กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดินหน้า “ก้าวต่อตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในงาน Thailand Social Expo 2019

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นางนภา  เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมแสดงผลงานทางด้านสังคมที่ใหญ่ที่สุด ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย “Thailand Social Expo 2019” ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน” (Partnership for Sustainable) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดงานภายใต้แนวคิด “ก้าวต่อตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีทั้งหมด 7 โซน ประกอบด้วย
โซนที่ 1 นิทรรศการ “ก้าวต่อตามรอยบาท ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานดำเนินการต่อมา
โซนที่ 2 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง” เป็นจำลองหมู่บ้านราษฏรบนพื้นที่สูง นำเสนอวิถีความเป็นอยู่ การแต่งกาย อัตลักษณ์ วัตถุศิลป์ ของราษฏรบนพื้นที่สูง 5 ชนเผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง เมี่ยน ม้ง ลาหู่ และอาข่า และการนำเสนอการท่องเที่ยงเชิงภูมิวัฒนธรรม
 โซนที่ 3 เวทีการแสดงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำเสนอการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การแสดงผู้แสดงความสามารถ ในโครงการ Smart on Street และการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
โซนที่ 4 Mini Theater ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการนำเสนอ การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายของกรมพัฒนาสังคมและสวัดสิการ

โซนที่ 5 บริการวัดสายตาประกอบแว่นฟรีโดยบริษัทแว่นท็อปเจริญ สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 200 อันต่อวัน
โซนที่ 6 : เปลี่ยนวิถีชีวิต พัฒนาจิตใจ เสริมสร้างรายได้ ด้วยโครงการธัญบุรีโมเดล นิทรรศการจำลองการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายตามโครงการธัญบุรีโมเดล การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้รับบริการจาก 11 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
โซนที่ 7 : ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน เป็นนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมทางสังคม เช่น Productive Welfare สวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ และการนำเสนอการดำเนินการส่งเสริมพลังประชารัฐ People, Power and Partners โดยจำลองพื้นที่แสดงการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จัดแสดงผลงานของเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในการเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม (อพม.น้อย) การนำเสนอการขับเคลื่อนงานด้านกิจการเพื่อสังคม (SE) และการขับเคลื่อนงาน(CSR) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม นำเสนอแนวความคิด Productive Welfare สวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง 
คือ 1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสวัสดิการและการพัฒนาของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
และ 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป นางนภากล่าวในตอนท้าย
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก