NT ส่งเสริมและใส่ใจ “เด็กยุคดิจิทัล” เปิดใจสู่ “เทคโนโลยีสมัยใหม่” จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ)

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความตื่นตัว และก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ภาครัฐและเอกชน ต้องให้ความใส่ใจและส่งเสริม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรต่าง ๆ ได้มีความตื่นตัว โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเด็กยุคดิจิทัล ที่จะเติบโตและมีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันให้เกิดความเจริญในทุกด้าน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม “แข่งขัน Robot Battle 2023” (สนามพิเศษ) ขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และ        พันเอกสรรพชัยย์  หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมกันให้การต้อนรับ ฯพณฯ ท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขัน   

ในการจัดกิจกรรม “แข่งขัน Robot Battle 2023” (สนามพิเศษ) มุ่งเน้นไปยังกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา อายุตั้งแต่   7-19 ปี ขึ้นไป โดยได้เปิดรับทีมเข้าแข่งขันรวม ทั้งสิ้น 32 ทีม โดยมีจำนวน 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อเข้ามาแข่งขัน แข่งขัน LEGO@ Robot Battle (สนามพิเศษ) แข่งขันหุ่นยนต์ LEGO* แบบบังคับมือ ในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งแต่ละทีมที่ผ่านเข้ามาแข่งขัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีศักยภาพในการเคลื่อนไหวผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และทุกคนทุ่มเทใช้พลังสมองการวางแผนแข่งขันกันอย่างเต็มความสามารถ สร้างสีสันในการแข่งขันให้กับผู้เข้าร่วมชมอย่างมาก     ในงานนี้ ร.ต.ท.หญิง เรวดี ศรีท้าว อดีตนักวิ่งลมกรดทีมชาติ มาร่วมงานเพื่อสร้างสีสันและให้กำลังใจกับน้องนักแข่ง พร้อมนำตุ๊กตาน้อง คอนเนค มาแจกให้กับเด็กๆ โดยรู้สึกตื่นตากับการทำงานของหุ่นยนต์ และตื่นใจกับนวัตกรรมจากฝีมือของนักแข่งแต่ละทีมอย่างมาก 

พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า  การจัดกิจกรรม “แข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ) ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพ 

โดยนำทรัพยากรการศึกษาทางกายภาพและดิจิทัลที่หลากหลายมาช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดคิดสร้างสรรค์ด้วยเหตุผลอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงเปิดพื้นที่ให้แสดงศักยภาพ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เด็กยุคดิจิทัล เกิดแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)  NT จึงร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดการแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ) 

สิ่งสำคัญ คือ การเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต อีกทั้ง เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำไปสู่การยกระดับให้เด็กและเยาวชน เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพของประเทศ มีส่วนในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวทันนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ด.ช.ภีมพัฒน์ ศิริพานิชวัฒนา ตัวแทนทีม JM จากสถาบัน Robot Play กล่าวว่า “ ดีใจมากครับ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน LEGO@ Robot Battle (สนามพิเศษ) ส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รับชัยชนะ ก็คือ ครอบครัว คุณครู และ เพื่อนๆ ที่คอยสอนและให้กำลังใจครับ ผมเริ่มเล่นต่อหุ่นยนต์มาได้ไม่นานมากครับ ประมาณ 3-4 ปี ต่อมาก็เริ่มสนใจแบบจริงจังเพื่อเข้าแข่งขันครับ คุณพ่อคุณแม่ เห็นผมชอบเล่นต่อเลโก้ และเห็นว่าโรบอท เริ่มเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิต เลยหาที่เรียนเกี่ยวกับ เลโก้ และ Coding พอได้เรียนแล้วรู้สึกชอบมากครับ  ที่ผมชอบเพราะเป็นเรื่องเทคโนโลยี มีการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  พอต่อเป็นตัวหุ่นขึ้นมาได้ตามจินตนาการ แล้วเราสามารถบังคับให้เคลื่อนไหวได้จริง ก็รู้สึกสนุกมากครับ อนาคตก็ยังสนใจเรื่องเทคโนโลยี และอยากเป็นนักพัฒนาเกมครับ 

สำหรับ ทีมที่ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลจากการแข่งขัน LEGO@ Robot Battle (สนามพิเศษ) แข่งขันหุ่นยนต์ LEGO* แบบบังคับมือ  มอบรางวัล โดย นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และกรรมการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ประกอบด้วย 

•รางวัล ชนะเลิศ คือ ทีม JM จากสถาบัน Robot Play ได้แก่ ด.ช.ปราบ ศิระพงศภัค , ด.ช.ภีมพัฒน์ ศิริพานิชวัฒนา

•รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม Love Robot จากสถาบัน Robot Play ได้แก่ ด.ช.ณธรรศ ทางธนกุล , ด.ช.อนิรุทธ์ จิรวัฒนางกูร

•รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 ทีม คือ 

oทีม RS จาก King's College International Schoolได้แก่ ด.ช.สุวิจักขณ์ ทิพย์วโรรส , ด.ช.ณฐกร รัชตไพศาล

oทีม A จาก สถาบัน Robot Play ได้แก่ ด.ช.ปียะพัทธ์ พันธ์ประสิทธิ

• รางวัลพิเศษ หุ่นยนต์ทำลายล้าง ได้แก่ ทีม Love Robot จาก สถาบัน Robot Play​ ได้แก่ ด.ช.ณธรรศ ทางธนกุล , ด.ช.อนิรุทธ์ จิรวัฒนางกูร

โครงการ จัดแข่งขัน robot battle 2023 (สนามพิเศษ) ในวันเด็กแห่งชาติ ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ NT  ได้มีส่วนส่งเสริมให้เยาวชน ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก และได้เพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้ ได้ฝึกฝีมือ การคิดวิเคราะห์และวางแผน รวมไปถึงการออกแบบ ที่สำคัญคือ ได้สัมผัสทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ เรียนรู้การเขียน code วางแผนในระหว่างการแข่งขัน อันเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชน เพื่อนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน โดยเป้าประสงค์หลักของ NT  คือ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา อีกทั้ง เป็นกำลังให้กับเด็กทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกยุคดิจิทัล  ยิ่งไปกว่านั้น NT ยังพร้อมที่จะเป็นผู้จุดประกายความคิด ให้กับเยาวชนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี ได้พัฒนาตนเอง และกลายเป็นนักพัฒนานวัตกรรมระดับชั้นนำของประเทศในอนาคต

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก