เทศกาลทุเรียนG.I.ปากช่องเขาใหญ่ ครั้งที่ 1

15 กรกฎาคม 2565 ณ ฟารม์ โชคชัย ถนนมิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เทศกาล “ทุเรียนG.I.ปากช่องเขาใหญ่” ครั้งท1 : ปักธงเปิดตัวสโลแกน “เนื้อ แห้ง เนียนนุ่ม ละมุนลิ้น กลิ่นไม่แรง” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเมืองมรดกโลก และพัฒนาคุณภาพ ของทุเรียนและผลไม้ในอำเภอปากช่องต่อยอดช่วยเกษตรกรทำการตลาดพร้อมแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพที่ดี ของประชาชน เดินหน้า ปักธงเมืองแห่งความมั่นคงทางด้านอาหารเกษตรอินทรีย์พลิกฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง( Korat Wellness Corridor) 

เมื่อวันที่ 15กรกฎาคม 2565 ฟาร์มโชคชัย ถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลทุเรียน G.I.ปากช่องเขาใหญ่” ครั้งที่ 1 และมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยให้แก่เกษตรกรทั้ง 39 สวน 

โดยนายคณัสชนม์ ศรีเจริญนายอำเภอปากช่อง เป็นผู้กล่าวรายงานงาน “เทศกาลทุเรียน G.I.ปากช่องเขาใหญ่” ครั้งที่ 1 จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคมนี้ ณ ฟาร์มโชคชัย ถนนมิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และเครือข่ายทุเรียน G.I. ปากช่องเขาใหญ่, อำเภอปากช่อง, สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง, ททท. สำนักงานนครราชสีมา, พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ฟาร์มโชคชัย, ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา, หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา,และภาคีเครือข่ายทั้งภาคธูรกิจและชาวสวนทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน G.I. (สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) 

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ บุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ 399 บาท ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ตามสโลแกน “เนื้อแห้ง เนียนนุ่ม แห้ง” จากสวนทุเรียนสมาชิก และรวมผลไม้ที่ปลูกในอำเภอปากช่อง อาทิ อโวคาโด้ น้อยหน่า แก้วมังกร ลำไย กล้วยน้ำว้าที่มีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้ชื่นชอบผลไม้จากสวนเกษตร และสุดพิเศษไอศกรีมข้าวเหนียวทุเรียน (สำหรับบุฟเฟต์ทุเรียนจำกัดเวลา 49 นาที แบ่งเป็น 4 รอบต่อวัน 11.00 น., 12.00 น., 14.00 น.และ 15.00 น. (ทั้งสองวัน), อาหาร ขนม เบเกอรี่ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมวัตถุดิบจากทุเรียน, ผลิตภัณฑ์จากทุเรียน และกิจกรรม “ขายของเขาใหญ่” ที่นำผลิตภัณฑ์ของดีคัดสรรจากผู้ประกอบการจากอำเภอปากช่อง 

ผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธภายในงาน อาทิ สวนทุเรียนวงศ์สมิตกุล Treatcher Farm สวนมหาลาภ สวนอัมพร ไร่วงศ์เกษตร สวนอิงฟ้าน้ำใส ไร่ช้างทอง สวนทุเรียนเกษสาคร สวนถ้ำค้างคาวเขาใหญ่ สวนทุเรียนซีต้า สวนทุเรียนภูสวรรค์ สวนไร่ประกิจ สวนทุเรียนผู้ใหญ่ละมัย อินทร์ยิ้ม สวนทุเรียน นายชัดเจน สวนทุเรียนถ้ำค้างคาว สวนทุเรียนเจ้าเงาะ สวนผู้ใหญ่ไทย สวนสานรักแม่บานเย็น คูโบต้าอนันตภัณฑ์ สวนสองพี่น้อง ไร่แม่เกื้อหนุน สวนบ้านไร่วรพงษ์ ททท. Metaverse กลุ่มคลองม่วง สวนทองทิพย์ ตังนำการเกษตร สยามไดมอน ไร่โชตวัน MG อนันตภัณฑ์ ไปรษณีย์ไทย เกรซ ซิม เปิ้ล ฯลฯ 
ภายในงานมีกิจกรรมบุฟเฟ่ ต์ทุเรียนและผลไม้รวม 4 รอบต่อวัน
กิจกรรมจับฉลากจากหางบัตรบุฟเฟต์ ตอบคำถามชิงรางวัล และได้รับเกียรติจากนางสาวนันทิยา สุวรรณแสวง( มด) รองอันดับสอง  Miss Universe Thailand 2021 และนางสาวพิมพ์นารา ฟอนซูร์มูเล็น (อูลี่)รองอันดับสาม Miss Universe Thailand 2021 และนางสาวอัญพัชร์ ปิติประจักษ์วัชร รองอันดับ 1 นางสาว ไทยประจำปี 2565 มาร่วมกิจกรรมภายในงานสร้างสรรค์ความสนุกให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้ 
นอกจากนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังนำเสนอการท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือเมตาเวิร์สมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานด้วย www.amazingthailandmetaverse.com และเครือข่าย Food For Fighters นำทีมอาสาสมัครช่วยในซุ้มจัดทุเรียนบุฟเฟ่ต์ตลอดงาน งานนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคี และความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่จะเป็นตัวจักรสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

ติดต่อ FB:ปากช่องเมืองผลไม้ GI,สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ สอบถามรายละเอียด LINE OFFICIAL : @561ndtxa (ผลไม้GIปากช่อง) 

#สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
นครราชสีมา#พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา #กรมส่งเสริมการเกษตร #กรมการปกครองอ าเภอปากช่อง #
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา #จังหวัดนครราชสีมา #องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #ศูนย์วิจัยBCGเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทยั่งยืน #ชมรม
ผู้ประกอบการร้านอาหารอ าเภอปากช่อง #เอ็มจีอนันตภัณฑ์#คูโบต้าอนันตภัณฑ์ปากช่องล าสมพุง
#ตังน าเกษตร #ฟาร์มโชคชัย #FoodForFighters #FortuneDplus #TrekkingThailandTour 

#วิสาหกิจชุมชนทุเรียนและพืชสวน #ทุเรียนคลองม่วงปากช่อง #สวนรัก #สวนเพชรประดิษฐ์#สวนคุณทนาย #สวมอัมพร #สวนแม่บานเย็น #ไร่วงษ์เกษตร #ไร่กฤติพงษ์#ทรีทเฌอฟาร์ม #ไร่แม่เกื้อหนุน #สวนทุเรียนบ้านไร่วงษ์ระหงษ์#ทุเรียนแกรนนี่ฟาร์ม #สวนเพิ่มพูน #สวนสองพี่น้อง#ไร่เพชรน ้าค้าง #สวนมหาลาภ #สวนเอเดนออร์แกนิกส์ #สวนเจ้าเงาะ #ผู้ใหญ่ละมัยอินทร์ยิ้ม #สวนทุเรียนนายชัดเจน #ไร่ประกิจ #สวนทุเรียนเกษสาคร #สวนวงศ์สมิตกุล #บ้านทุเรียนเฮงทรัพย์กูล #สวนภูสวรรค์#ไร่นายแผ่นดินธรรม #สวนตาป๋ อง # PPไร่ธนภัทร #ไร่พ่อกะแม่เกษตรก้าวหน้า #บ้านไร่ภูผาฟ้าใส #สวนช้างทอง #สวนทองทิพย์ #สวนเจ้ทอม #สวนค าพอง #สวนผู้ใหญ่ไท #สวนอิงฟ้าสายน้ำ#อยู่บ้านแคมป์ เขาใหญ่#ร้านเป็นลาวเขาใหญ่ #ร้านบ้านเธอ#grazesimple#mmp#ไร่โชตวัน #สวนผักปากช่อง#ทุเรียน #ทุเรียนปากช่อง #ทุเรียนเขาใหญ่ #ผลไม้ปากช่อง #ทุเรียนพรีเมียม#ปากช่อง #เที่ยวปากช่อง#เขาใหญ่ #ผลไม้เขาใหญ่#ผลไม้GI #บุฟเฟ่ ต์ทุเรียน #durian#เที่ยวสวนเกษตรเขาใหญ

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก