ช.ส.ท.พาคณะสื่อมวลชน เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองรอง โครงการ 3 ธรรม : ธรรมมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2566

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาเป็นปี 38  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย  โดย สมาชิกชมรมฯ ใช้สื่อที่รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์  รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะการดำเนินงาน ด้านการท่องเที่ยวต่อหน่วยงานของรัฐและเอกชนในโอกาสต่าง ๆ     
ในปี 2566  ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดกิจกรรมสำหรับสื่อสมาชิก ช.ส.ท. กำหนดเดินทาง ไปทัศนศึกษาจังหวัดอุดรธานี  “เยือนอุดรธานี : ดินแดนแห่ง 3 ธรรม : ธรรมมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม” เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองรองสู่เมืองหลัก ตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัย 

นำทริปโดยคุณวรางคณา  สุเมธวัน ประธานชมรม  สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว ( ช.ส.ท. ) และคณะสื่อส่วนกลาง กว่า 30 คน ระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม  2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เรียกได้ว่าเป็นเมืองรอง อีกหนึ่งจังหวัดที่มาเยือนแล้ว รับรองจะต้องมนต์ เสน่ห์แดนอิสาน สายมู สายธรรมห้ามพลาด ดังคำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี  “กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง ”  

เที่ยวอดดรธานีครั้งนี้ เราตามไป ปักหมุด
10 สถานที่ท่องเที่ยว  
ในธีม ดินแดน 3 ธรรม
(ธรรมมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม​)

🚩​ 1. มรดกโลก : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจัดแสดงวัตถุโบราณกว่า 5000 ปี
🚩 2. วัดโพธิสมภรณ์ วัดสวยใจกลางเมืองอุดร

🚩 3.พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  เป็นอาคารแบบโคโลเนียล 2 ชั้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมคลาสสิกมาประยุกต์เข้ากับแบบไทย  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี โดยรวบรวมเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานีไว้ที่พิพิธภัณฑ์นี้
🚩 4.สักการะขอพรศาลหลักเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์

🚩​ 5. วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่ "พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในสยาม" วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นพระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย
พระอุโบสถกลางน้ำ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 เมตร สูง 19 เมตร
มีกลีบดอกบัว 24 กลีบ รูปภาพวาดบนผนังดอกบัว เป็นรูปภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้า มีองค์พระประธานสีขาว โดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถโอบล้อมไปด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถให้อาหารปลาได้
🚩 6.บ้านคีรีวงกต นั่งรถอีแต๊กฝ่าลำธารไปกินข้าวกลางป่า (ไปน้ำตกห้วยช้างพลาย ผ่านลำธารเนินเขาและไร่สวน
ชมวิวธรรมชาติ
ฟินรับประทานอาหารกลางวันแบบบ้าน ๆ (ส้มตำ ไก่ย่าง ปลาเผา ข้าวเหนียว)
🚩7. วัดป่าภูก้อน (Wat Pa Phu Kon) จ.อุดรธานี กราบสักการะขอความเป็นศิริมงคล พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี.
🚩 8. เปิดตำนาน อุทยานฯประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ มาชมแหล่งโบราณสถาน เสาหินและเพิงหิน หอนางอุสา ถ้ำพระ แหล่งภาพเขียนสี
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทตั้งอยู่บนภูเขาที่ชื่อว่า ภูพระบาท
ในเขตพื้นที่เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นเทือกเขาหินทราย อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยปานกลางประมาณ 320 – 350 เมตร สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง มีพืชพันธุ์ธรรมชาติประเภทไม้เนื้อแข็งขึ้นปกคลุม
จากการสำรวจทางโบราณคดีที่ผ่านมา ได้พบว่าบนภูพระบาทแห่งนี้ปรากฏร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์กำหนดอายุได้ราว 2,500 – 3,000 ปีมาแล้ว ดังตัวอย่างการค้นพบภาพ เขียนสีอยู่มากกว่า 54 แห่ง บนภูเขาลูกนี้ นอกจากนี้ก็ยังพบการดัดแปลงเพิงหินธรรมชาติ ให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนในวัฒนธรรมทวารวดี วัฒนธรรมเขมร วัฒนธรรมล้านช้างและรัตนโกสินทร์ ตามลำดับ
นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วน หลักเสมาและหินทรายจำหลัก พระพุทธรูปศิลปะทวารวดีที่เพิงหินวัดพ่อตาและเพิงหินวัดลูกเขย ภายในอุทยานฯ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
🚩 9.พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณ
#องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโน ผู้ถึงพร้อมด้วยญาณอันบริสุทธิ์ ยังเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมเทศนา ปฏิปทา คติคำสอนและเก็บรวบรวมหนังสือธรรมะ
ตลอดจนอัฐบริขารขององค์หลวงตาฯ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรม
สำหรับท่านใดที่ต้องการเยี่ยมชมสักการะทางวัดเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขอให้เตรียมพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ และต้องมีความสำรวมระวังทำตามกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด เคารพสถานที่ของพ่อแม่ครูอาจารย์
“วัดไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม”
เพื่อดำรงไว้ให้เจริญงอกงามในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

🚩โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม “ภูฝอยลม”🌳💐 เป็นยอดภูเขาสูงที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน – ปะโค อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 600 เมตร มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี และมีความชุ่มชื้นสูงมาก
และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในอดีต ทำให้เกิด Lichen (รา+สาหร่าย) ชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Frutiose เรียกว่า “ฝอยลม” (Usnea abissinica Mot.)มีลักษณะเป็นเส้นฝอยสีเขียวปนเทา เกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้เจริญงอกงามกระจายอยู่เต็มภูเขา จนได้รับการขนานนามว่า “ภูฝอยลม”
นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ที่จะได้ พบเห็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง สลับกับป่าทุ่งหญ้า น้ำตก เล็ก ๆ และถ้ำ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ภูฝอยลมมีบ้านพัก จุดกางเต็นท์ และร้านค้าสวัสดิการให้บริการนักท่องเที่ยว
Insight-ร้านอาหาร recommend

🚩เริ่มมื้อแรกที่ ร้านคิงส์โอชา อาหารเช้า ชาวอุดร ที่นั่งท่องเที่ยวก้อไม่พลาดแวะอร่อยกับอาหารถิ่นยามเช้า
🚩 ชบาบาร์น CHABAABARN ร้านรับแขก ต้องร้านนี้ อาหารอร่อย บรรยากาศดีต้องแวะคะ

🚩
ครัวฟ้าหนาว อยู่ฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ร้านอาหารที่จัดตกแต่งแบบบ้านๆ อาหารถิ่นกินกันเหมือนเปิดครัวที่บ้านเลยค่ะ

🚩VT แหนมเนือง สาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย : สาขาโพศรี อร่อยระดับ มิชลิน ไกด์ Udon Thani
😋 #ร้านอาหารอร่อยราคาเข้าถึงได้’ ใส่ใจนำเสนอรสชาติท้องถิ่นผ่านอาหารคุณภาพ
ภายใต้บรรยากาศหรูหราแบบเป็นกันเอง
วีที แหนมเนือง ส่งทั่วไทย แล้ววันนี้ LINE ID : 083 465 4572

🚩บ้านแป้งหอม – อร่อยระดับ มิชลิน ไกด์ @Nakhon Ratchasima😋
สั่งอาหารกลับบ้าน จัดเลี้ยง กรุ๊ปทัวร์
ข้าวกล่อง ทำบุญ
📱แอดไลน์ไอดี : 089-9491168
หรือทัก inbox เพจร้านได้เลยนะคะ
Insight -  Hotel
ทริป 2 คืนนี้ เราพักกันที่  สยามแกรนด์ โฮเต็ล (Siamgrand Hotel) เดินทางสะดวกใจกลางเมือง ตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานอุดรธานี 10 นาที
ขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทาง และเพื่อนๆร่วมทริปทุกท่าน


#เยือนอุดรธานีดินแดนแห่ง3ธรรม

#ธรรมมะธรรมชาติและวัฒนธรรม
#ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว(ช.ส.ท)                                
#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก