พส. จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีกราบลาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2562      เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะพระธรรมจาริก จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ และวัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้เป็นปีที่ 54 ตั้งแต่ปี  2509 - 2561 มีราษฎรบนพื้นที่สูง โดยการจัดส่งคณะพระธรรมจาริกขึ้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหมู่บ้านราษฎรบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนและถิ่นทุรกันดาร ในภาคเหนือสืบมาจนถึงปัจจุบัน ผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมจาริก ทำให้ราษฎรบนพื้นที่สูงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และประสงค์เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท   เพื่อสร้างศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา ในปี 2562 มีราษฎรบนพื้นที่สูง ร่วมบรรพชา 238 รูป ใน 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ กำแพงเพชร พิษณุโลก น่าน ลำปาง ลำพูน เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ และสุโขทัย
นางนภา กล่าวต่อไปว่า พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และพนักงาน ร่วมบริจาคเงิน อาหารและน้ำดื่มเพื่อการกุศล ในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2562 จำนวน 460,000 บาท เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคร่วมการกุศลจากผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ จำนวน 39,500 บาท รวมทั้งสิ้น 499,500 บาท ทั้งนี้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ยังสนับสนุนพนักงานเข้าร่วมเป็นจิตอาสา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน
นางนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยพิธีนี้เป็นการกราบลาบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมกริบผมนาค จำนวน 238 รูป จากนั้นวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น. พิธีถวายผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขาร แก่นาคราษฎรบนพื้นที่สูง ณ วิหารคดและพระอุโบสถ และเวลา 18.00 น. พิธีกราบขอขมาและปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ต่อพระเทพกิตติเวที ประธานคณะพระธรรมจาริก เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถัดไปวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการงานพระธรรมจาริก และซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือราษฎรบนพื้นที่สูง และ เวลา 13.00 น. พิธีถวายผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารแก่นาคราษฎรบนพื้นที่สูง ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ราษฎรบนพื้นที่สูง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หรือร่วมบริจาคโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของ “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ดังนี้
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 021 1 22540 1
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสำนักงาน ก.พ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 201 0 59714 0
 ธนาคารธนชาต สาขาปากคลองตลาด  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 224 2 10021 0 หรือ ธนาณัติสั่งจ่ายที่ทำการ ไปรษณีย์พลับพลาไชย ในนาม “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร” เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร. 0 2354 8313 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โทร. 0 2280 2273 นางนภา กล่าวในตอนท้าย


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก