Tollway Green Way ยกระดับสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม CSR โครงการ “สมุด Green Way 2019”

โครงการ “สมุด Green Way 2019”

เพื่อสานต่อนโยบายการยกระดับสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนโยบาย CSR 5 ด้าน ของบริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจำกัด มหาชน จึงได้สานต่อ โครงการ สมุด Green Way ซึ่งเป็นการรับบริจาคใบเสร็จค่าผ่านทาง กระดาษที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นสมุดโน้ตและนำไปบริจาคให้กับนักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศ
คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็น 1 ใน 5 นโยบาย CSR ของบริษัท ด้าน Tollway Green Way ยกระดับสิ่งแวดล้อม เพื่อต้องการให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
จึงได้จัดทำโครงการ “สมุด Green Way”  ด้วยการรับบริจาคใบเสร็จค่าผ่านทาง กระดาษใช้แล้วหน้าเดียว หรือสองหน้าทุกชนิด เพื่อนำไปรีไซเคิล และผลิตเป็นสมุดจดบันทึกเล่มใหม่  และนำไปมอบให้น้องๆ นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ และการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต สนับสนุนพื้นที่ในการตั้งกล่องรับบริจาค และร่วมบริจาคกระดาษกับโครงการ เพราะทางฟิวเจอร์พาร์คนับเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในแถบทางเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถช่วยประชาสัมพันธ์โครงการได้เป็นอย่างดี และอนึ่งทาง ฟิวเจอร์พาร์คเองมีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่งทั่วกรุงเทพในการตั้งกล่องรับบริจาคกระดาษใช้แล้ว ตามสถานที่ด้านล่าง
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
อาคารด่านดินแดง - ขาออก (ทางยกระดับดอนเมือง)
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ตลาดนัดชุมชน ชั้น 2 ทางเชื่อม Zpell โซนเซ็นทรัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนวัดเปรมประชา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สำนักงานเขตดอนเมือง
สำนักงานทางหลวงที่ 13
กรมกิจการพลเรือนทหาร
สำนักงานเขตหลักสี่
บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผู้ที่สนใจอยากร่วมบริจาคกระดาษ หรือใบเสร็จค่าผ่านทาง สามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามสถานที่ 20 แห่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tollway Call Center : 1233

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก