ไทยเบฟ สานต่อความสำเร็จ Big Project แห่งปี “River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 4


คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน “River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”  กับการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของ Big Project การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมแห่งปี ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4  กับ เทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางน้ำ สู่ชุมชน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้ง 9 ท่าน้ำ ที่จะจัดขึ้นพร้อมกัน 4 วัน 4 คืน ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  จำกัด (มหาชน) ในนามประธานโครงการ “River Festival 2018” สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย พร้อมด้วย หน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมพิธีแถลงข่าว ณ ลานหน้าพระปรางค์  วัดอรุณราชวรรามราชวรมหาวิหาร

คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
เกี่ยวกับรายละเอียดงานนี้ คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ในนามประธานการจัดงาน “River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”  เผยว่า “บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มการจัดงาน “River Festival  สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”


เทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหกรรมลอยกระทงบนโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปลายปี 2557 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ให้การสนับสนุนทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่นำโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ กระทรวงวัฒนธรรม/ กองทัพเรือ/ กรุงเทพมหานคร/ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร/ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร/ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร/ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร/ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค /และเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ /ล้ง 1919 / กลุ่มโรงแรมริมแม่น้ำ /เรือด่วนเจ้าพระยา ร่วมด้วย PM CENTER  ผู้ให้การสนับสนุนหลักการจัดงานด้านแสง สี เสียง เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด รวมไปถึง พันธมิตรสื่อมวลชน และ ในปีนี้ยังได้ขยายความร่วมมือไปยัง ไอคอนสยาม อาณาจักรศูนย์การค้า แห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และอีกหลายภาคส่วนที่มาร่วมกันสานต่อแนวคิดของการสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมเดินหน้าสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก


เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ในปีนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4  ภายใต้แนวคิด   “สุข แสง ศิลป์” ที่สามารถเที่ยวชมได้ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. งานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระทั้ง 4 วัด ในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยา สุขไปกับกิจกรรมสรรค์สุข สนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เชื่อมโยงวิถีแห่งศิลป์ วิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา และในปีนี้ ยังเพิ่มความพิเศษด้วยการเชื่อมโยงจุดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยของ Bangkok Art Biennale 2018 ที่จะยิ่งทำให้นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมในงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้อิ่มเอมไปกับวิถีแห่ง “สุข แสง ศิลป์” และตื่นเต้น ประทับใจไปกับชิ้นงานศิลปะ กว่า 200 ชิ้นงาน จาก 75 กลุ่มศิลปินชื่อดังระดับโลกที่นำมาจัดแสดงไว้ตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ Landmark ของกรุงเทพมหานคร กว่า 20 แห่ง ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 อีกด้วย


ทั้งหมดนี้ ยังคงสะท้อน และถ่ายทอดให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย   โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อร่วมกัน เรียนรู้ ส่งเสริม  สืบสาน มรดก และวัฒนธรรมไทยสู่คนไทยและสากล  พร้อมเชื่อมต่อสายสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างชุมชน วัด โรงเรียน ให้เกิดการพัฒนา และเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และยังเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้โดดเด่นในเชิงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจ ที่คณะผู้จัดงานได้ร่วมกันสืบสาน ประเพณีอันดีงาม และวิถีชีวิตริมน้ำที่สะท้อนคุณค่าเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติให้หลั่งไหลกันเข้ามาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย


 ต้องขอขอบคุณ พันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดงาน “River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”  ด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสื่อมวลชนที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย  ให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง          เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทย ให้ดังไกลไปทั่วโลก”

งาน “River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 นี้ เรียกว่าเป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจะได้มาลอยกระทงในมุมใหม่บนโค้งน้ำเจ้าพระยาที่ยาวที่สุด เรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงวิถีแห่งศิลป์ วิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนริมสายน้ำเจ้าพระยา แต่ละพื้นที่จะมีกิจกรรมและการแสดง อาทิ นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระ ทั้ง 4 วัดในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยา ลอยประทีปบูชารอยพระพุทธบาทสร้าง สิริมงคล และทำการขอขมาพระแม่คงคา ร่วมชมศิลป์ร่วมสมัยจากชุมชนกับการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยวัสดุจากชุมชน และการประดับไฟ พร้อมเพลิดเพลินอร่อยเด็ดไปกับร้านค้าชุมชนมากมาย


โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริม และสืบสาน มรดกไทยสู่คนไทยและสากลโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มความผูกพันและการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชน และไม่ลืมที่จะสร้างความต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทั้งหมดนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว

นอกจากนี้ ยังคงสานต่อความสำเร็จของอีกสองโครงการใหญ่ ภายใต้การจัดงาน ‘River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” คือ ‘คลีนคลอง’ และ ‘เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม’ สำหรับโครงการ ‘คลีนคลอง’ ในปีนี้เราจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งได้มีการขยายพื้นที่การทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ชุมชนไปยังวัด และสวนสาธารณะของชุมชน เรียกได้ว่าเป็นการร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพของแม่น้ำลำคลองในช่วงหลังเทศกาลลอยกระทง ด้วยการกำจัดขยะภายในคูคลอง และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนให้สะอาด และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน


โครงการ ‘เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม’  ในปีนี้ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และเยาวชนในชุมชนเป็นจำนวนมากที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ และความพิเศษในปีนี้คือต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนให้กล้าที่จะสื่อสาร มีการเล่าเรื่องให้สนุกน่าติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับชิ้นงานศิลปะ BAB หรือ งานบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชนริมน้ำ ที่ถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนวัฒนธรรรมวิถีชีวิตแบบไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ  ของชุมชนตนเอง   จนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและความยั่งยืนอีกด้วย

ขอเชิญชวนร่วมสัมผัส และดื่มด่ำกับบรรยากาศแสงจันทร์ที่สวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนกับมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ และประเพณีอันดีงาม ในงาน “River Festival  2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ตั้งแต่วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก