ART EXHIBITION กับผลงานของ"ศิลปิน ๒ รัชสมัย" ศิลปะตามแนวทางพุทธปรัชญา ณ “The 51 Tasty Moments”

วันนี้ InsightoutStory มีโอกาสได้มาเสพงานศิลป์ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตของคนเราในเรื่องของความเป็นจริง และความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งนั่นคือความหมายของธรรมะนั้นเอง  งานนี้เรียกได้ว่า  ศิลปะเลิฟเวอร์ ไม่ควรพลาดนะคะ
"ศิลปิน ๒ รัชสมัย" ประพันธ์ หมื่นเผือ ( Prapun Muenpua ) ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดพะเยา เติบโต แต่เติบโต เรียนจบที่กรุงเทพฯ ในสายงานออกแบบนิเทศน์ศิลป์ แต่ลึกๆ แล้วยังมีความคิดที่อยากจะเขียนภาพ หลังจากที่ทำงานในด้านที่จบมาก็ยังคิดว่ายังไม่ใช่สิ่งที่ตนรัก จึงมาเริ่มต้นเขียนภาพ และได้รับการยอมรับในเวลาต่อมา จากงานแสดงตามแกลลอรี่ต่างๆ เช่น  ร่วมแสดงกับมูลนิธิ อมตะ   , ส่งแสดง กับธนาคารกสิกรไทย และอีกหลายๆที่จนมีความมั่นใจในผลมากยิ่งขึ้น  รวมระยะเวลามากกว่า 20ปี ตั้งแต่ โดยเริ่มตั้งแต่พ.ศ.2540
แรงบันดาลใจ ในการเขียนภาพ หลักใหญ่ที่ต้องการจะสื่อ คือ กฎไตรลักษณ์ นั่นคือ กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง อันได้แก่ อนิจจลักษณะ ลักษณะไม่เที่ยง มีการแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา ทุกขลักษณะ ลักษณะทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ ถูกบีบคั้นด้วยอำนาจของธรรมชาติทำให้ทุกสิ่งไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไป ซึ่งเป็นแนวที่ถนัด และชืนชอบเป็นอย่างมาก
สำหรับผลงานด้านศิลปะที่นำมาแสดงในครั้งนี้ เป็นผลงานที่รัก และที่สะสมมาไว้แล้วหลายปี  ธีมในครั้งนี้จะเป็น สีฟ้าหม่น ที่แสดงถึง ฤดูฝน นั่นเอง  สำหรับผลงานครั้งนี้ มีทั้งหมดด้วยกัน 8 ภาพ ดังนี้

Title : บรมสัจจะ  (1-3)

ซีรีย์ชุดนี้ชื่อ “บรมสัจจะ”  จะมีทั้งหมด 3 ภาพอันเป็นความจริงอันสูงสุดในทางพุทธศาสนาและพุทธ ปรัชญา(เถรวาท)

ในภาพ จะแสดงให้เห็นถึง ภาพการเกาะเกี่ยวกันเป็นสายแทนรูปและนาม ไหลเข้า-ออกไปในตัวคน สื่อถึงการเป็นปัจจัยให้กันและกัน ก่อให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมา การเกาะเกี่ยวเนื่องกันเป็นสายนี้ทางจิตใจนั้นเรียกว่า กฎของปฏิจจะสมุปบาท ทางรูปนั้นเรียกกฏอิทัปปัจจยตา
ถ้าหากผู้ใดเข้าใจและเห็นแจ้ง ในสภาวะการปรุงแต่งนั้น ยอมพบกับความเบาสบาย ในสังขารนั้นๆ

Title : เห็นธรรม (4)

การศึกษาธรรม ทั้งทางปริยัติและ ปฏิบัติ ทำให้เราได้เห็นความจริงของธรรมชาติ ว่าเป็นเช่นไร จะทำให้เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างปกติสุข เบาสบาย

Title : สภาวะธรรม (5)

ภาพนี้สื่อถึงความจริงของธรรมที่ว่า สรรพสิ่งต่างๆล้วนเกิดขึ้นจากธาตุทั้ง 4 อันได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ รวมกันทำให้เกิดรูป ทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครองหรือในทางกลับกัน หากธาตุทั้ง 4 กลับสู่สภาวะเดิม รูปนั้นก็ย่อมแปรผันเช่นกัน หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่ามหาภูตรูป

Title : “อนันต์สู่อนันต์” (6)

ภาพนี้เป็นเทคนิคสื่อผสม ผมใช้เครื่องดนตรีเป็นตัวแทนในการถ่ายทอด เสียงที่ออกมาจากเครื่องดนตรีที่ยิ่งตียิ่งดีดหรือยิ่งเป่าเสียงก็ออกมาไม่มีที่สิ้นสุด ไม่เคยเต็มในแดนอากาศ เปรียบเสมือนกับการเกิดที่ยิ่งเกิดก็ยิ่งดับตามมาเป็นลำดับ ไม่มีที่สิ้นสุด เช่นกัน

Title : Consciousness#1  (7)

สื่อถึงการมีสติ รับรู้ถึงสภาวะภายในตัวตนของเรา  ว่ามีความรู้สึกอย่างไรเช่น กลัว โกรธ ฟุ้งซ่าน หลงลืมตัว ในขณะใดขณะหนึ่ง

Title : Consciousness#1  (8)

สื่อถึงการมีสติ รับรู้ถึงสภาวะภายในตัวตนของเรา ว่ามีความรู้สึกอย่างไรเช่น กลัว โกรธ ฟุ้งซ่าน หลงลืมตัว ในขณะใดขณะหนึ่ง
ศิลปินประพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
“….ส่วนตัวแล้วชอบงานศิลปะทุก ๆ แนวที่เลือกทำงานศิลปะในแนวนี้ อันแรกคงเป็นผลมาจากการที่เราได้ศึกษาพุทธปรัชญาเถรวาทจากการอ่านการฟัง และนำมาปฏิบัติบ้างตามโอกาสที่อำนวย เห็นว่าจะมีประโยชน์มากถ้านำความรู้และประสปการณ์ ที่มีและได้ประสบมา เผยแผ่ในรูปแบบของศิลปะ เพื่อ ให้เข้าถึงผู้คนได้ง่าย และจะเป็นสะพานเชื่อมโยง ให้ ผู้ที่ได้ชม และสนใจเดินเข้าสู่เส้นทางธรรม มากยิ่งขึ้น อันเป็นบทบาทหนึ่งของพุทธบริษัท เป็นหน้าที่ที่พึงกระทำครับ.”
 “..สำหรับงานศิลปะในอนาคต ผมคิดว่าคงคาดการณ์ยากครับ เพราะงานศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับความคิดของคน การถ่ายทอดออกมาในผลงาน คงจะเป็นไปตามสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม ในขณะนั้น แต่ในความคิดผมคิดว่าคงเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะว่าปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การไหลเวียนของวัฒนธรรมทุกซีกโลก ขับเคลื่อนถ่ายเทไปมาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งย่อมมีผลกับการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงความคิดและประสบการณ์อย่างแน่นอนครับ ในส่วนตัว ของผมแล้วคงใช้ Concept เดิม คือ พุทธปรัชญา เถรวาท มาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างสรรค์งาน แต่อาจจะออกมาในรูปแบบของทัศนธาตุทางศิลปะอื่นๆ นอกจากงานเพ้นท์ เช่น งานประติมากรรม หรืองานสื่อผสมครับ”

ผลงานจะมีให้ชมเริ่มมาตั้งแต่

วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

เข้าชมฟรี! ! 

ที่ร้านอาหาร The 51 Tasty Moments” สุขุมวิท ซอย 51
หากมาเยี่ยมขมผลงานแล้วถูกใจสามารถ ในผลงานของ”ศิลปินประพันธ์”สามารถซื้อผลงานไปเป็นของฝาก ของแต่งบ้าน ของสะสมได้อีกด้วย หรือสั่งวาดเพิ่มเติมจากผลงานติดต่อได้ที่
เบอร์โทรศัพท์. +66 (0) 89 176 1520 ,+66 (0) 97 173 4831
Email : Prapun.artist@gmail.com
Line ID : iam-aum-art
FB : Prapun-artist

เกี่ยวกับศิลปิน

ชื่อ ประพันธ์ หมื่นเผือ
เกิด 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การแสดงผลงานที่ผ่านมา

  • นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่ 10-14
  • นิทรรศการกลุ่มพดด้วง ครั้งที่ 1
  • นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  • นิทรรศการธรรมศิลป์นานาชาติ เพื่อพ่อหลวง
  • นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
  • นิทรรศการ ธารศิลป์รักษ์จิตรกร
  • นิทรรศการ ศิลปาศรี
  • นิทรรศการ ธรรมศิลป์ ศิลปะเพื่อพระธรรม
  • นิทรรศการ สินธร ศิลปะ ออมศิลป์ โดยกลุ่มพดด้วง
  • นิทรรศการ “งดงามในความพอเพียง” (Beautiful Sufficiency)
ART EXHIBITION @ “51”
Prapun Muenpua, who does made-to-oder paintings to decorate homes and offices, is a member of the “Artists of the 2 Reigns”. He will exhibit six of his paintings with Buddhist Philosophy, as of 1 March 2020, at the “51 Tasty Moments” restaurant, Sukhumvit soi 51 Road. All the Art Lovers are cordially invited for viewing of this extra-ordinary reasonably-priced collection. For additional information, please contact Dr. Jindarat at tel. 092 446 5155.
 

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก