จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมต้อนรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว Green Saeson มอบสิทธิ ส่วนลด ของที่ระลึก และชิงรางวัลมากมายตลอดฤดูกาล

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กว่า 40 คน ร่วมให้การต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินแรก ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเต็มลำ 60 ที่นั่ง (Load Factor 100 %) อย่างคึกคัก 

หลังจากที่สายการบินนกแอร์ได้หยุดบินในเส้นทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากการคืนเครื่องบินแบบใบพัด ทำให้ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2566 ไม่มีเครื่องบินพาณิชย์เดินทางทางอากาศสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองก็มีปัจจัยด้านภูมิประเทศ ที่ทำให้เครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้น-ลงได้ยาก โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ตลอดจนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประสานงานกับสายการบินพร้อมได้รับความร่วมมือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กำหนดเปิดให้บริการเส้นทางบิน สุวรรณภูมิ - ลำปาง - แม่ฮ่องสอน - ลำปาง - สุวรรณภูมิ ในทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ถึงแม้จำนวนเครื่องบินจะไม่เพียงพอ แต่ทางสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ได้จัดเครื่องบินใบพัดแบบ ATR72-500 (ขนาด 70 ที่นั่ง) มาให้บริการในเส้นทางดังกล่าว โดยมีเส้นทางบินของเที่ยวบิน PG205 : สุวรรณภูมิ - ลำปาง - แม่ฮ่องสอน และ PG206 : แม่ฮ่องสอน - ลำปาง - สุวรรณภูมิ ทั้งขาเข้าและขาออกจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะแวะ Transit ที่ท่าอากาศยานนครลำปาง ประมาณ 40 นาที ซึ่งนับเป็นโอกาสดีในการเชื่อมเส้นทางการคมนาคมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรองในภูมิภาคภาคเหนือของจังหวัดลำปางกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน กอปรกับจังหวัดลำปางก็เป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมทางบกไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคภาคเหนือได้อย่างสะดวก 

กิจกรรมการต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดังกล่าว ประกอบด้วยการมอบพวงมาลัยดอกมะลิ และ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้จัดการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ รำไต หรือ รำไทยใหญ่ และการแสดงกิงกะหร่า โต เป็นสัญลักษณ์การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีและอบอุ่นแบบธรรมเนียมไทย 

ต่อมานายเชษฐาโมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวต้อนรับผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว และคณะจากจังหวัดลำปางซึ่งนำโดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งทางด้านธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งชุมชนที่หลากหลายของชาติพันธุ์ ตลอดจนมีกิจกรรมที่น่าสนใจสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดปี และยังมีของฝากที่ถูกใจผู้รับ และนับเป็นโอกาสอันดีที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ให้บริการการคมนาคมทางอากาศเชื่อมโยงกับจังหวัดลำปาง - สุวรรณภูมิ ทำให้เพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัดไปพร้อมกันด้วย และขอขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขอให้สายการบินสนับสนุนให้บริการกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดไป

จากนั้น นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้โดยสารได้กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งกล่าวถึงโอกาสอันดีในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัด และพร้อมกันนี้ได้นำคณะส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดลำปาง จำนวน 30 คน เดินทางมาร่วมใช้บริการของสายการบินเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพร้อมกับมาร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “ แนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวลำปาง - แม่ฮ่องสอน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและบริการที่มีศักยภาพสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระจายประโยชน์สู่ชุมชน” ตลอดจนการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ ทางด้านนายจุลิน กอเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและพัฒนาผลิตภัณฑ์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยังได้กล่าวขอบคุณทั้งสองจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ททท. หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกล่าวว่าสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ภูมิใจและยินดีที่ได้มาให้บริการเส้นทางคมนาคมทางอากาศเชื่อมโยงเมืองรองทั้งสองจังหวัดสู่สนามบินสุวรรณภูมิ และได้ให้ความมั่นใจต่อการบริการบินในเส้นทางดังกล่าว ทั้งด้านการบริการที่ประทับใจ มาตรฐานความปลอดภัยและความสะดวกสบายต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิพิเศษมากมายของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 


สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ จากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับผู้ประกอบการต่าง ๆ จัดทำส่วนลดหรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว ตลอดช่วง Green Season สิงหาคม - ตุลาคม 2566 โดยมีโปรโมชั่น 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 

1. เพียงแสดงบัตรโดยสาร (Boarding Pass) สามารถมอบส่วนลดให้ทันที่ทีใช้บริการกับสถานบริการที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า ร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ที่เข้าร่วมรายการกว่า 20 แห่ง ซึ่งบัตรโดยสารจะมีอายุการใช้งานได้ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. ผู้โดยสารที่ใช้บริการกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมรายการฯ การใช้จ่ายทุก ๆ 300 บาท (หักส่วนลดแล้ว) รับสแตมป์ 1 ดวง จากผู้ประกอบการ สะสมครบ 10 ดวง ในบัตรสะสมแต้ม สามารถนำมาแลกรับของที่ระลึกฟรี ได้ที่ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน อาทิ ร่มพับพกพาสำหรับเที่ยวหน้าฝน (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด) จากนั้น รับของที่ระลึกแก้วเอนกประสงค์จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด) ติดต่อรับของได้ที่ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน

3. ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน จับสลากจากบัตรสะสมแต้ม เพื่อมอบของรางวัลให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการในเส้นทางบินสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น ตั๋วเครื่องบินจากบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมแพคเกจท่องเที่ยว บัตรอภินันทนาการห้องพัก บัตรรับประทานอาหาร ส่วนลดค่าเช่ารถ หรือแพ็คเกจรายการนำเที่ยว หรืออื่น ๆ  ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮองสอน (จับรางวัลในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 Live ทาง FB : ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน)

รายการโปรโมชั่นนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2566 

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 2982 - 3 โทรสาร 0 5361 2984 ในวันและเวลาราชการ Facebook (Page) ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน TAT MAEHONGSON 

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก