เทรนด์สุขภาพฟีเวอร์! Thaivivat Active Health Day
ประกันภัยไทยวิวัฒน์จับประกันสุขภาพเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ เปิดตัวประกันสุขภาพไทยวิวัฒน์ แอคทีฟ เฮลท์ ตอกย้ำเบอร์หนึ่งผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัย พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณา และดึงพันธมิตรมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัยเจาะเทรนด์สุขภาพปี 2018 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกันภัยสุขภาพ “ไทยวิวัฒน์ แอคทีฟ เฮลท์” เพื่อสนับสนุนคนไทยให้แอคทีฟ ยิ่งออกกำลังกาย เบี้ยยิ่งลดสูงสุดถึง 40% ทุกเดือนโดยใช้เทคโนโลยี IoT ร่วมกับ Smart Watch และแอปพลิเคชัน Thaivivat Health ช่วย Trackข้อมูลการออกกำลังกาย พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณา THAIVIVAT ACTIVE HEALTH และดึงพันธมิตร JOOX, Grab food, Fitbit รวมถึงสถาบันการออกกำลังกายและศูนย์ Fitness ต่างๆ ร่วมมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการ 

คุณเทพพันธ์ อัศวะธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่าปัจจุบันเป็นยุคที่ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่ภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว  ประกอบกับปัจจุบันเทรนด์เรื่องสุขภาพกำลังเป็นที่สนใจ ทั้งเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย รวมถึงไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานที่สามารถแบ่งเวลาจากหน้าที่หลักมาออกกำลังเพื่อสุขภาพ บริษัทฯ จึงเล็งความสำคัญของผู้บริโภคในยุคนี้และพร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน  


ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ในฐานะผู้ที่พัฒนาด้านนวัตกรรมประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิด “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” และเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการให้สามารถมี Work Life Balance ไปพร้อมๆกัน จึงเป็นเหตุผลหนึ่งในการสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ โดยการออกผลิตภัณฑ์ “ประกันภัยสุขภาพ ไทยวิวัฒน์ แอคทีฟ เฮลท์” เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการออกกำลังเพื่อสุขภาพ รวมถึงชื่นชอบการใช้เทคโนโลยีด้าน Health Tech และ Wearable Technology ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างวินัย และปรับพฤติกรรมผู้ใช้บริการในระยะยาว รวมทั้งผู้ที่กำลังเริ่มต้นออกกำลังกายให้มีแรงผลักดันในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น แผนประกันภัยสุขภาพไทยวิวัฒน์ แอคทีฟ เฮลท์ นอกจากจะเป็นแผนประกันที่ช่วยส่งเสริม และสร้างวินัยให้ผู้ใช้บริการใส่ใจสุขภาพแล้ว ยังเป็นแผนที่เพิ่มแรงผลักดันให้ผู้ใช้บริการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยการใช้เทคโนโลยี IoT ร่วมกับอุปกรณ์ Smart watch และนวัตกรรมด้าน Wearable Technology เข้ามาเป็นส่วนเสริมในการ  Trackข้อมูลการออกกำลังกาย พร้อมกับแอปพลิเคชัน “Thaivivat Health” ที่ถูกออกแบบเพื่อใช้งานควบคู่กับประกันสุขภาพเพื่อบริการข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านการออกกำลังกายในแต่ละวัน ช่วยให้ผู้ใช้บริการวางแผนเรื่องสุขภาพได้ รวมถึงสร้างความตื่นตัวให้กับผู้ใช้บริการโดยการนำข้อมูลการออกกำลังกายทั้งหมดมาคิดคำนวณเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันทุกเดือนได้สูงสุดถึง 40% เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเกิดพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ส่วนของสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครองนั้น  นอกจากจะเป็นประกันที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวแล้ว ยังเป็นประกันสุขภาพที่พร้อมดูแลคนไทยแบบครบวงจรโดยให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี   รักษาได้ทุกโรงพยาบาลในเครือโดยไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมกับค่าห้องผู้ป่วยในสูงสุดถึง 10,000 บาทต่อวัน คุ้มครองทั้ง IPD และ OPD โดย OPD สามารถเบิกได้ถึง 3,000 บาทต่อครั้ง สูงสุดถึง 30 ครั้งต่อปี ที่สำคัญยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเล่นหรือแข่งขันกีฬาอันตราย โดยสามารถใช้ควบคู่กับสวัสดิการอื่นๆได้ รวมถึงคุ้มครองค่ารักษา จากอุบัติเหตุได้ทั่วโลก 
ทั้งนี้ คุณเทพพันธ์ กล่าวต่อว่าสำหรับทิศทางการตลาดของประกันภัยสุขภาพในปี  2561 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เพราะส่วนหนึ่งเป็นไปตามนโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้วยมาตรการลดหย่อนภาษี ทำให้หลายบริษัทตื่นตัว เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ หาจุดขายที่หลากหลายเพื่อนำเสนอให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ประกันสุขภาพไทยวิวัฒน์ แอคทีฟ เฮลล์ จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีอิสระในการเลือกใช้บริการและมีความต้องการทั้งสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครองและความคุ้มค่า  เพราะนอกจากจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังมีอิสระในการกำหนดส่วนลดค่าเบี้ยได้ด้วยตัวเอง ยิ่งออกกำลังกายได้ตามเป้าหมาย เบี้ยประกันยิ่งลดสูงสุดถึง 40%  โดยค่าเบี้ย เริ่มต้นเพียง 2,500 บาทต่อเดือน แต่หากออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและได้คะแนนตามเป้า จะสามารถลดค่าเบี้ย โดยจ่ายเบี้ยต่ำสุดเพียง 1,700 บาทต่อเดือนโดยประมาณ พร้อมรับอุปกรณ์ Fitbit  Versa  อุปกรณ์ smart watch รุ่นใหม่ล่าสุด  มูลค่า 8,500 บาท ทันทีที่ทำประกันภัย อย่างไรก็ตาม ในการจัดงาน Thaivivat Active Health Day ในวันที่  7 กรกฎาคม  2561 ครั้งนี้ ยังได้ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ  อาทิ  JOOX, Grab food, Fitbit  รวมถึงสถาบันการออกกำลังกายและศูนย์ Fitness ต่างๆ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับทั้งผู้ที่มาร่วมงาน และผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างครบวงจร ทั้งด้านการออกกำลังกาย  การดูแลสุขภาพ และความรู้เรื่องการทำอาหารสุขภาพได้ด้วยตัวเอง   พร้อมกันนี้ยังเปิดตัวหนังโฆษณา ไทยวิวัฒน์ แอคทีฟ เฮลท์ ภายในงานที่สื่อให้เห็นถึงความทุ่มเทและความแอคทีฟของคนไทยที่ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่หลัก แต่ก็ไม่เคยละทิ้งสุขภาพ ยังคงดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ในฐานะผู้พัฒนาด้านนวัตกรรมประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่สนับสนุนให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ พร้อมดูแลแบบครบวงจร ด้วยประกันภัยสุขภาพไทยวิวัฒน์ แอคทีฟ เฮลท์ ประกันอัดฉีด คน Active   


สนใจรายละเอียดศึกษาข้อมูลก่อนทำประกัน
ได้ที่ www.thaivivat.co.th   
หรือ Facebook  Fanpage ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 
สอบถาม โทร. 02-200-7111Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก