สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดงานTISTR and Friends 2023

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน TISTR and Friends 2023 ภายใต้แนวคิด “การร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทย” ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมชมงานสามารถขอคำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ภายในงาน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า “ปัจจุบัน วว. ก้าวเข้าสู่การดำเนินงานในปีที่ 60 ได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจผ่านการดำเนินงานภายใต้ BCG Model ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล โดยส่งเสริมการดำเนินงานและมุ่งสร้างความเข้มแข็งของ SMEs และ วิสาหกิจรายย่อย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้สามารถแข่งขันสู่ตลาดสากล นอกจากนั้น วว. ยังมีบทบาทสำคัญในขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและนานาประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากลและเผยแพร่แนวทาง BCG ให้เป็นที่ประจักษ์ 

สำหรับการจัดงาน TISTR and Friends 2023 ในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนอกลไกและเครื่องมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SME และวิสาหกิจรายย่อย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาช่วยในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการตลาด ส่งผลให้เกิดการเพิ่มรายได้ในชุมชน เกิดความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าภายใต้การผลิตและภูมิปัญญาของตัวเอง พร้อมทั้งเปิดตัวพันธมิตร (Friends) รายใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มมิติใหม่ๆ ในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SME และวิสาหกิจรายย่อย”

นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือสนับสนุนพื้นที่จัดงาน TISTR and Friends 2023 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจรายย่อยในการเพิ่มโอกาสการขายและช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดสากล ส่งเสริมสินค้าคุณภาพของคนไทยให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีลูกค้าคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก และ มีความพร้อมด้านสถานที่ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทำให้สะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการ Start up โดยในศูนย์ฯ มีร้านค้าของคนไทยที่มีการพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการภายในศูนย์ฯ จะได้ร่วมกิจกรรมและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ”

งาน TISTR & Friends 2023 มีกิจกรรมภายในงาน แบ่งเป็นโซนทั้งหมด 4 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 Our Stage : เวทีกิจกรรมที่ใช้ในการเสวนาพูดคุยและอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์จากบุคคลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ

โซนที่ 2 Our Friends : จัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ

โซนที่ 3 Business Matching : พื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจ ระหว่างนักลงทุน ผู้ส่งออกสินค้า และ ผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงผลงาน

โซนที่ 4 Market Place : บูธจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจรายย่อย ที่ได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์จาก วว. จากทั่วภูมิภาค  

นอกจากนี้ภายในงานมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้า ส่งเสริมการตลาด มาบรรยายให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าต่อไป และผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจในการตั้งต้นธุรกิจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น เป็นส่วนสำคัญ ในระบบการพัฒนาสินค้าและธุรกิจ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โทร. 0 2577 9532 หรือ tistr services. หรือไปร่วมงานที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โซน D

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก