สายสัมพันธ์วันของลูกประจำปี 2561


งานสายสัมพันธ์วันของลูก ถือเป็นงานที่โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในแต่ละปี โรงเรียนจะจัดงานสายสัมพันธ์วันของลูก เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถบนเวที ยกย่องเชิดชูนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้รับทราบ

ตลอดการทำงานที่ผ่านมา ของผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ทุ่มเทจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถดังผลงานที่ปรากฏให้เห็นมาโดยตลอด เช่น

โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักรการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนต้นแบบ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล

นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิทยาการระดับนานาชาติและระดับประเทศมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ

ผู้บริหารและครูได้รางวัลเชิดชูเกียรติดีเด่น ระดับประเทศ

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนของเราก้าวทันต่อสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนได้ตั้งปณิธาน ที่จะพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืน
มุ่งมั่นให้นักเรียนดำรงตนในโลกอนาคตอย่างสง่างาม

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมสร้างสรรค์นักเรียนของโรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสะอาดรังสิต ให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของท่านตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความยินดีต่อท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับเกียรติติบัตรในวันนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือหรือจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

สายสัมพันธ์วันของลูกประจำปี 2561 ณ. หอประชุมปทุมรัตต์ มหาวิทยาลัย North กรุงเทพวิทยาเขตรังสิต

โดย นางดวงใจตระกูลช่างผู้รับมอบใบอนุญาตโรงเรียนบีคอนเฮ้าส์ แย้มสอาดรังสิต แย้มสอาด โรงเรียน


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก