3 หน่วยงานหลัก ขานรับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง

วันนี้ (1 ก.ย. 66) เวลา 10.30 น. ณ อาคารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยว ระหว่างกรมการกงสุล กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยมี นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย บันทึกความร่วมมือโครงการจัดทำระบบ VISA Pre-Scan System Gateway หรือ VPSS เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยในเบื้องต้น ผ่านระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รวมถึงการกำกับดูแลระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ททท. เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก