47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา “จัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 10”เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม  พร้อมสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 และนิทรรศการภายใต้ชื่องาน 47 ปี “วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐมโดยมี พระครูสุวรรณสรานุกิจ 
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10


องสรภาณอนัมพจน์ (ดร.พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) 
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 14 


หลวงจีนสังฆรักษ์สัญชัย เสี่ยซัง 
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13 


พระมหาวิจิตร กลยาณจิตโต 
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 และ นายนายสิทธา มูลหงษ์  
ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ร่วมกันแถลงข่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญทั่วประเทศ จำนวนทั้งหมด 407 โรง 40,000 กว่ารูป  และยังจัดงบประมาณในการจัดมหกรรมฯ ครั้งนี้ด้วย  ซึ่งการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมระดับประเทศ   ประจำทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 แล้ว  หมุนเวียนเป็นแต่ละภาคไป

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้มีโอกาสเข้ามาบวชเรียน เป็นการช่วยเหลือสังคม ช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพต่อไป


โดยปีนี้พิเศษ เนื่องจากครบรอบการก่อตั้ง  47 ปี โรงเรียนพระปริยัติธรรมเราได้มาจัดในส่วนภาคกลาง ในงานจะมีทั้งการจัดการแข่งขันทั้งหมดทั้งสิ้น 51 รายการ โดยจะมีภาควิชาการที่เป็นความรู้ และเรื่องของทักษะ ช่างฝีมือ นวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย   โดยการจัดงานในครั้งนี้นอกจากเปิดโอกาสให้ครูบาอาจารย์ สามเณรทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถต่าง ๆและมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ซึ่งกันและกันในส่วนของงานนิทรรศการ ประชาชนทั่วไป เยาวชน สามเณร สามารถเข้ามาชม เข้ามาทัศนศึกษาหาความรู้ จากกลุ่มสามเณร โรงเรียนพระปริยัติ ทั่วประเทศ  โดยจะแบ่งเป็น 14 กลุ่ม ในงานจึงหลากหลายในกิจกรรม และให้ผู้สนใจมีส่วนร่วมในการตอบปัญหา  เล่นเกมส์ต่างๆ และงานในวันนี้ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ จึงจัดงานวันเด็กในงานนี้พร้อมกันด้วย


นอกจากนี้ยังได้เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมให้สาธารณชนได้ทราบว่า เป็นโรงเรียนทางเลือก โรงเรียนทางรอดให้กับสังคมไทย ที่จะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปคุณลักษณะพิเศษ คือ ผู้เรียนจะเป็นพระภิกษุและสามเณรเท่านั้น จบแล้วสามารถศึกษาต่อได้ในระดับอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และมีทุนให้ นักเรียนสามเณรมากมายทั่วประเทศ จนถึงระดับปริญญาตรี


สุดท้าย นายสิทธา มูลหงษ์  ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา  ขอเชิญประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมชม การจัดนิทรรศการ และการแข่งขัน การบรรยายธรรม ในงาน "47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา"


หรือท่านใดที่ประสงค์ นำบุตรหลานชาย เข้ามาศึกษาธรรมะ "ให้เรียนอย่างมีความสุข เรียนอย่างปลอดภัย  ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพร้อมเปิดรับ"นอกเหนือจากวันงาน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด และสำนักงานคณะสงฆ์ประจำจังหวัดได้ทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ ทรศัพท์  02-441-7950


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก