ททท. สำนักงานอุดรธานี ขอเชิญเที่ยวหน้าฝน “อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน”

เพื่อลบภาพจำ “อีสานร้อน อีสานแล้ง อีสานไกล” กับการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝน พร้อมเปิดหน้ากาก เปิดบ้านเปิดเมือง เปิดด่านต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสู่ภาคอีสาน ผนวกกับช่วง หน้าฝนเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่ดีที่สุดและสวยที่สุดในการเดินทางท่องเที่ยวภาคอีสาน พบกับ “อีสานเขียวเที่ยว หน้าฝน” กับบรรยากาศสดชื่นความสวยงาม สายหมอก เมฆขาว ทุ่งหญ้าทุ่งนาเขียวขจีดอกไม้ผลไม้อาหาร การกินวิถีถิ่นอีสานอุดมสมบูรณ์ฯลฯ ชวนทุกท่านมาเที่ยวในพื้นที่อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ ภายใต้แนวคิด “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน : ISAN in LOVE” : “นคราธานีin LOVE” 

นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการส านักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ส านักงานอุดรธานี ได้เพิ่มเติมว่าได้ด าเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ “นคราธานี” จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ในทุกรูปแบบพร้อมมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวใน มุมมองใหม่ๆ ให้นักท่องเที่ยวมาค้นหาประสบการณ์ความสุขในหน้าฝนในอีกมิติหนึ่ง เช่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เส้นทาง ธรรมชาติ ธรรมะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่โดดเด่นและเส้นทางสายมูเตลู ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันนี้ นักท่องเที่ยวสายมูเตลูนคราธานี ยังมีเส้นทางใหม่นำเสนอต่อยอดมาจาก ไหว้พญานาคพญายักษ์แล้วจะหลง รักนคราธานี เป็น “มูกลางคืนก็ปัง มูกลางวันก็เฮง” กับ ๔ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตอนกลางคืนในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

๑. ท้าวเวสสุวรรณ 
๒. อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 
๓. องค์ศรีสุขคเณศ 
๔. ศาลเทพารักษ์ 

โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางกราบไหว้ขอพรกับเคล็ดลับที่ไม่ลับ ที่จะท าให้ปัง ดัง เฮง สมดั่ง ปรารถนา จนต้องเดินทางกลับมาอีกครั้ง ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่มีความพร้อมในการรองรับ นักท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก 

สนใจสอบถามเส้นทางการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 
ททท . สำนั กง าน อุด ร ธ านี 
โท ร . ๐๔๒-๓๒๕๔๐๗, ๐๔๒-๓๒๖๔๓๖ 
ห รื อ facebook แฟนเพจ ททท.ส านักงานอุดรธานี ได้ทุกวันShare:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก