มูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเพื่อนหญิง ผนึกกำลังสยามพิวรรธน์ จัดงาน #SHEISME : Unconditional Love : Embracing The Colors of Empower เสริมสร้างพลังผู้หญิง และบทบาทของ “แม่” กับแง่มุมที่หลากหลาย

มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตรภาคธุรกิจร่วมมือกันเป็นภาคีจัดงาน #SHEISME Unconditional Love: Embracing the Colors of Empower เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายในสังคม ในการให้ความรู้ สร้างโอกาส เพิ่มบทบาท และสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมได้เข้าใจคำว่า “แม่” ในแง่มุมต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น แม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อแม่กลุ่ม LGBTQ+ ผู้ที่เลี้ยงดูเรามาแม้ไม่ใช่ผู้ให้กำเนิด รวมไปถึงการผลักดันสิทธิบทบาทสตรีในแง่การถูกกดจากบทบาททางสังคมหรือถูกบรรทัดฐานในสังคมกดเอาไว้  ผ่านกิจกรรมและการเสวนาในแนวทางของความเท่าเทียมและยุติความรุนแรง (Gender Equality and Stop Violence) การเสริมสร้างพลังผู้หญิงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Women Empowerment and Sustainable Development)  ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ณ Atrium 1 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

งาน #SHEISME Embracing The Colors of Empower ได้รับเกียรติจาก มลชยา เตชะไพบูลย์ และ     ดร.เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย พร้อมด้วย ธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง และมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ยังมีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ ได้แก่ โยชิ-รินรดา ธุระพันธ์ ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม ครี-พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา หมิง-อรินทร์มาศ บุญครองทรัพย์ และนนท์ อินทนนท์ มาร่วมเสวนาเกี่ยวกับสิทธิและความเท่าเทียมกันในสังคมของสตรี และความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงเรื่องบทบาทความเป็น “แม่” จากหลากหลายแง่มุม ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตโดย ตุ้ย-เกียรติกมล ล่าทา ร่วมมอบความบันเทิงในวันเปิดงาน

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคนดังมากมายที่จะมาร่วมเสวนา พูดคุยถึงความหลากหลากหลายทางเพศ การเสนอแนวทางในการยุติความรุนแรง เสริมสร้างพลังผู้หญิงให้มีความเท่าเทียมในสังคมตลอด 3 วัน อาทิ แอนนา เสืองามเอี่ยม โอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน หมวย-อริสรา กำธรเจริญ และอีกมากมายมาร่วมพูดคุยในเรื่องความเท่าเทียม และบทบาทของความเป็น “แม่” ทั้งนี้ยังมีการอบรมเกี่ยวกับ Standup Against Street Harassment การยืนหยัดต่อต้านการคุกคาม โดยบริษัท ลอลีอัล ปารีส พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปจากชุมชนและครอบครัวหญิงสาวชาวบ้าน  

ที่มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมเคียงข้าง ไม่ว่าจะเป็น พวงกุญแจชาวเขา, ต่างหูชาวเขา และพวงกุญแจ Eco-Print จ. น่าน  การทำเสื้อและโปสการ์ด DIY และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ นำโดย Matcha, Alala, Monica และ Yes Indeed โดยมีพิธีกรมากความสามารถ นาขวัญ รายนานนท์ มาสร้างสีสันบนเวทีตลอด 3 วัน

นอกจากนั้นยังมีส่วนของนิทรรศการ SHE IS ME ที่มีทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน ในการสร้างแรงบันดาลใจจากพลังผู้หญิง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดการเลือกปฏิบัติ และสร้างความเท่าเทียม ยุติความรุนแรง เสริมสร้างพลังผู้หญิงเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในสังคมไทย ทั้งนี้ยังสามารถร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากชุมชนผู้หญิงที่มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมสนับสนุน พัฒนา และเคียงข้าง สร้างสังคมเท่าเทียมมาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ภายในพื้นที่จัดงาน “สยามเซ็นเตอร์” ซึ่งมีจุดยืนเป็น ‘DiversCity Building’ สถานที่ศูนย์รวมคอมมูนิตี้และให้ความสำคัญต่อผู้คนที่มีความหลากหลายในทุกด้าน อาทิ เพศ เชื้อชาติ สุขภาพ อย่างเท่าเทียม เพื่อตอกย้ำการเป็น The Ideaopolis หรือเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์

ภายในงานยังมีกิจกรรมทำนายโชคชะตา นำโดยทีมนักพยากรณ์ชื่อดังจากสถาบันโหราศาสตร์วิทยา ครั้งละ 299 บาท โดยจะนำไปสมทบทุนให้มูลนิธิรักษ์ไทย ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพลังในการรณรงค์เพื่อสร้างความเท่าเทียมและยุติความรุนแรง และร่วมสร้างตระหนักรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิสตรี รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในสังคม

พบกับงาน #SHEISME Embracing The Colors of Empower งานเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของ “สตรี” ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่มีทั้งสาระและความบันเทิงมากมายได้ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคมนี้ ระหว่างเวลา 10.00 - 20.00 น. ณ บริเวณ Atrium 1 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : มูลนิธรักษ์ไทย Raks Thai Foundation และ https://www.raksthai.org/

มูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้การดำเนินงานที่เป็นสากลระดับโลก ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 เพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย) ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือผู้เปราะบาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการหลัก 5 ประการ คือ ส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิง (Women’sEmpowerment), ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน (Children/Youth), สิ่งแวดล้อม (Environment), สุขภาพ (Health), บรรเทาสาธารณภัย (Emergency Response) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้สิทธิความเสมอภาค สามารถกำหนดอนาคตของตนเองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนยากจนและกลุ่มด้อยโอกาส โดยการวิเคราะห์แก่นแท้ของปัญหากำหนดและดำเนินการทางเลือกที่เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในงานพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดยเฉพาะงานในด้านการส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงเน้นพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพให้กับผู้หญิงบนดอยภาคเหนือ และผู้หญิงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ โครงการภายใต้การดูแล อาทิเช่น โครงการ She made it ผู้หญิงพลิกฟื้นเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชน เป็นการดึงศักยภาพและความสนใจเพื่อนำมาประกอบเป็นวิชาชีพเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้หญิงที่ถูกตีกรอบด้วยความเชื่อและทัศนคติทางวัฒนธรรม เช่น กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สูญเสียสามีที่เป็นผู้นำครอบครัวไปกับความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใต้หรือกลุ่มชาติพันธุ์

มูลนิธิเพื่อนหญิง เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2523 ภายใต้ชื่อ "กลุ่มเพื่อนหญิง" นำโดย คุณธนวดี ท่าจีน มีบทบาทในการพิทักษ์สิทธิและให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติความรุนแรงจากภัยคุกคามทางเพศการถูกข่มขู่คุกคามและเผยแพร่คลิปวิดีโอ การถูกทำร้ายโดยบุคคลในครอบครัวที่ส่งผลกระทบด้านร่างกาย จิตใจ สิทธิ เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิตตั้งครรภ์และไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบ/ท้องในวัยเรียน/ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ/การใช้แรงงานที่ผิดกฏหมายจากกระบวนการค้ามนุษย์ ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือถูกเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งเพศ/เชื้อชาติ/ศาสนา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้มีผลในเชิงโครงสร้าง ส่งเสริมความเข้าใจบริบทมิติหญิงชายในกระแสการพัฒนาของสังคมยุคใหม่/สร้างความเข้มแข็งใหกับเครือข่ายขบวนการต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อร่วมสร้าง ร่วมคิด ร่วมทำสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งในงานนี้ถือเป็นแคมเปญเปิดศักราชใหม่ในปีนี้ของทางมูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเพื่อนหญิงในด้านการพัฒนาความเท่าเทียมในสังคม ซึ่งจะเป็นธีมในการรณรงค์ไปตลอดทั้งปีไปตลอดจนถึงกิจกรรมในวันแม่ และวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก