มิติใหม่กรมที่ดิน..ก้าวสู่นวัตกรรมการรังวัดที่ดิน RTK GNSS NETWORK

กรมที่ดิน .อวดโฉมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในรังวัดที่ดิน ซึ่งจะทำให้การค้นหาตำแหน่งด้วยระบบดาวเทียมนำทาง GPS หรือ GNSS มีความถูกต้องแม่นยำ มีความน่าเชื่อถือสูงมาก ขนาดรังวัดที่ดินมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 4 เซ็นติเมตร
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมที่ดินได้มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ หรือ RTK GNSS NETWORK ที่มีความถูกต้องแม่นยำในระดับเซนติเมตร มาใช้ในการรังวัดรูปแปลงที่ดินให้มีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่มีความละเอียดถูกต้องสูงและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

การรังวัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินที่สมัยก่อน กระทำหลายวิธี ทำให้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของหลักเขตที่ดิน มีหลายมาตรฐานเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตามมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดิน ทั้งระหว่างเอกชนกับรัฐและเอกชนด้วยกันเอง
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมที่ดินจึงได้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยได้ติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร หรือ CORS พร้อมทั้งบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การผังเมือง การจัดเก็บภาษี การคมนาคมขนส่ง การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ที่สำคัญทำให้การรังวัดที่ล่าช้าอยู่มาก ดีขึ้นอย่างชัดเจน

RTK GNSS NETWORK ถือเป็นนวัตกรรมด้านการสำรวจและทำแผนที่ที่ให้ค่าพิกัดของรูปแปลงที่ดินอย่างถูกต้องแม่นยำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยลดขั้นตอนการทำงานสามารถรังวัดและค้นหาตำแหน่งหลักเขตที่ดินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีหลักการทำงาน คือ ช่างรังวัดหรือผู้ใช้งานของระบบโครงข่าย จะทำการรับสัญญาณดาวเทียม ณ ตำแหน่งที่ต้องการหาค่าพิกัด จากนั้นทำการเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุม เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลดาวเทียมให้กับผู้ใช้งานจึงได้ค่าพิกัดของตำแหน่งที่รังวัดอย่างถูกต้องแม่นยำและสะดวกรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินมีความละเอียดถูกต้องทั้งรูปร่างเนื้อที่และค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์จึงสามารถแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของหน่วยงานต่าง ๆ สร้างความเชื่อมั่นในการถือครองเอกสารสิทธิ์ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและลดภาระของประชาชนในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน ก่อให้เกิดการบูรณาการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการสำรวจรังวัดที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ต่อจากนี้ไปหากประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรูปแปลงที่ดินก็มั่นใจได้ว่าข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ปรากฏในระวางแผนที่และในเอกสารสิทธิ์ที่ประชาชนถือครองมีความถูกต้องแม่นยำสอดคล้องกับสภาพการครอบครองจริงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นี้คือ นวัตกรรมที่กรมที่ดินนำมาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Ease of doing Bussiness ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dol-rtknetwork.com หรือโทร. 02 503 3367 

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก