งานแฟชั่นโชว์การกุศล“ แม่จ๋า….หนูหิว”

เหล่าดารานักร้องนางงามนางแบบนายแบบกิตมศักดิ์กว่า ๔๐ ชีวิต ตบเท้าร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในวโรกาสที่ทรงจะเจริญพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในงานแสดงแฟชั่นโชว์การกุศล “แม่จ๋า...หนูหิว” รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆสมทบทุนค่าอาหาร ๓  มื้อแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวาระวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ดร.สายสม   วงศาสุลักษณ์  ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะกรรมการ มูลนิธิฯ และผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  จัดงานแสดงแฟชั่นโชว์การกุศลภายใต้ชื่อ งาน “ แม่จ๋า….หนูหิว” เมื่อวันเสาร์ ที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ น้อยอัมพวา  เพลส   ๑๙๒ สุขุมวิทซอย ๑๖  แขวงคลองเตย   เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ
ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานการกุศลในครั้งนี้ว่า  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในวโรกาสที่ทรงจะเจริญพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา  ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ศกนี้  และเพื่อนำรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสมทบเป็นค่าอาหารสามมื้อแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕   เพื่อรองรับเด็กหญิงกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์  ตลอดจนเด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   ที่จังหวัดลำพูน  โรงเรียนได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสามัญประเภท (๓) คือ โรงเรียนประเภทสงเคราะห์ แบบประจำหญิงล้วน ซึ่งเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาและกิน นอน อยู่ที่โรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น
ทั้งนี้โรงเรียนยังจัดเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารจัดการเชิงระบบ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพิ่มทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียนตามความถนัด  ปัจจุบันมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯ จำนวน ๑๒ รุ่น และสามารถเข้าศึกษาต่อ อาทิ พยาบาล วิศวะ และทหาร เป็นต้น
ดร.สายสม กล่าวต่อว่า เนื่องจากในทุกปีการศึกษาจะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งจากเดิมที่มีนักเรียนจำนวน ๓๕๐ คน ปัจจุบันเพิ่มเป็น จำนวน ๔๕๐ คน ดังนั้นตนในฐานะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงร่วมกันจัดงานแฟชั่นโชว์การกุศลขึ้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดารา,  นักร้อง, นักแสดง, นางงาม, Miss Tiffany’s นายแบบ-นางแบบ  และแขกกิตติมศักดิ์มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์
โดยได้รับการสนับสนุนจาก ๑๒ ดีไซเนอร์ไทยของ ๑๐ ห้องเสื้อดัง   ร่วมออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นโชว์การกุศลดังกล่าว ได้แก่
๑.ห้องเสื้อLORRA BA MONSIOUR ดีไซเนอร์ คุณธนนันต์   เกตทอง – คุณธนดล   พิเชษฐ์วรวุฒิ
๒. ห้องเสื้อSUWANNEE BY SAM ดีไซเนอร์  คุณสุขบีร ชิงห์เศรษฐี
๓.ห้องเสื้อSOMKIDWEDDING & STUDIO ดีไซเนอร์  คุณอภิชาต   สะอาดถิ่น
๔. ห้องเสื้อ SISI BKK.ดีไซเนอร์คุณฉัตรชมพู   โกมลสิงห์สกุล
๕. ห้องเสื้อPORINI ดีไซเนอร์คุณพรกมล  ยมจินดา
๖. ห้องเสื้อDAITONG ดีไซเนอร์คุณเพียงผจง     โยมา
๗. ห้องเสื้อBOTANIQUE ดีไซเนอร์คุณเมธาวี    อ่างทอง
๘. ห้องเสื้อPUVASAดีไซเนอร์คุณภูวษา   จันทร์หอม
๙. ห้องเสื้อNIRAMON COUTURE ดีไซเนอร์คุณนิริมล   จิรปิติ และ
๑๐. ห้องเสื้อMYRIAD GRAND MONDE ดีไซเนอร์คุณธนันพชร์   จันทเจริญพล – คุณวงศ์วริศ    ศิริเจริญการุญ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณหนึ่ง สุริยน ศรีอรทัยกุล จากบิวตี้ เจมส์ ขนเครื่องเพชรชุดเป้งๆมูลค่ากว่าพันล้านบาท มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ด้วย  โดยมี คุณเบคกี้ รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ คุณชิน ชินดนัย มีชัย รับหน้าที่เป็นพิธีกรกิตติมศักดิ์ของงาน
“ความพิเศษสุดของงานการกุศลในครั้งนี้ก็คือเราได้รับเกียรติจากนักร้องชั้นนำ ดารานักแสดง นางงามจากเวทีต่างๆและนายแบบนางแบบกิตมศักดิ์หลายท่านมาร่วมขับร้องเพลง  และเดินแฟชั่นโชว์ให้ทุกท่านที่มาร่วมงานได้ฟังและได้ชมกันอย่างใกล้ชิด อาทิ คุณโดม -ปกรณ์   ลัม ,คุณเมธัล สุขขาว ,คุณเจี๊ยบ-นนทิยา  จิวบางป่า ,  คุณผิงผิง-สรวีย์   ธนพูนหิรัญ ,อาจารย์เป็นหนึ่ง   วงษ์ภูดร ซินแสชื่อดัง ,คุณรุ่งอรุณ โรจนะโชติกุล ,คุณนภฤชา โพธิสุข ,คุณศรีวิรัตน์  ฉัตรจุฑามาส ,คุณวราญา  สาลิกา ,คุณสตรีรัตน์  คงวีระวัฒน์  บุญยสัมพันธุ์  ,คุณกรภัค มีสิทธิตา ,คุณณัจยา  จิตตรานนท์ ,คุณโชติภาภัค  รัตนสมฤกษ์ ,คุณดาวลดา   ปุราโน ,ด.ญ.คริสติน่า    ปุราโน ,คุณธัญญรัตน์  ศานติชาติศักดิ์ ,ร้อยโทหญิง กฤติญา สาริกา  ,คุณรัตนา จิตต์เจริญ ,คุณธรม์ธิดา โกมลสิงห์สกุล ,คุณซาร่า สายสกุลเศรษฐ์ ดารานักแสดงช่อง ๗ , คุณ เอสม่อน กัญญ์วรา  แก้วจีน  Miss Tiffany ๒๐๑๘ ,คุณ จูน นาตาชา  มณีสุวรรณ์  ดารานักแสดงช่อง ๗ ,คุณโอปอ วรรัตน์ นิยมเดช รองนางสาวไทยอันดับ ๑ ปี ๒๕๕๓ ,คุณไดร์ จิณณ์ณิตา บุดดี  Miss Thailand World ๒๐๑๖ ,คุณเฟิร์น ณัฐชยกานต์ ปากหวาน  Miss Gand Rising Star ๒๐๑๔ ,คุณไอติม สุภางค์ พานทอง รองนางสาวไทยภาคเหนือ ปี ๒๕๖๒,คุณส้ม กนกกร ใจชื่น Miss Thailand World ๒๐๐๗ ,คุณเดียร์ ฤทัยปรียา เนื่องลี Miss Tiffany Universe ๒๐๑๙ ,คุณ แอนโทเนีย โพซิว Miss Supranational ๒๐๑๙ฯลฯ ซึ่งทุกท่านมาด้วยความเมตตา โดยไม่คิดค่าตัว” ดร.สายสม กล่าวทิ้งท้าย
บรรยากาศของงานคล้ายๆกับการจิบน้ำชายามบ่าย ที่มีบรรดาแขก วีวีไอพี มาร่วมงานแค่ ๖๐ ท่านเท่านั้น เปิดตัวด้วยการร้องเพลงของสองคู่รักแห่งวงการเพลง คุณโดม ปกรณ์ ลัม และ คุณเมทัล สุขขาว ตามด้วยบทเพลงเพราะๆของ คุณเจี๊ยบ นนทิยา จิวบางป่า นักร้องระดับตำนานตัวแม่ ตามด้วยคุณผิงผิง สรวีย์ ธนพูนหิรัญ จากรายการ The Golden Song Season 2 และตบท้ายด้วย อาจารย์เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ซินแสชื่อดังของเมืองไทย
ต่อด้วยการประมูลของรักของหวงของสองเจ้าของบ้านน้อยอัมพวาเพลส คุณปรีชา-ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ที่อุตส่าห์สละบ้านใหม่เอี่ยมอ่องจัดงานแบบส่วนตั๊ว ส่วนตัว  เริ่มด้วยของประมูลชิ้นแรกเป็น แจกันโบราณ สมัยราชวงศ์ชิง ลายนกยูง ในราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นของ คุณหนึ่ง สุริยน ศรีอรทัยกุล แห่งบิวตี้ เจมส์ ,ชิ้นที่สอง อ่างบัวอย่างย่อ ซึ่งใช้กันในหมู่คนชั้นสูง ในราคา ๔๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ประมูลไปได้คือ คุณวรรณา โฆวินทะ ตัณฑเกษม ,ชิ้นที่สาม ถ้ำชา ที่ใส่ชาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในราคา ๔๕,๐๐๐ บาท โดย คุณพญา  ธาราวุฒิ เป็นผู้ประมูลได้
และ ชิ้นสุดท้าย เป็นผลงานของ อาจารย์ สงวนศรี อภิบุณโยภาส อดีต อาจารย์โรงเรียนศรีอยุธยา กทม. เป็นไข่นกกระจอกเทศแกะสลัก ข้างในมีพระฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   ในราคา ๓๐,๐๐๐ บาท ตกเป็นของ คุณลัดดา วิศวผลบุญ นอกจากนี้ในงานยังมีเหล่า วีวีไอพี ที่ควักเงินร่วมบริจาคให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ฯ อีกคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อีกด้วย นำทีมโดย  คุณสายพิณ พหลโยธิน ,คุณมณี ชื่นประดิษฐ์ ,คุณมณฑิรา ล่ำซำ ,คุณประยงค์ สุทธสุต ,คุณลัดดา วิศวผลบุญ ,คุณหัทยา อาชานานุภาพ ,คุณพรทิพย์ ห่านตระกูล ,คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ,คุณวรรณา  โฆวินทะ ตัณฑเกษม ,คุณธัญญพัทธ์ สายศิรวิทย์  และ หมอดูชื่อดัง อาจารย์ คฑา ชินบัญชร
จากนั้นเป็นคิวของการแสดงแฟชั่นโชว์ของเหล่านางแบบกิตติมศักดิ์ ๑๔ ท่าน และจบท้ายของงานในช่วงบ่ายในวันนั้นคือการแสดงแฟชั่นโชว์ของ ๑๐ เสื้อดัง โดยฝีมือการออกแบบของ ๑๒ ดีไซเนอร์ไทย
ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี และ คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวด้วยน้ำเสียงปลาบปลื้มว่า “ตั้งใจว่างานนี้ตั้งเป้าไว้แค่สองล้านบาท ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่โรคโควิด ๑๙ ระบาดทั่วโลก แต่เรากลับได้รับสนใจจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กๆด้อยโอกาสของโรงเรียนฯกว่าสองล้านบาท ซึ่งเงินดังกล่าว เราใช้ได้เพียงแค่เดือนกว่าๆ เท่านั้น ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ ยังขาดเงินอีกจำนวนมาก ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาท่านใดสนใจสามารถบริจาคเงินโดยตรงได้ที่โรงเรียนฯ โดยเงินบริจาคสามารถนำไปหักภาษี ได้ถึง ๒ เท่า”
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการบริจาคเงินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเป็นค่าอาหารสามมื้อ   ค่าชุดนักเรียน ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ แก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปวีณ์ธิดา พันธ์ดี โทร.๐๘๘-๗๕๗-๓๙๒๐

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก