น้ำมันหอมระเหยแท้ๆ สกัดจากธรรมชาติ 100% ในแบรนด์ a’PURA Essential Oil ปราศจากการแต่งกลิ่น หรือสารเคมีใดๆ


a’PURA Essential Oil 

เป็นน้ำมันหอมระเหยแท้ ที่สกัดจากธรรมชาติ 100% 
ปราศจากการแต่งกลิ่นหรือผสมสารเคมีใดๆ 
เพิ่มเติม รับรองในคุณภาพ
และความปลอดภัยแน่นอนค่ะ 
และยังมีกลิ่นต่างๆ ให้เลือกถึง 19 กลิ่นอีกด้วย


a’PURA Essential Oil is 100% pure 
and natural essential oil, 
no artifical fragrance and chemical. 
Customer can be confident 
in quality and safe of a’PURA Essential oil. 
We have 19 scents for choosing.


a’PURA SIGNATURE
(Blended Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยกลิ่นเฉพาะของอปุระ ประกอบด้วย
น้ำมันกลิ่นดอกจำปี, ดอกมะลิ, ไม้หอม Guaiac Wood 
และน้ำมันหอมระเหยไม้จันทน์ 
กลิ่นอปุระจะช่วยในเรื่องการปรับอารมณ์ 
ให้มีความรู้สึกสงบ เรียบร้อย ผ่อนคลาย 
อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของสมาธิได้อีกด้วย

a’PURA Signature is blended 
from Michelia Alba Flower Oil, 
Jasmine Sambac Flower Oil, 
Guaiac Wood Oil and Sandalwood Oil. 

Benefit
- Create Feeling of calm, peach and relaxation
- Promote concentration

Price 1,600 THB (Free USB Difusser)


YLANG YLANG
(Blended Essential Oil)
*BEST SELLER*

น้ำมันหอมระเหยกลิ่นดอกกระดังงา 
และยังผสมน้ำมันกลิ่นดอกเจราเนี่ยม และเปเปอร์มิ้นท์ 
เพื่อเสริมความหอมให้แก่กลิ่นดอกกระดังงา 

คุณประโยชน์
- ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ
- สร้างอารมณ์ให้รู้สึกสงบสุข ผ่อนคลาย ลดความเครียด 
ความวิตกกังวล ความซึมเศร้าต่างๆ 
- บรรเทาอาการความดันโลหิตสูง และอาการนอนไม่หลับ
- สามารถกระตุ้นความต้องการทางเพศได้

Ylang Ylang Essential Oil is Blended 
with Geranium and Peppermint Essential Oil 
for supporting Ylang Ylang’s scent.

Benefit
- Stimulate Confidence
- Create Feeling of Peach and Reduce Stress, 
Anxiety, Depression
- Relieve High Blood Pressure, Insomnia
- Aphrodesiac Scent

Price 600 THB


LAVENDER
(Blended Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ 
เป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมมาก 
นอกจากกลิ่นลาเวนเดอร์แล้ว 
เรายังได้ผสมน้ำมันหอมระเหยกลิ่นอื่นๆ 
เพื่อเสริมความหอมให้แก่ลาเวนเดอร์อีก 
ได้แก่ น้ำมันหอมระเหยมะกรูดฝรั่ง (Bergamot), 
น้ำมันหอมระเหยหญ้าแฝก (Vetiver), 
และน้ำมันหอมระเหยไม้ซีดาร์ (Cedarwood)

คุณประโยชน์
- สร้างความรู้สึกผ่อนคลายและช่วยให้หลับสบาย
- ลดความเครียด ความซึมเศร้า
- บรรเทาอาการไข้หวัด

Lavender Essential Oil is blended 
with Bergamot Oil, 
Vetiver Oil and Cedarwood Oil
for supporting Lavender’s scent. 
Lavender Essential Oil is very popular scent.

Benefit
- Create Feeling Relaxation and Promote Sleep
- Reduce Stress, Anxiety, Depression
- Treatment of Colds and Flu

Price 600 THB


EUCALYPTUS
(Blended Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยกลิ่นยูคาลิปตัส 
ผสมกลิ่นเพตติเกรน (Petitgrain), 
โรสแมรี่ (Rosemary), มะกรูดฝรั่ง (Bergamot), 
ส้ม (Orange), 
เลม่อน (Lemon) และเนโรลี่ (Neroli)

คุณประโยชน์
- บรรเทาอาการไข้หวัด คัดจมูก ไอ และเจ็บคอ
- บรรเทาอาการปวดหัว

Eucalyptus Essential Oil is Blended with Petitgrain Oil, 
Rosemary Oil, Bergamot Oil, Orange Oil, 
Lemon Oil and Neroli Oil
for supporting Eucalyptus’s Scent.

Benefit
- Treatment of Colds, Flu, Decongestant, 
Coughs and Sore Throats
- Relieve Headache

Price 600 THB


BERGAMOT
(Blended Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยกลิ่นมะกรูดฝรั่ง 
ผสมกับน้ำมันกลิ่นส้ม (Orange), 
ส้มเขียวหวาน (Tangerine) และมะกรูดเขียว
หรือมะกรูดไทย (Kaffir Lime) นั่นเอง

คุณประโยชน์
- ลดความเครียด ความซึมเศร้า ความวิตกกังวล
- บรรเทาอาการไข้หวัด

Bergamot Essential Oil is blended 
with Orange Oil, 
Tangerine Oil, Kaffir Lime Oil
for supporting Bergamot’s Scent

Benefit
- Antidepressant and Relieve Stress, Anxiety
- Treatment of Flu

Price 600 THB


JASMINE SAMBAC ABSOLUTE 
(100% Pure Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยแท้ 100% กลิ่นดอกมะลิ

คุณประโยชน์
- ลดความเครียด ซึมเศร้า ปรับอารมณ์ให้รู้สึกดี
- ทำให้หลับสบาย และลดอาการนอนกรน
- กระตุ้นความมั่นใจ
- บรรเทาอาการไข้หวัดและอาการไอ

Jasmine Sambac Absolute 100% Essential Oil

Benefit
- Actively Fights Depression, 
Reduce Stress and Uplifting Mood
- Promote Sleep and Eliminate Snoring
- Promote Self-Confidence
-Treatment of Colds and Coughs

Price 3,200 THB


LEMONGRASS
(100% Pure Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยแท้ 100% กลิ่นตะไคร้

คุณประโยชน์
- ลดความเครียด ความซึมเศร้า
- ปรับอากาศให้รู้สึกสดชื่น

Lemongrass 100% Essential Oil

Benefit
- Antidepressant and Relieve Stress
- Purify Air

Price 360 THB


ORANGE
(100% Pure Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยแท้ 100% กลิ่นส้ม

คุณประโยชน์
- ลดความเครียด ความซึมเศร้า 
- ช่วยให้นอนหลับสบายมากขึ้น
- บรรเทาอาการไอและไข้หวัด

Orange 100% Essential Oil

Benefit
- Antidepressant and Relieve Stress
- Promote Sleep
- Treatment of Colds and Coughs

Price 360 THB


TEA TREE 
(100% Pure Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยแท้ 100% จากต้นชา

คุณประโยชน์
- ลดความเครียด ความซึมเศร้า และความกดดัน
- เสริมสร้างการพัฒนาความคิดในเชิงบวก
และความมั่นใจในตนเอง
- บรรเทาอาการไอ เจ็บคอ และไข้หวัด
- ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

Tea Tree 100% Essential Oil

Benefit
- Antidepressant and Relieve Stress 
and Pressure
- Promote Positive Thinking and Self-Confidence
- Treatment of Colds, Sore Throat and Coughs
- Anti-Bacteria 

Price 360 THB


PINE
(100% Pure Essential Oil)
น้ำมันหอมระเหยแท้ 100% จากสน

คุณประโยชน์
- เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง
- ลดอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า
-ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส

Pine 100% Essential Oil

Benefit
- Promote Self-Confidence
- Combat Exhaustion
- Anti-Bacteria

Price 360 THB


LIME
(100% Pure Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยแท้ 100% กลิ่นมะนาว

คุณประโยชน์
- ปรับอารมณ์ให้รู้สึกดี
- ต่อต้านอาการอักเสบ
- บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ
- บรรเทาอาการไข้หวัดและลดความเครียด

Lime 100% Essential Oil

Benefit
- Light & Uplifting Aromatic Scent
- Anti-Inflammatory
- Reduce Pain in the Muscles and Joints
- Treatment of Colds and Flu and Relieve Stress

Price 360 THB


CAJEPUT
(100% Pure Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยแท้ 100% จากเสม็ดขาว (คาเจพุท)

คุณประโยชน์
- รักษาอาการไข้หวัด
- บรรเทาอาการปวดหัวและเจ็บคอ
- บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

Cajeput 100% Essential Oil.

Benefit 
- Treatment of Colds and Flu
- Relieve Headache and Sore throat 
- Reduce Pain in the Muscles

Price 450 THBANISE
(100% Pure Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยแท้ 100% เทียนสัตตบุษย์

คุณประโยชน์
- ปรับอารมณ์และจิตใจให้รู้สึกดี รู้สึกสบาย
- รักษาอาการไข้หวัด

Anise 100% Essential Oil
- Mind Uplifting and Comforting Effect
- Treatment of Colds and Flu

Price 360 THB


CLARY SAGE
(100% Pure Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยแท้ 100% กลิ่นแครี่ เสจ

คุณประโยชน์
- ลดความเครียด ความซึมเศร้า 
- ช่วยให้ประจำเดือนมา (ในกรณีที่ประจำเดือนมาช้าหรือไม่มา)

Clary Sage 100% Essential Oil

Benefit
- Antidepressant and Relieve Stress
- Promote Menstrual when Delayed or Absent

Price 1,600 THB


GRAPEFRUIT
(100% Pure Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยแท้ 100% กลิ่นเกรปฟรุ๊ต

คุณประโยชน์
- ลดความเครียด ความซึมเศร้า
- รักษาอาการไข้หวัดและไอ

Grapefruit 100% Essential Oil

Benefit
- Antidepressant and Relieve Stress
- Treatment of Colds and Cough

Price 560 THB


PEPPERMINT
(100% Pure Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยแท้ 100% 
กลิ่นสะระแหน่ หรือเปเปอร์มิ้นต์

คุณประโยชน์
- รักษาอาการไข้หวัด และไอ
- บรรเทาอาการปวดหัว
- กระตุ้นร่างกายและจิตใจให้รู้สึกตื่นตัวและสดชื่น
- หายใจสะดวก

Peppermint 100% Essential Oil

Benefit
- Treatment of Colds, Flu and Cough
- Relieve headache
- Create feeling of Active and Fresh
-Breath Easier

Price 360 THB


SPEARMINT
(100% Pure Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยแท้ 100% กลิ่นสเปียร์มิ้นต์

คุณประโยชน์
- ลดความเครียดและช่วยในเรื่องสมาธิ
- กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและสมอง
- ทำให้การไหลเวียนของเลือดดี
- ไล่แมลงและกันยุงได้

Spearmint 100% Essential Oil

Benefit
-Reduce Stress and Help to Concentrate
-Stimulating Nerve and Brain Function
- Promote Good Blood Circulation
- Effective Insecticide and Keep Away Mosquitoes

Price 360 THBROSEMARY
(100% Pure Essential Oil)

น้ำมันหอมระเหยแท้ 100% กลิ่นโรสแมรี่

คุณประโยชน์
- กระตุ้นการทำงานของสมอง
- เสริมสร้างสมาธิและระบบความจำ
- บรรเทาอาการปวดหัว
- รักษาอาการไข้หวัด และไอ

Rosemary 100% Essential Oil

Benefit
- A Brain Stimulant
- Good for Concentration and Memory
- Relieve Headache
- Treatment of Colds, Flu and Cough

Price 450 THB


 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Inbox Fanpage ::  The a'PURA
Line id :: @the_a’PURA 
Or come to visit a’PURA 
at Kad Klang Wieng and Think Park, 
Chiang Mai, Thailand

 Tel. 087 414 9444  

http://www.theapura.com 
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก