ภาคอีสาน 20 จังหวัด ชวนหมู่ยามบ้านงานบุญเดือนแปด เทศกาลเข้าพรรษา ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. ได้ให้ข่าวว่า “ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งเสริมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนในภาคอีสาน กับเที่ยวสายบุญสู่ภาคอีสาน ใน Theme “อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน~เที่ยวค้นหาความสุข” ผนวกกับงานบุญเดือน8(เดือนกรกฎาคม)บุญเข้าพรรษา เป็นอีกหนึ่งฮีต หรือ จารีตประเพณี”ฮีต12คอง14”ของชาวอีสาน บุญเข้าพรรษาภาคอีสานตามประเพณีวิถีพุทธศาสนา มักมีการทําบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน สบง จีวร และ หล่อเทียน~ถวายเทียนพรรษา ซึ่งในภาคอีสานได้มีการจัดกิจกรรมขบวนแห่เทียนอย่างยิ่งใหญ่หลายพื้นที่ยกตัวอย่างเช่น อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา เป็นต้น 

กิจกรรมที่นิยมปฎิบัติช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรม ฟังเทศน์ ฟังธรรม รับศีล รับพร ตอนค่ำเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ หรือก่อนกิจกรรมวันเข้าพรรษาถวายต้นเทียน มักทำกิจกรรมร่วมทำบุญและหล่อเทียนพรรษาในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดในภาคอีสาน โดยมีคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนในภาคอีสาน 20 จังหวัด เกือบ 4 ล้านคน/ครั้ง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2565 (เนื่องจากปีนี้เดือนกรกฎาคมมีวันหยุดยาวติดต่อกันมากเป็นพิเศษถึง 15 วัน นับเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคอีสานเป็นอย่างยิ่ง) ก่อให้เกิดรายได้เงินสะพัดประมาณการมากกว่า 12,500 ล้านบาท 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน จัด กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเทศกาลงานบุญใหญ่ช่วงฤดูฝน เพื่อมุ่งให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงที่เที่ยวภาคอีสาน มีความสวยงามและเขียวขจีมากที่สุด สัมผัสสายฝนและไอหมอก ใน 20 จังหวัดภาคอีสาน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนเช่น สปป.ลาว กับ กัมพูชา-เวียดนาม เพื่อต่อยอด กระตุ้นท่องเที่ยวโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ”ทัวร์เที่ยวไทย” และอีกหลายโครงการ”

นายสมชาย ชมภูน้อย กล่าวต่อว่า 

“นับว่าเป็นมิติใหม่และมุมมองใหม่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภาคอีสานในฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความสวยงามของภูมิทัศน์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอีกมิติหนึ่ง นอกจากในช่วงหน้าฝนอากาศกำลังเย็นสบายไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป เมื่อยามฝนพรำสู่ดินแดนอีสานที่ราบสูงจะได้เห็นทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตา แต่หากฝนตกยามเย็นเมื่อใด ความชื้นจะก่อตัวให้เห็นทะเลหมอกในยามเช้า แม้อีสานไม่มีทะเลน้ำเค็ม แต่ก็มีทะเลหมอกเย็นๆ ให้ได้สัมผัสก่อนใคร ไม่ว่า จะเป็นทะเลหมอก20ภูทอก จ.เลย ทะเลหมอกจ.ชัยภูมิ หรือ ทะเลหมอก3ประเทศผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ ฯลฯ 

รวมถึงความสวยงามของสายน้ำตกในอีสานช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเจ็ดสี น้ำตกถ้ำพระ จ.บึงกาฬ น้ำตกห้วยหลวง น้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรู จ.อุบลราชธานี และน้ำตกตาดโดน จ.ชัยภูมิ อีกทั้งยังเป็นช่วงที่มีทุ่งดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ เริ่มบานยาวนานเป็นเวลา 3-4 เดือน อีกด้วย นับได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนะนำที่มาเที่ยวอีสานแล้วต้องห้ามพลาด นอกจากช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดแล้ว ยังเป็นช่วงที่มีความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบเมนูอาหารท้องถิ่น ชวนติดตามและเดินทางไปชิมช้อปปิ้งถึงถิ่นแบบ COOL Gastronomy 

ทั้งนี้ การเดินทางไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวฤดูฝนหรือหน้าฝน 20 จังหวัดภาคอีสานดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ และร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมมิตรภาพ อารยธรรม มีชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่พร้อมต้อนรับอยู่มากมาย ยกตัวอย่างเช่น สวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ชุมชนบ้านบุ่งสิบสี่ อ.เกษตรสมบูรณ์ สวนส้มโอของชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีให้รับประทานตลอดทั้งปี ชุมชนแซตอม ออร์แกนิคฟาร์ม : เรียนรู้แหล่งข้าวอินทรีย์ ซึ่งสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องสายพันธุ์ข้าวและเลือกซื้อกลับบ้านได้ และยังมีชุมชน ท่องเท่ียวอื่น ๆ อีกมากมายรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน

#เที่ยวภาคอีสาน :-“ไม่มีอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวในหน้าฝน เนื่องจากถนนที่เป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสานจัดอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากมาก และสายฝน จะเป็นเสมือนน้ำมนต์ทำให้ดินแดนแห่งนี้เย็นสบาย ภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว เขียวขจีสดชื่นแจ่มใสไปทั่วทั้งแผ่นดิน...เหมาะแก่การท่องเที่ยวในภาคอีสานยิ่งนัก” ผอ. สมชาย ชมภูน้อย กล่าวทิ้งท้าย และฝากชาวอีสานชวนหมู่ชวนเพื่อนมายามมาเที่ยวอีสาน กับ

“บุญเดือนแปด เทศกาลเข้าพรรษา” 20จังหวัดภาคอีสาน ชวนหมู่ชวนเพื่อนมายามมาเที่ยวบ้านที่อีสาน ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2565

หมายเหตุ :-

ชวนเที่ยวอีสาน 5 วันหยุดติดต่อกันในเดือนกรกฎาคม 2565 “อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน-ค้นหาความสุข” เริ่มวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการตามประกาศ ครม.เพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ประเพณีบุญใหญ่บุญเดือนแปด บุญเข้าพรรษา เป็นจารีตประเพณีชาวอีสานได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน อีสานพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากCOVIDเที่ยวอีสาน…ติดลมบน “อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน” ปีนี้ขอชวนลูกหลานอีสานชวนหมู่ชวนเพื่อนมาเที่ยวมายามบ้านกันที่อีสานกันตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมทั้ง20จังหวัดภาคอีสาน

#กิจกรรมงานบุญเดือนแปดเทศกาลงานเทียนและเข้าพรรษา แนะนำรายจังหวัดภาคอีสานตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2565 จำนวน20จังหวัด ดังนี้

1.อุบลราชธานี
   วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2.นครราชสีมา
   วัดพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3.สุรินทร์
    วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
4.ขอนแก่น
    วัดพระธาตุขามแก่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
5.บุรีรัมย์
    วัดแจ้ง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
6.เลย
    วัดศรีโพธิ์ชัย อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
7.อุดรธานี
     วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี
8.นครพนม
     วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
9.สกลนคร
     วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
10.มุกดาหาร
      วัดภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
11.ศรีสะเกษ
      วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
12.ชัยภูมิ
      วัดอรุณธรรมสถาน(พระธาตุชัยภูมิ) อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
13.อำนาจเจริญ
      วัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
14.ยโสธร
      วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
15.ร้อยเอ็ด
      วัดบูรพาภิราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
16.กาฬสินธุ์
      วัดพุทธนิมิตร (วัดภูค่าว) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
17.หนองคาย
      วัดโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
18.หนองบัวลำภู
      วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
19.บึงกาฬ
      วัดเซกาเจติยาราม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
20.มหาสารคาม
     วัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

“หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน : ISAN IN LOVE”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ.เที่ยวอีสานดอทcom หรือ @go2isanShare:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก