หอธรรมพระบารมี ชวนผู้สนใจ ร่วมฝึกเจริญสติ ตามหลักสติปัฏฐานสี่ ในโครงการต่างๆตลอดปี 2566โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด

จากโครงการปฏิบัติธรรม การอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ณ วัดผาณิตาราม ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี 2527 จนถึงโครงการต่างๆในแนวทางเดียวกัน ณ หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้ เพื่อการเริ่มต้นรู้จักตนเอง เข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 

พระอาจารย์สุรศักดิ์ จรณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์ เน้นย้ำธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัว 

“ ธรรมะ คือความเป็นจริง คือกาย คือใจ คือความรู้สึกนึกคิด คือขบวนการที่เกิดขึ้นจริงในทุกๆวันในตัวเรา การปฏิบัติธรรม คือการศึกษาสิ่งเหล่านี้เพื่อความเข้าใจตนเอง ถ้าเราไม่รู้จักสิ่งที่เป็นตัวเราเอง เราจะหวังให้คนอื่นมาเข้าใจเราได้ยังไง หรือเราจะพยายามเข้าใจคนอื่น เข้าใจสิ่งอื่นๆ เข้าใจเรื่องคนอื่นไปเพื่ออะไร ทุกอย่างจึงควรต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเอง 

โครงการหลากหลาย บารมีธรรม คำตอบ และโครงการสำหรับเยาวชน เพื่อความเหมาะสมกับวัย สำหรับนักเรียนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

“เพราะอุปนิสัย เราถูกฝึก ถูกสอนให้รู้เรื่องภายนอก ติดกับเรื่องที่ผ่านไป ไขว้คว้ากับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอยู่ตลอดเวลา การจะกลับมารู้ตัวเอง การกลับมารู้สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันขณะ จึงต้องฝึกเช่นกัน ไม่มีหนทางอื่น”

ตลอดระยะเวลาการอบรมที่หอธรรมพระบารมี มีพระอาจารย์แสดงธรรม มีวิทยากร มีบุคคลากรที่คอยดูแลประคับประคอง ให้ผู้ร่วมโครงการ ได้ฝึกมีสติระลึกกายใจ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจได้ตลอดระยะเวลา

“เหมือนขับรถ เหมือนว่ายน้ำ จะให้ปลอดภัย ก็ต้องมีคนดูแล ให้คำแนะนำ ที่นี่เราเป็นเหมือนโรงเรียนอนุบาล 

ให้ผู้ไม่รู้ได้เริ่มต้นรู้ในแนวทางที่ถูกต้อง เมื่อเข้าใจแล้ว สามารถดูแลตนเองได้ในชีวิตประจำวัน “ 

หอธรรมพระบารมี อีกสถานที่หนี่งสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสติปัฏฐานสี่ ชวนทุกคนมาฝึกรู้กายรู้ใจ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม ที่สงบ ร่มรื่น เป็นอีกหนึ่งสถานที่สัปปายะ ทั้งสถานที่ อาหาร ความเป็นอยู่ เหมาะแก่ผู้เริ่มต้นรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ 

“พอเรารู้จักตัวเอง เกิดอะไรขึ้นเราจะไม่โทษคนอื่น เราจะเริ่มพิจารณาแก้ไขตัวเรา และนี่คือจุดตั้งต้นของจิตใจที่มั่นคง เพื่อการทำงาน การอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยการรู้ตนเองอยู่เสมอ “

สามารถลงทะเบียนและสมัครในหลักสูตรต่างๆ ทั้งบุคคลทั่วไปและเยาวชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทาง www.kondee.com 

สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กร ที่ต้องการจัดเพื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลากรเฉพาะกลุ่ม

กรุณาติดต่อ member@kondee.com 

สามารถดูรายละเอียดและติดต่อได้เพิ่มเติมทาง

Facebook : kondeepage 

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก