศสบายๆ ยามเย็นหลบมุมมาพักก็ผ่อนคลายดีนะค่ะ แวะมาเปิด Wine หรือชิมเบียร์ กันได้นะคะ
ในวันนี้ คุณต่าย ศิริโสภา ตันบุญเพิ่ม Sales Manager ร้าน Brasserie 9 เล่าส่วนของห้องไวน์ว่า ที่นี่จะมีไวน์ฝรั่งเศสประมาณ 50% ที่เหลือก็จะคละกันไปทั้งไวน์ชิลี  ไวน์ออสเตรเลีย อเมริกา
ค่อนข้างเลือกได้หลากหลาย ราคาไวน์เริ่มตั้งแต่ 1,200 ไปจนถึง 2 แสนกว่าบาท ตัวไหนน่าสนใจจะนำเข้ามาในริช ในห้องไวน์นี้ก็จะมีที่สำหรับจัดไวน์เทสติ้ง ประมาณ 6-10 ท่าน เป็นประจำ และในส่วนของห้องจัดเลี้ยงก็สามารถรองรับได้หลายขนาด ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ ทั้งกรุ๊ปเล็ก ๆ และกรุ๊ปใหญ่
เรามาต่อกันด้วยเรื่องของอาหารที่นี่กันเลยค่ะ มีอาหารพร้อมเสริฟหลากหลายเมนูชั้นนำ ที่ปรุงแต่งรสชาติโดยทีมเชฟฝีมือเยี่ยม พร้อมวัตถุดิบพรีเมียมที่สั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ พิถีพิถันทุกขั้นตอน และคงรสชาติในแบบดั้งเดิม เพื่อให้ได้อาหารฝรั่งเศสแท้ ๆ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อแกะอบเสิร์ฟกับซอสไวน์แดงและราตาตุย, โทมาฮอร์ค สเต็กเนื้อริบอายติดกระดูกชั้นดี 
นอกจากนี้ยังมีเมนูเมนคอร์ส ซุป สลัด และของหวานหลากหลายเมนู เช่น หอยนางรม มาเรียน โอเลลอง, ปลาแซลมอนหมักสูตร Brasserie 9, แครมบลูว์เร่ราดซอสราสเบอรี่กับผลไม้สด และอีกมากมาย เราตามไปดูหน้าตาของอาหารที่กันเลยค่ะ 

ก่อนลงมือสั่งอาหารลูกค้าทั่วไปมี  โปรโมชั่นพิเศษ ง่ายๆๆ 
สแกนบาร์โคดที่โต๊ะอาหารทุกโต๊ะ พร้อมรีวิวที่ Tripadvisor  รับ Long Mockail ฟรีทุกท่านค่ะ
ช่วงระหว่างนั่งคุยความเป็นมาของร้านและเมนูต่างๆๆ จัดขนมปังสไตล์ฝรั่งเศล กับเมนู กาแฟลาเต้ อุ่นๆๆมาคุยงานไปจิบกาแฟ ไป ฟินไปอีกค่ะ  

B9 Lunch Set Menu 

มาเริ่มเมนู เซตเมนูอาหารกลางวัน ที่จัดโปรโมชั่นกันเลยค่ะ  สามารถเลือกทานได้  2 ราคา ราคานี้ทานได้ตั้งแต่เวลา 11.30-17.00 น.เลยทีเดียว ถือว่า ถ้าใครเลทมือเที่ยงสะดวกรับประทานสัก บ่าย 2 ยังทันแวะกันมาได้เลยค่ะ
430++ for appetizer+main or main+dessert 
520++ for appetizer+main+dessert

Appetizers

Salads
Brasserie 9 Caesar salad
Market garden salad  
Cajun shrimp salad
Salade Niçoise
Soups
Chicken consommé  
“Soupe du jour”

Entrées

Beef carpaccio
Farmhouse charcuterie board – Chef’s selection of imported meat, Home-made pork terrine and pickles
Classic cheese croquettes with a mix berry sauce 
Mussels with tomato sauce or White wine, shallots and garlic

Mains

เมนูซิกเนเจอร์ ขากบฝรั่งเศลทอด ในตำนาน
Coq au vin 
Chicken Florentine pasta in a light creamy sauce
Classic steak frites (surcharge 300 baht)
Wiener Schnitzel (pork) with parsley potatoes
Spaghetti carbonara, olio (chili and bacon) or vegetarian 
Pork tenderloin with lentil ragout and pommery mustard sauce
Slow cooked beef short rib with potato wedges
Pan seared sea bass with butter rice and sauce vierge 
Butter fish with potatoes, green peas and lime cream sauce
Bratwurst(pork sausage)with creamy mashed potatoes and onion gravy
Croque Monsieur sandwich
Vol-au-vent with mushroom ragout and fresh herbs 

Desserts

เมนูนี้ยอดนิยม เข้ากับชื่อร้านสไตล์ฝรั่งเศลต้องมาหอไอเฟลนั่นเอง
Crispy banana with fresh berries and caramel sauce
La Dame Blanche –Vanilla ice cream with whipped cream and warm, molten Chocolate
“Gâteau du jour”
Home-made warm apple tart
Crème brulée
ใครกำลังมองหาร้านบรรยากาศดีย่านสาทร ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารฝรั่งเศสรสดั้งเดิม เราขอแนะนำเดินทางสะดวก  สามารถเดินทางมาได้ถึง 2 ช่องทางคือ สาทร ซอย 6 (ใกล้ BTS ช่องนนทรี) หรือ ซอยพิพัฒน์ (สีลมซอย3) พร้อมที่จอดรถกว้างขวาง 

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11:30น. – 24:00น. (ครัวปิด 23:00น.) 
สำรองโต๊ะ สอบถามรายละเอียดของร้าน Brasserie9 โทรศัพท์ : 021084288
ติดตามได้ที่ เพจ Brasserie9  
เว็บไซต์ : http://www.brasserie9.com
ที่อยู่ : 2194 ซ.เจริญกรุง 72 - เจริญกรุง 74 ถ.เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Share:

FABCE BOOK :: เรื่องราว..ข่าว..ไลฟ์สไตล์

Featured Post ::

เคล็ด(ไม่)ลับ ว่าที่เจ้าสาว หน้าสวย หุ่นเป๊ะ รับวันวิวาห์ จาก WONJIN

​วันแต่งงาน นับว่าเป็นวันสำคัญของสาวๆ อีกวันหนึ่ง แต่กว่าจะถึงวันวิวาห์ว่าที่เจ้าสาวก็มักจะวิ่งวุ่นไม่ว่าจะเตรียมงาน การเชิญแขก สารพัดเร...

ค้นหาบล็อกนี้

Deep Tissue Massage Yoga

Translate

Popular Post ::

STATISTICS ::

Recent Posts ::

จ.กาฬสินธุ์ จัด On Tour อ.สหัสขันธ์

เที่ยวเกาหลีหลักพัน "เกาะเชจู"

บทความที่ได้รับความนิยม

Contact Us ::

Telephone :: คุณเอ๋​ (+66) 081 434 5154
Email :: Nichapa_jea@hotmail.com

Add Line Click 👇👇

Recommended

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *