พระบรมอัฐิ-พระบรมราชสรีรางคาร..พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีประดิษฐานอยู่ที่ใดบ้าง?


เปิดรายชื่อวัด 9 สถานที่ประดิษฐาน “พระบรมราชสรีรางคาร” ของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี 9 พระองค์

  หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฐานพุทธบัลลังก์ “พระพุทธชินสีห์” ภายในพระอุโบสถ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งนับต่อจากนี้ ทางวัดบวรฯ จะเปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบพระบรมราชสรีรางคารใต้ฐานพระพุทธชินสีห์อีกด้วย



โดยตามแบบแผนราชประเพณีโบราณ สถานที่เก็บ “พระบรมอัฐิ” ของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีนั้น
จะได้รับอัญเชิญไปประดิษฐาน 2 แห่ง ได้แก่


1. หอพระธาตุมณเฑียร เป็นหอประดิษฐานพระบรมอัฐิ ตั้งอยู่ข้างพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ จะมีพระวิมานประดิษฐานพระบรมอัฐิ ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี อยู่ด้วยกัน 3 พระองค์ รวมไปถึงพระบรมวงศ์ชั้นสูงในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระวิมานกลางจะเป็นพระบรมอัฐิ รัชกาลที่ 1-3 รวมไปถึงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมราชชนก ผู้เป็นพระราชบิดาในรัชกาลที่ 1



อย่างไรก็ตาม ครั้นย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามราชประเพณีแล้ว พระบรมอัฐิจะไม่ได้บรรจุไว้ที่หอพระธาตุมณเฑียร แต่จะอัญเชิญไปบรรจุไว้ ณ ท้ายจรนำพระอุโบสถ หรือสร้างสถูปเจดีย์บรรจุไว้ ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงเล็งเห็นว่าหากข้าศึกศัตรูรุกรานจนรักษาเมืองไว้ไม่ได้ การไม่บรรจุไว้ในหอพระธาตุมณเฑียร ก็เหมือนปล่อยทิ้งให้ถูกเหยียบย่ำทำลายจากข้าศึก

2. พระวิมานทองกลาง พระที่นั่งองค์กลางชั้นบนสุดของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4-8 รวมไปถึงพระมเหสีตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ขึ้นมาทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระบรมราชวงศ์จักรีชั้นสูงหลายพระองค์ ซึ่งน้อยคนนักที่จะสามารถเข้าห้องพระวิมานทองได้

สำหรับวัดที่ประดิษฐาน “พระบรมราชสรีรางคาร” ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้แก่ 

พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 1 
ประดิษฐาน ณ “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” 
โดยบรรจุใต้พระแท่น พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ


พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 2 
ประดิษฐาน ณ “วัดอรุณราชวราราม วรมหาวิหาร” 
โดยบรรจุภายในพระพุทธอาสน์ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก 
พระประธานปางมารวิชัยในพระอุโบสถ

พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 3 
ประดิษฐาน ณ “วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร” 
โดยบรรจุ ณ พระพุทธอาสน์ พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร 
พระประธานในพระอุโบสถ

พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 4 
ประดิษฐาน ณ “วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร” 
โดยบรรจุไว้ในพระพุทธอาสน์ พระพุทธสิหังคปฏิมากร 
พระประธานในพระอุโบสถ

พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 5 
ประดิษฐาน ณ “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” 
โดยบรรจุใต้รัตนบัลลังก์ พระพุทธชินราช พระประธานในพระอุโบสถ และ 
“วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร”

พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 
ประดิษฐาน ณ “วัดบวรนิเวศวิหาร” 
โดยบรรจุที่ฐานพุทธบัลลังก์ “พระพุทธชินสีห์” 
ภายในพระอุโบสถ และ “วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม” 
บรรจุไว้ที่ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์

พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 7 
ประดิษฐาน ณ “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” 
โดยบรรจุใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระประธานปางสมาธิ
 สร้างจากทองคำทั้งองค์ 

พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 8 
ประดิษฐาน ณ “วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรวิหาร” 
โดยบรรจุที่ผ้าทิพย์ หน้าพุทธบัลลังก์ พระศรีศากยมุนี 
พระประธานในพระวิหาร 

พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 9 
ประดิษฐาน ณ “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” 
โดยบรรจุใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระประธานปางสมาธิ 
สร้างจากทองคำทั้งองค์ และ “วัดบวรนิเวศวิหาร” 
บรรจุที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ ภายในพระอุโบสถ

ขอบคุณข้อมูลบางส่วน : วิกิพีเดีย / เดลินิวส์ 
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก