กรมการพัฒนาชุมชนก้าวสู่ปีที่ 60ชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแรงบันดาลใจในขับเคลื่อนชุมชน


กรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ 60 ปี จัดใหญ่ “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 5 – 7 ก.ย.นี้ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 622 รางวัล ประกาศเป้าหมายดันเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


วันนี้ (5 ก.ย.65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 (CD DAY 2022) เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม พร้อมกันนี้ยังเป็นประธานอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 จำนวน 151 รางวัล มอบให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์การชุมชน ประเภทรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 76 หมู่บ้าน และรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด จำนวน 75 ตำบล


นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดงานวันพัฒนาชุมชนเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 แต่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างปี 2563 – 2564 ไม่ได้มีการจัดงาน ในปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับเป็นโอกาสที่กรมพัฒนาชุมชนครอบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมขน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จึงมีการจัดงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรับประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนในช่วงระหว่าง 60 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งจะมีการนำเสนอทิศทางการพัฒนาชุมชนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และจะเป็นเวทีของการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายและหน่วยงาน/บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น 


โดยปีนี้กรมการพัฒนาชุมชนจะมีการมอบโล่รางวัลแก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายและหน่วยงาน/บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น รวมจำนวน 622 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 จำนวน 151 รางวัล, รางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 139 รางวัล รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 330 รางวัล รางวัลบุคคลคุณภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบความสำเร็จและทำประโยชน์เพื่อสังคม ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน และรางวัลบุคคลทรงคุณค่าผู้ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผลิตภัณฑ์จากการดำเนินงานพัฒนาชุมขน รวมกว่า 200 ร้านค้า ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จากทั้ง 4 ภาค อาทิ ผ้าไหม งานสิ่งทอ เครื่องเงิน เครื่องประดับ งานจักสาน ตลอดจนสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการนำเสนอนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกองทุนชุมชน 


อีกทั้งยังมีปาฐถาพิเศษในหัวข้อ “กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยสู่ Change for Good” และกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ Show and Share ชุมชนนักปฏิบัติขจัดความยากจน และกิจกรรมการแข่งขัน Mind – Mapping Contest เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ และการจัดนิทรรศการ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้เน้นย้ำดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านต้องดำเนินการตามมาตรการก่อนเข้าอาคารรับประศาสนภักดี (อาคาร B) โดยแสดงหลักฐานผลตรวจ ATK ที่เป็นผลลบภายใน 7 วัน และกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมงาน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก