เปิดตัว “คินเซนทริค” ประเทศไทย ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ อย่างเป็นทางการ

“คินเซนทริค” จัดแถลงข่าวเปิดตัวธุรกิจ การเป็นที่ปรึกษาภาวะผู้นำและการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นทางการ ในประเทศไทย ภายหลังเข้าเทคโอเวอร์ บริษัท เอออน บรรลุผลสำเร็จ เดินหน้ารุกขยายธุรกิจ HR เต็มสูบไปด้วยกัน ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานและการ Transformation และเปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริค ประจำปี 2562 เส้นทางสู่การเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่น โดยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดงานประกาศและมอบรางวัลในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นี้นายภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “คินเซนทริค” เป็นแบรนด์ใหม่ภายหลังทำการเทคโอเวอร์มาจากบริษัท เอออน ซึ่งการทำธุรกรรมได้บรรลุผลสำเร็จไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ในลักษณะของการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกัน เพื่อให้บริการคำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่มีความสามารถ และเป็นธุรกิจใหม่ของ Spencer Stuart มีประวัติความเป็นมายาวนานมากกว่า 26 ปี เพื่อช่วยลูกค้าพลิกโฉมธุรกิจและเร่งผลักดันความสำเร็จผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินธุรกิจ HR สมัยใหม่ ที่ต้องเข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจ มีการตั้งสมมติฐานก่อนทำงาน มีการเก็บข้อมูลจริงอย่างลึกซึ้ง ทั้งจากพนักงาน และ CEO  มีทีม Data analytics ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาของ “คินเซนทริค” ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ HR อย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็น ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ Country Leader และพาร์ทเนอร์ และนางสาวนภัส ศิริวรางกูร ผู้อำนวยการของ​  คินเซนทริค ประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อตอบโจทย์ขององค์กร ช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้งาน เช่น Ai, Robot และ Digital Platform โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการ Transformation เพราะทุกคนคือคุณค่าขององค์กร
ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ Country Leader และพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพองค์กรและบุคลากร ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด (Disruptive Business Environment) ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการด้านที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กรและบุคลากร  ผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัยและบริษัทได้ให้ความสำคัญที่จะลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลแฟลตฟอร์มใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการสำหรับองค์กรในอนาคต
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม (Digital Transformation) เราชื่อว่า “คินเซนทริค” เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาเพียงไม่กี่รายในโลกที่มีฐานข้อมูลเรื่องคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของความผูกพันของพนักงานและโครงการนายจ้างดีเด่น ที่บริษัทดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องมามากกว่าทศวรรษ และในอนาคตจะครอบคลุมไปถึงการเก็บประสบการณ์ในทุก ๆ จุดผ่านวงจรชีวิตพนักงานคนหนึ่ง ๆ ในการทำงานตั้งแต่
การเข้ามาร่วมงานกับองค์กร จนลาออกหรือเกษียณอายุการทำงาน ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยทำให้องค์กรสามารถคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง ท้ายที่สุดองค์กรสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจเรื่องธุรกิจและเรื่องคนได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
นางสาวนภัส  ศิริวรากูร ผู้อำนวยการบริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด  กล่าวว่า ธุรกิจ HR สมัยใหม่ถือว่ามีความท้าทาย เนื่องจากผู้นำองค์กรล้วนมีเป้าหมายหลักคือการทำ Digital Transformation เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับสินค้าและบริการ  และจากการศึกษาในโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นในปีนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ HR Technology พบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ ระบบ HR เป็น Self-service มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ (cloud) ซึ่งพบว่าองค์กรชั้นนำได้มีการนำระบบ HR ในรูปแบบคราวด์ (cloud) มาทดแทนระบบ ERP Module เดิม ๆ ซึ่งถือว่าช่วยให้พนักงานมีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน HR ดีขึ้น ด้วยการเป็น Employee Self-service และมีการโฟกัสที่งานเชิงกลยุทธ์  ลักษณะการสร้างประสบการณ์ในการทำงานที่น่าจดจำให้แก่พนักงานโดยเน้นที่การศึกษาด้วยหลักการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ หรือบทบาทของ People Analytics ไม่ใช่ความรู้สึกส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่า Gut Feeling ที่มี Bias ในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นเทรนด์ธุรกิจ HR ในยุคดิจิทัล

สำหรับทีมงานที่ปรึกษาของ “คินเซนทริค” ยังคงเป็นหน้าเดิม ที่มาพร้อมคุณภาพโดยมุ่งเน้นร่วมพัฒนาคนในองค์กรต่าง ๆ ด้วยวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มาช่วยพัฒนาโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมภายในองค์กรที่เอื้อกับการทำงานเสริมสร้างทักษะสมัยใหม่ให้เข้ากับการทำงานในโลกดิจิทัลมากขึ้น

เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริค ประจำปี 2562  

นายเอกลักษณ์ ชคทิศ ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทยประจำปี 2562 จำกัด กล่าวว่า โครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ได้ดำเนินงานมาอย่างยาวนานกว่า 19 ปี โดยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจผ่านด้านทรัพยากรบุคคล การก้าวสู่การเป็นองค์กรในดวงใจที่ได้เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดงานประกาศและมอบรางวัล Best Employers  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ผ่านแหล่งข้อมูลทั้ง 3 ส่วน คือ ผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงาน และมีการตัดสินจากคณะกรรมการอิสระ ไม่ว่าจะเป็น CEO, CHRO, CFO จากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งปีนี้มีองค์กรเข้าร่วมกว่า 100 บริษัท สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kincentric.com    หรือ https://www.facebook.com/kincentricthailand/


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก