ฮีโร่ ชูความเป็นหนึ่งนวัตกรรมรีไซเคิลจากขยะ เผยโฉมโรงงานพลาสติกรีไซเคิลครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – 19 พฤศจิกายน 2562 – ฮีโร่ นำร่องแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตอกย้ำจุดยืนผู้นำนวัตกรรมรีไซเคิลเพื่อช่วยลดขยะในสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เผยโฉมโรงงานคิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ (King Energy & Waste Solutions หรือ KEWS) ในจังหวัดชลบุรี 
ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้นวัตกรรมรีไซเคิลจากการนำพลาสติกที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม จนไปถึงพลาสติกครัวเรือนที่อยู่ในบ่อขยะมาหมุนเวียนใช้ (Landfill Recycling Innovation) จนได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพที่สามารถนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล (หรือที่เรียกว่า Up Cycling) ได้อย่างครบวงจร 
คุณไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด และเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท คิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ จำกัด เผยว่า “ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ฮีโร่ ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกเพื่อช่วยให้สังคมอยู่ได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการพัฒนานวัตกรรมรีไซเคิลพลาสติกที่นำขยะพลาสติกจากบ่อขยะในประเทศกลับมารีไซเคิล เพราะเราเชื่อว่าการนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
โดยพลาสติกที่นำมารีไซเคิลนั้นมีหลายประเภท อาทิ งาน injection เช่น การทำถนนโครงสร้างของรัฐ การทำท่อส่งก๊าซ การขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก และที่ยากที่สุดคือการผลิตสินค้าที่มีความบาง เช่นถุงพลาสติก ซึ่งในประเทศไทยมีที่มาจากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น การนำเข้าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากต่างประเทศ หรือพลาสติกที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม(Postindustrial recycle) 
แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดขยะพลาสติกในประเทศไทย ฮีโร่ จึงได้ริเริ่มเข้าไปทำงานร่วมกับบ่อขยะเพื่อช่วยสอนการคัดแยกเศษพลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้ถึง 20,000 ต่อปีและอยู่ในขั้นตอนการขยายการลดปริมาณถึง 40,000ตัน ต่อปี” คุณไพบูลย์ เผย
โรงงานคิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ (King Energy & Waste Solutions หรือ KEWS) ในจังหวัดชลบุรีถือเป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกที่มีประสิทธิภาพที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากหลากหลายประเทศในยุโรป อยู่ในโรงงาน พื้นที่ 22ไร่ ทั้งนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการรีไซเคิล โรงงานมีกำลังผลิตเม็ดพลาสติกได้ถึง 1,600 ตันต่อเดือน
โดยการผลิตจะเริ่มจากการคัดแยกชนิดพลาสติกกลุ่ม PE หรือ Polyethylene จากเศษพลาสติกที่นำมาจากบ่อขยะ นำมาคัดแยกและล้างทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถล้างเศษพลาสติกได้ถึง 1,600 ตันต่อเดือน  ตามด้วยการนำไปหลอมเศษพลาสติกให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ   และท้ายสุด คือการนำเม็ดพลาสติกมาผลิตเป็นถุงพลาสติกรีไซเคิล อาทิ ถุงขยะฮีโร่อีโค่ที่ขายทั้งในประเทศและส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
ในหนึ่งปีประเทศไทยสร้างขยะรวม 30 ล้านตัน โดย 25% หรือประมาณ 7 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติก ซึ่งการจัดการมีต้นทุนที่สูงขึ้น เนื่องจากปัญหาพื้นที่บ่อขยะที่ไม่เพียงพอที่จะจัดการขยะ จึงเกิดปัญหาขยะล้น และก่อให้เกิดมลภาวะขยะในทะเล (Ocean Wastes) ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ทะเลทุกชนิดตามที่ได้พบเห็นตามข่าวสารต่างๆ ทั่วโลก เช่น เต่าออมสินที่กินขยะพลาสติกเข้าไป เป็นต้น
“นอกจากการทำผลิตภัณฑ์รีไซเคิลแล้ว เรายังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะช่วยลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ลงอีกด้วย อาทิ ปัจจุบัน เรากำลังเริ่มต้นการ Pyrolysis และการแก้ปัญหาขยะอินทรีโดยการนำขยะออแกนิคมาผลิตเป็นปุ๋ย และโรงงานได้ตั้งเป้า 100% Zero waste    ทั้งนี้ เราเชื่อว่าเราคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนสังคมได้ เราจึงมีแผนการที่จะจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการให้ความรู้เพื่อทุกบ้านจะสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง แต่ยังจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงประโยชน์ของการรีไซเคิล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป อีกทั้งเรายังคงเดินหน้าหานวัตกรรมใหม่ๆ มาเพื่อพัฒนาการรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” คุณไพบูลย์ กล่าวปิดท้าย

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก