เคล็ดลับมงคลให้โชคดี เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ตลอดปี 2561 ที่ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง


สวัสดีปีหมูทอง 2562 ค่ะ   ช่วงต้นปีแบบนี้  InsightOut Story  มีโอกาสเสริมสิริมงคลชีวิต เสริมพลังบุญกันตั้งแต่ต้นปี  "เริ่มต้นดี... มีชัยไปกว่าครึ่ง"  ครั้งนี้มีโอกาสมาที่จังหวัดนครปฐม  สักการะ  พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ปางเสวยสุข "พระพักตร์ทองคำ​ใหญ่ที่สุดในโลก​ สวยที่สุดในเมืองไทยกันค่ะ"


องค์พระแม่กวนอิมนี้ ประดิษฐาน อยู่ที่ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (興盛寺) อำเภอสามพราน เป็นมหายานวัดแรก และวัดเดียวในจังหวัดนครปฐม วัดแห่งนี้แต่เดิมมานั้นเป็นโรงเจหลังเก่า ชื่อว่า เฮงเส็งตั๊ว หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามโรงเจบางม่วง เป็นโรงเจที่เก่าแก่คู่กับแม่นํ้าท่าจีนมาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปี   โดยคณะโรงเจได้ยก ถวายให้กับพระเดชพระคุณพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย และภายหลังได้ยกฐานะจัดตั้งให้เป็น ‘วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่ )’ ในปี พ.ศ.2548 เพื่อเป็นที่พึงทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
องสรภาณอนัมพจน์, ดร.
เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง
วัดแห่งนี้ถือเป็น มรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีน อีกทั้ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ยังจัดอันดับวัดแห่งนี้เป็น 1 ใน 9 เส้นทางท่องเที่ยว จาริกแสวงบุญศาสนาสถานที่สำคัญ ควรแก่การสักการะพระปฏิมา และพระบรมธาตุ โดยมีทั้งชาวไทย และชาววต่างชาติ ต่างพากันมาสักการะขอพร  โดย ไฮไลท์ที่สำคัญ ของวัดนี้ ขอยกให้


 "พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ปางเสวยสุข" 

องค์ใหญ่สีทองอร่าม ที่มีความยาวถึง 21 เมตร สูง 12 เมตร  ยอมรับว่าองค์พระแม่กวนอิม ปางเสวยสุขนี้  ใหญ่ที่สุดในโลก​ สวยที่สุดในเมืองไทยงดงามสะดุดตาตั้งแต่แว่บแรกที่ พบจริงๆ

ท่านเจ้าอาวาส เล่าให้ฟังถึงที่มาของการสร้างองค์พระแม่กวนอิม พระพักตร์ทองคำ อิริยาบถนอนขนาดใหญ่ที่สวยสุดงดงามนี้ว่า “ในการดำเนินชีวิตของโลกของเรา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนที่มีคุณธรรมสูง คุณธรรมของคนที่สูงคือปณิธานของพระโพธิสัตว์คือการเสียสละ อาตมาอยากเผยแผ่วิถีแก่การบำเพ็ญบุญ อยากให้คนรู้ว่าการสร้างบุญ การมีบารมีต้องเริ่มต้นแบบไหนอย่างไร จึงอยากนำปณิธานของเจ้าแม่กวนอิมให้คนได้รู้  ในปณิธานการสร้างบารมีแห่งพระโพธิสัตว์นั้น ต้องประกอบด้วย เมตตากรุณาเป็นหลัก ประจวบกับการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการสร้างบารมี ทำให้คนมีอายุยืนยาวและมีสติ มีปัญญา พร้อม ก็จะหาทรัพย์ได้ไม่ขัดสน ดำเนินชีวิตได้ปลอดภัย อุดมสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง 


และที่สำคัญการปฏิบัติธรรมในอิริยาบถนอนนั้น คนมักจะลืม ส่วนมากพอบอกปฏิบัติธรรมก็จะคิดถึงนั่งสมาธิ เดินจงกรม ยืนบ้าง แต่อิริยาบถนอนนั้นเป็นอิริยาบถนานที่สุด อยู่ในการฝึกจิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ การประคับประคองจิตให้มีสตินั้นต้องครบทั้งสี่อิริยาบถ ยืน เดิน นั่งและนอน

ส่วนมากเวลาฝึกสมาธิจะ ยืน เดินจงกรม นั่ง แต่ตอนนอนลืมสมาธิ หลับก็หลับเลย ถ้าหลับในสติ จะทำให้พลังบุญต่อเนื่อง พลังสติจะไม่ขาดช่วง”

และช่วงเวลาที่คณะเรามาถึงเป็นช่วงยามเย็น ที่พระอาทิตย์กำลังจะลับของฟ้าพอดี  แสงแดดส่องกระทบองค์พระแม่ฯ เป็นความรู้สึกที่ อบอุ่น สงบขึ้นภายในใจ เหมือนกับองค์พระแม่ยังคงอยู่กับเราเสมอ  เป็นภาพที่ชวนประทับใจอย่างยิ่ง


ดังที่ท่านเจ้าอาวาส อธิบายเพิ่มเติมในช่วงนึงว่า “พระโพธิสัตว์ จะยังอยู่คู่กับมนุษย์ ยังไม่ได้เข้าสู่การนิพพาน  ความเชื่อของชาวจีนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมถือว่า พระแม่ยังอยู่ แต่อยู่อีกโลกหนึ่ง ซึ่งเป็นโลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์ อาจารย์จึงนำบารมีของท่านมา อยากให้แวะมา กราบ ขอพร องค์พระแม่”


หลังจากกราบไหว้ขอพรองค์พระแม่เป็นที่เรียบร้อย  ท่านเจ้าอาวาส นำคณะเรา มายังฝั่งตรงข้ามเป็นที่ประดิษฐานของ
 

องค์หลวงพ่อยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า 

ขนาดใหญ่ สูง 7 เมตร ที่หล่อด้วยเนื้อเงินยวง ถือเป็นประประธานประจำวัดแห่งนี้ ซึ่งมีความงดงามมากเช่นกัน และมีผู้มากราบไหว้ขอพร เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่พุทธศาสนิกชนในยามเจ็บป่วย ทั้งทางกายและทางใจ
ด้านหน้ามี ระฆังศักดิ์สิทธิ์ จากประเทศเวียดนาม นำเข้ามาประเทศไทยที่ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง นครปฐมแห่งนี้


หากท่านใดเกิดปีชง สามารถไหว้แก้ชงในบริเวณนี้ได้ด้วย  ท่านเจ้าอาวาส อธิบายสำหรับคนปีชงเพิ่มเติมว่า "โยมนึกถึงผลส้มที่ลอยอยู่ในอากาศที่ว่างเปล่า ด้านหนึ่งเจอแสดงอาทิตย์ อีกด้านหนึ่งมืด ด้านที่เจอแสงอาทิตย์จะสว่างไสวรุ่งเรือง ด้านตรงกันข้ามคือด้านมืด ปีชงคือด้านมืดนั่นเอง โดยจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป ตามรอบจักราศี  


ใน เทศกาลงานตรุษจีน ในปีนี้ อยากเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชน ร่วมกันอธิษฐานฝากชื่อกับองค์พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคน และถือเป็นต้นฉบับของการอธิษฐานชื่อนี้ด้วย ซึ่งมีตำราที่เป็นของครูบาอาจารย์สืบทอดมาอยู่ภายใต้การบูชาดาวพระนพเคราะห์ ฝากกับองค์เอี๊ยะซือ หรือเซียวไจเอี่ยวสิ่ว สลัดสะเดาะห์และเสริมให้มีอายุมั่นขวัญยืน เซียวไจเอี่ยวสิ่ว ให้มาอธิษฐานขอพรบารมีจากพระหมอยาหรือผู้เป็นเทวดาแห่งแพทย์ ที่จะช่วยสลัดปัดเป่าเคราะห์โศกและจะช่วยเสริมดวงชะตาบารมีให้เพิ่มพูน เจริญรุ่งเรือง


“โดยสามารถฝากดวงกับองค์พระยูไลฯ ตลอดปี 12 เดือน 100 บาทต่อ 1 เดือน 12 เดือนก็ 1,200 บาท เราทำเพื่อชีวิตตัวเอง ตรงนี้อยากให้ได้มีโอกาสมาฝากดวง ปีนี้อาจารย์จะเปิดให้ท่านทั้งหลายมาปิดเงิน ปิดทอง ถวายที่องค์พระยูไลฯ ซึ่งไม่ได้เปิดโอกาสนี้มาหลายปีแล้ว”นอกจากนี้ ยังมีเสาเอกที่เป็นเสาคู่เงินทอง สามารถสักการะ ขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรือง เกิดความมั่นคง ซึ่งเป็นจุดที่ห้ามพลาด!! เลยทีเดียว และด้านหลัง  ยังมี โรงเจเฮงเส็งตั้ง และศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว (เชเล่งเอี๊ยะกง)เจ้าแห่งมหาสมุทรสักการะ ชุดเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (โหงวโล่วไฉ่ซิ้ง) ไม้หอมเก่าแก่จากเมืองจีน  ศาลแปะกง  มรดกเก่าแก่แห่งบรรพชน ลุ่มแม่น้ำท่าจีน แมนดาล่าทรายในรูปแบบสองมิติ  และยังมีพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย    รวมถึงองค์เทพเจ้าต่างๆ ซึ่งเปิดให้ชมและอธิษฐานจิตขอพรได้ทุกวันสรุปกิจกรรมหลักประจำปี 

- งานทำบุญประจำวันเกิด จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน
- พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ ประจำปี  จัดขึ้นระหว่างช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี
- พิธีกงเต๊กรวมญาติ และพิธีทิ้งกระจาดประจำปี  จัดขึ้นในเดือน 7 ของจีน (ตรงกับเดือน 9 ของไทย)


- เทศกาลกินเจ จัดขึ้นในเดือน 9 เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี
- งานประจำปี ปิดเงินพระยูไลฯ "ส่งท้ายปีเก่าวิถีพุทธ"  ลอยกระทางสายสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม สวดมนต์ข้ามวัน ข้ามเดือน ข้ามปี เสริมบุญ เสริมบารมีให้กับชีวิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธค.-1 มค.ของทุกปี
ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างบุญ สร้างกุศล เสริมพลังมงมคล พลังความสำเร็จ ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคง  มาสักการะ อธิฐานจิต ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้  "......หากลูกมีทุกข์ ให้คิดถึงแม่ ...แม่จะได้ช่วยลูกเหมือนที่...แม่ทุกคนห่วงลูกเสมอ..... "

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ 
เวปไซด์ www.mahayan.com , wwwmahayan.org ,โทรศัทพ์ 085-177-9169 ,085-303-6788 แฟกซ์ 034-979-292  สถานที่ตั้ง : 108/8 หมู่8 บ้านบางม่วง ต. บางช้าง อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก