นครศรีธรรมราชคึกคักบรรยากาศต้อนรับคณะสื่อมวลชนและกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพวัยเก๋า สู่เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟมหาสนุก “มานะ มานคร... มาหาศรัทธา” Let’s Go Low Carbon @Nakhon Si Thammarat Low Carbon Destination @The South

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินงานภายใต้กิจกรรม Low Carbon Destination @The South ตามแนวทาง Sustainable Tourism Goals (STGs) เพื่อบูรณาการสร้างศักยภาพและยกระดับมาตรฐานทางการการท่องเที่ยว เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาต่อยอดกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน   

ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) เน้นคุณค่าและความยั่งยืน (Susponsible Tourism Destination) พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวในบรรลุเป้าหมายการท่องเที่ยวและคาร์บอนต่ำสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราชจึงร่วมกับภาคีพันธมิตรเครือข่ายท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยง Let’Go Low Carbon @Nakhon Si Thammarat 

“สู่เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟมหาสนุก มานะ มานครฯ... มาหาศรัทธา” ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยประสานความร่วมมือกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.)  ในการนำคณะสื่อมวลชนและกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพวัยเก๋าเดินทางจากกรุงเทพมหานคร จำนวนร่วม ๘๐ กว่าท่าน เดินทางโดยรถไฟเข้ามาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เชื่อมโยงไฮไลท์ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
นางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) ร่วมกับ ททท. จัดโครงการท่องเที่ยวรถไฟมหาสนุก "มานะ มานครฯ  มาหาศรัทธา" ขึ้นโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง กว่า 30 ท่าน และนักท่องเที่ยววัยเก๋า จำนวนกว่า 50 ท่าน เดินทางโดยรถไฟขบวนทักษิณารัถย์  จากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์  ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. และว่าที่ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาส่งคณะเดินทาง และนายวิเชียร  รามมะเริง ผู้ช่วยสารวัตรเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. อย่างพร้อมเพรียงอบอุ่นด้วยบรรยากาศคึกคักครึกครื้นเป็นที่น่าประทับใจ 

นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประสบการณ์สัมผัสเสน่ห์ให้ชวนย้อนรำลึกถึงการเดินทางด้วยรถไฟสมัยก่อนแก่คณะและให้สามารถเปิดเส้นทางท่องเที่ยวรถไฟมหาสนุกให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางโดยรถไฟในโอกาสต่อไปให้ได้ไปเยือนไปสัมผัสและเรียนรู้ความเป็น "นครตามพรลิงค์" ในอดีต หรือนครศรีธรรมราชในปัจจุบันเพื่อเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจว่า นครศรีธรรมราชคือหนึ่งในสยามที่เป็นเลิศในอารยะธรรม วัฒนธรรม และศิลปที่ควรเชิดชู อีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวที่มีส่วนเสริมสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรักษ์โลกสไตล์ Low Carbon อีกด้วย


นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการดำเนินด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชในมิติมุมมองของการเดินทางทางท่องเที่ยวด้วยไลฟ์สไตล์รักษ์โลก Low Carbon ด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวรถไฟมหาสนุกเชื่อมโยงสู่การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เส้นทางอำเภอทุ่งสง – นาบอน – ช้างกลาง – ลานสกา – เมือง – ท่าศาลา – สิชล – ขนอม – พรหมคีรี 

โดยเฉพาะได้รับการบูรณาการผสานความร่วมมือด้วยดียิ่งจากภาคีพันธมิตรเครือข่ายท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการและชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลพรหมโลก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อำเภอนาบอน ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก  อ.พรหมคีรี กลุ่ม/ชมรมชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช้างกลาง อ.ช้างกลาง ชุมชนอ่าวเตล็ด อ.ชนอม ฯลฯ และขอขอบคุณชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและคณะภายใต้การบูรณาการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้วยพลังศรัทธาในพื้นที่โดยมีเป้าหมายคือการมุ่งเน้นการการขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่  การท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า กิจกรรมดังกล่าวจักเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่นครศรีธรรมราช ตลอดจนสามารถขยายฐานนักท่องเที่ยวชาวไทยข้ามภูมิภาคและก่อให้เกิดการเดินทางสามารถขยายวันพักเฉลี่ยและมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนอันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 


พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสร้อยเรียงเรื่องราวกล่าวขานเก็บเกี่ยวภาพจำแห่งความประทับใจของความหลากหลายของมิติการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช และขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นด้วยกัน 

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ : ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช   : @TAT.NST    : @tatnstShare:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก