ททท.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนสายใต้ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม “แม่สะเรียง โมโตแคมป์” Maesarieng Moto Camp 2023 เงินสะพัด ห้องพักเต็ม

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “แม่สะเรียงโมโตแคมป์” Maesarieng Moto Camp ณ บ้านสวนริมน้ำ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักท่องเที่ยวผู้ร่วมงานนับพันคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ของนักท่องเที่ยวกลุ่มไบเกอร์และนักท่องเที่ยวสายแคมป์ ที่เดินทางมาจากทุกภาคของประเทศไทย ทำให้ห้องพักในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงกว่า 500 ห้องเต็มจนล้นไปถึงอำเภอแม่ลาน้อย พ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกต่างพึงพอใจ 
การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย ไม่มีอุบัตเหตุ และเหตุใด ๆ สามารถช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว กระจายรายได้และเกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ คาดว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ตลอดจนได้มอบประสบการณ์การเดินทางให้กระจายตัวไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการ Maehongson on the Road. ช่วยสร้างการรับรู้พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตะวันตกสุดแดนสยาม 

ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางจับจ่ายใช้สอย สามารถยืดระยะเวลาการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงระยะเวลาการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอ ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งปี 

การจัดงานครั้งนี้ ได้บูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน และเครือข่ายนักท่องเที่ยว อาทิ ฝ่ายกิจกรรม ททท. กองตลาดภาคเหนือ ภูมิภาคภาคเหนือ ททท. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนสายใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง สถานีตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน (ชุดปฏิบัติการแม่สะเรียง) 

โรงพยาบาลแม่สะเรียง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สาขาแม่สะเรียง กำนัน และพ่อหลวง ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลแม่สะเรียง วัดศรีบุญเรือง วัดแสนทอง โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ สมาคมกู้ชีพ กู้ภัยแม่สะเรียง กองร้อยอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชรบ.หมู่บ้าน น้อง ๆ กลุ่มรักษาดินแดน (รด.) หจก. ชื่นชูไพร ก่อสร้าง ร้านทองเยาวราชแม่สะเรียง ไพรินสาส์น อะเบิฟเดอะซี เฮินไตรีสอร์ท แม่ลาน้อย แม่สะเรียงบาร์ มิตรไมตรี ริเวอร์เฮ้าส์โฮเทล โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย สไมล์เวย์ กลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหารเครื่องดื่ม ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนอื่น ๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจากบ้านสวนริมน้ำแม่สะเรียง 

การจัดงานครั้งนี้ เกิดความคุ้มค่าในการจัดงานในหลายมิติ เช่น ด้านเศรษฐกิจได้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยไปสู่ธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ รวมทั้งชุมชนที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ได้แก่ ธุรกิจสถานพักแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจของที่ระลึก ธุรกิจนำ้มันเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงหุงต้ม อู่เซอร์วิสรถ ธุรกิจบันเทิง ศิลปิน ธุรกิจเครื่องเสียง เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานเสิร์ฟ แรงงานก่อสร้าง ลูกจ้างในสถานประกอบการต่าง ๆ 

ด้านสังคม ได้สร้างงาน เสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชน ได้บูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน และนำส่งประสบการณ์ท่องเที่ยว นำโคมแม่สะเรียงมาเป็นจุดขายเชื่อมโยงงานประเพณีออกหว่า (ออกพรรษาชาวไทยใหญ่ แม่สะเรียง) นำเสนออาหารท้องถิ่นแม่สะเรียง เรียกว่าดึง Soft Power ดันจุดแข็งเป็นจุดขาย และเผยแพร่ “แม่สะเรียงแสงสุดท้ายแดนสยาม” 

ด้านสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Responsible Tourism เน้นใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นภาชนะใส่อาหาร และหรือเราใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และจัดทีมงานเก็บกวาดคืนพื้นที่ให้เจ้าของที่ดังเดิม และนักท่องเที่ยวบางส่วนมีการนำภาชนะมาเอง เช่น กล่องใส่อาหาร แก้วน้ำดื่ม ทำให้ลดปริมาณขยะได้ส่วนหนึ่ง 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนสายใต้ได้รวบรวมอุปกรณ์และปัจจัยไปมอบให้โครงการดับไฟป่าในพื้นที่แม่สะเรียง เพื่อลดค่าฝุ่นควัน PM 2.5 ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีการนำชุดอุปกรณ์ และปัจจัยไปมอบแก่หน่วยไฟฟป่าภายหลัง ตลอดจนการประชุมเตรียมงาน 2 ครั้งที่ผ่านมา ใช้ QR Code แสกนรับเอกสารประกอบการประชุม ลดการใช้กระดาษA4 ไปได้ 2 รีม 

ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับฤดูร้อนที่จะมาถึงนับเป็นห้วงเวลานอกฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอนได้ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง จะนำเสนอขายสินค้า เฉพาะกลุ่ม โดยนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานนอกสถานที่ (Workation) โดยเน้นการท่องเที่ยวแบบกึ่งผจญภัย การท่องเที่ยวเชิง สุขภาพที่ผ่อนคลาย ในแหล่งธรรมชาติ และสรรหาสินค้าใหม่ ๆ เสนอขายควบคู่กันไปด้วย อาทิ การเดินป่าเส้นทางสั้น ๆ ในพื้นที่ป่าสีเขียว ท่องเที่ยวถ้ำ น้ำตก และกิจกรรม Soft Adventure กิจกรรมล่องแพ ล่องห่วงยาง เรือยาว ฯลฯ โดยคาดว่าจะทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถเสนอขายและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวได้ 

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก