เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”


รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 เปิดอย่างเป็นทางการ   “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” งานเกษตรที่ยิ่งใหญ่แห่งปี  ในระหว่างวันที่  8 -16 ธันวาคม  2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับทุกท่านแล้ว  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561  พลอาการศเอก ดร.ประจิน จันตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด  “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี :ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช อธิการบดี กล่าวรายงาน  พร้อมทั้งมอบโล่ขอบคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน  โอกาสนิ้มี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก


พิธีเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีการแสดงพิธีเปิดที่ถ่ายทอดเรื่องราวของแม่โจ้ผ่านท่วงท่า ลีลาการแสดง โดยมีศิลปินรับเชิญ ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธง ร่วมแสดง  จากนั้นประธานในพิธีได้เยี่ยมชมการจัดงานในส่วนต่างๆ ชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และนิทรรศการเครือข่าย  เยี่ยมชมรถ MJU Gourmet Bus 2477 by Bistro 2477 รถต้นแบบเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร พร้อมทั้งรับประทานอาหารว่างด้วยเมนูสุดพิเศษบนรถ  แล้วจึงนั่งรถนำเที่ยวเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตร

งานในครั้งนี้ จัดในระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561  ตลอด 9 วัน 9 คืน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น นิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม Smart Farming  แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน กิจกรรมฟุตบอลดารานำทีมโดยศิลปินดาราจากช่อง 3 ที่จะมาสร้างความสนุกสนานในงาน  มวยชิงแขมป์โลก “ศึกกำปั้นสะท้านโลก 85 ปี แม่โจ้” ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477” รวมถึงงานศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่น  ซึ่งขณะนี้ในแต่ละส่วนงานพร้อมสำหรับการต้อนรับผู้ร่วมงานจากทั่วประเทศแล้ว

          ภายในงานมีสวนหย่อมรูปแบบต่างๆ จากการร่วมมือกันของศิษย์เก่าแม่โจ้แต่ละรุ่นที่มาร่วมกันเนรมิต จุด Check In  มุมถ่ายรูปหลากหลายรูปแบบ ณ บริเวณสนามวังซ้าย ไฮไลท์น้ำตก 9 ชั้นในโดมประกวดกล้วยไม้   มีแปลงสาธิตและพื้นที่จัดงานส่วนต่างๆ เช่น

•  แปลงสาธิตพืชสวนประดับได้แตรียมแปลงดอกไม้หลากหลายสีสันหลายสายพันธุ์ กว่า 100,000 ต้น  กิจกรรมการจัดส่วนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ

• ชมแปลงสาธิตพืชผักที่จัดใหญ่จัดเต็ม  ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมจัดแสดง มีกิจกรรม Plant Factory Tour ทัวร์เยี่ยมชมระบบโรงงานผลิตพืช  เทคโนโลยีการปลูกผักในครัวเรือน Fresh In Box ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการจัดสาธิตและฝึกกอบรมอบรมระยะสั้นอีกหลายหลักสูตร พร้อมจุด Check in แปลงผักน่ารักๆ หลายมุม

• ชมแปลงสาธิตพืชไร่ ทัวร์ท่องเที่ยวแปลงปลูกและเก็บผลผลิตพืชไร่ จุด Check in ไร่ทานตะวัน และแปลงผลิตพืชไร่ ชมนิทรรศการข้าวและผลผลิตจากข้าว นิทรรศการธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมทั้งจัดอบรมระยะสั้นที่น่าสนใจ

• แปลงสาธิตไม้ผล ชมการปลูกไม้ผลในรูปแบบต่างๆ การปลูกฝรั่งขึ้นค้าง ปลูกมะเดื่อฝรั่งกึ่งตัววี การจัดทรงลำไย ชมโรงเรือนอัจฉริยะ ฯลฯ

• โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา  เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีการจัดแสดงแปลงผัก ไม้ผล นาข้าว เลี้ยงปลา ตามแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ รวมถึงการทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ลด ละ เลิกสารเคมี พร้อมจุด Check In แปลงเก็กฮวยอินทรีย์เหลืองอร่าม

• กิจกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีทั้งการเสวนาวิชาการ ฐานเรียนรู้ด้านการประมง ประกวดปลาหมอสี การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี การประกวดเมนูประมงเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
• การแสดงและการประกวดทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่แจ้  ไก่ต่อ ไก่ตั้ง นิทรรศการสัตว์มีชีวิต โซนสัตว์น่ารัก(มินิฟาร์ม) มุมถ่ายรูปกับสัตว์ให้กับนักท่องเที่ยว

• ชมนิทรรศการต่างๆ ซึ่งมีการแบ่งนิทรรศการเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.)นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคต ผลงานเด่นของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน 2.)กลุ่มนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ได้มีการจัดแสดงทั้ง ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ เกษตรอินทรีย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และ Innovation Hub รวมกว่า 100 ผลงาน  และ 3.)นิทรรศการจากเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ผู้เยี่ยมชมงานจะได้รับทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน

• แปลงสาธิตของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่เตรียมแปลงไม้ดอกทานตะวัน/คอสมอส บนพื้นที่ 13 ไร่  แปลงพืชผักอินทรีย์ 5 ไร่  ชมโรงเรือน Smart Farming 10 โรงเรือน ชมการผลิตลำไยนอกฤดู กว่า 200 ต้น แปลงไผ่ 85 ปี 85 พันธุ์ไผ่” 

 งานนี้เที่ยวชมงานฟรี ภายในงานจะมีนักศึกษาจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน มีบริการช่วยขนสัมภาระให้กับผู้ที่เลือกซื้อสินค้าภายในงาน ผู้เข้าชมงานจะได้รับคู่มือเที่ยวงานแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว มีแผนที่จัดงานแสดงจุดต่างๆ มีบริการรถนำเที่ยว / รถม้า / รถขึ้นฟาร์ม คอยบริการ 

งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร   ได้เกิดขึ้นเพราะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย กำลังจะมีวาระครบรอบ 85 ปี ในปี 2562 ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นเวลานาน และได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมาย อีกทั้งยังมีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรมากมาย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม บูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ ตราบนานเท่านาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ 0 5387 3333  จุดกองอำนวยการ 0 5387 5985


Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก