วศ.อว. เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการเอกชน จัดอบรม หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 7-9 กันยายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม” มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน 
โดยได้รับเกียรติจากคุณนีระนารถ แจ้งทอง อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คุณวรรณภา ตันยืนยงค์ อดีตผู้อำนวยการกองเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ คุณดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และคุณปัญญา คำพยา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามระเบียบการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
ในการนี้ วศ. มีภารกิจในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ การอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

#อบรมเชิงปฏิบัติการ#การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม #กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #DSSAcademy

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก