เมืองทองจัดใหญ่ “มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง” ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


“มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง” 

ครั้งที่ ๒

Lampang Ceramic and Craft Fairs @ Bangkok ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ Hall 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดงาน “มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง” ครั้งที่ ๒ นี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและมีโครงการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ OTOP/วิสาหกิจชุมชน/SMEs ได้แสดงศักยภาพสินค้าและสนับสนุนช่องทางการตลาด โดยจัดหาและเชื่อมโยงตลาดการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคโดยตรงและมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับคู่ค้าหรือผู้ผลิต
ทางผู้จัดกิจกรรม Lampang Ceramic and Craft Fairs @Bangkok มีแนวคิดการจัดงานเพื่อต้องการเปิดประตูเมืองเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองลำปางให้เป็นที่รู้จักและเป็นการฉายภาพจังหวัดลำปางสู่สายตาของผู้ที่ยังไม่เคยเข้ามาจังหวัดลำปางให้ได้สัมผัสและรับรู้ว่าลำปางมีของดีสินค้าเด่น ด้วยจังหวัดลำปางกำหนดให้เป็นเมือง “ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปาง จึงจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายธุรกิจและการรวมกลุ่มทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Cluster) และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าดีสินค้าเด่นจังหวัดลำปางทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดลำปาง นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ แบ่งเป็น สินค้าประเภทสมุนไพร ๕ ราย สินค้าประเภทเซรามิก ๓๕ ราย สินค้าประเภทอาหาร ๓๑ ราย สินค้าประเภทไม้ ๒๔ ราย และสินค้าประเภทผ้า ๒๓ ราย และคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าชมพื้นที่การจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก