กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดบรรยายพิเศษในการอภิปราย เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ Flagship Project ปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ "สังคมไทยไร้ความรุนแรง"


วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการอภิปราย เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ Flagship Project ปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ "สังคมไทยไร้ความรุนแรง" 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดรูปแบบและทิศทางด้านการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้มีรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดไตรมาส
เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่เชิงรุกและกำหนดนโยบายในภาพรวม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๗๖ จังหวัด สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ - ๑๒ พร้อมด้วย หน่วยงานระดับกรม/ กองที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๓๐ คน ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ร่วมการอภิปรายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกัปตันวิทย์ ชั้น ๒ โรงแรมเบลล่าบี จังหวัดนนทบุรี
https://www.facebook.com/OlderDOP/posts/2401413926549535
ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

STATISTICS ::

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

Telephone :: คุณเอ๋​ (+66) 081 434 5154
Email :: Insightoutstory@gmail.com

Add Line Click 👇👇

Translate

Deep Tissue Massage Yoga

Review By Nichapa

บทความที่ได้รับความนิยม

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก