ปชป. จัดงานติดอาวุธให้สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี บรรดาสตาร์ทอัพชื่อดังตบเท้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมเปิดตัว “ประชาธิปัตย์ ทันสมัย หัวใจสตาร์ทอัพ” ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมและทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ จัดงานเปิดตัว “ประชาธิปัตย์ ทันสมัย หัวใจสตาร์ทอัพ” โดยได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการจัดงาน พร้อมด้วยกลุ่มสตาร์ทอัพชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้บรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ร่วมงานด้วย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมและทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลายคนอยากเป็นเจ้าของกิจการ หรือไม่ก็อยากบริหารจัดการธุรกิจของตนให้ดีขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการทั้งสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี จำเป็นต้องได้รับโอกาสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสเกลอัพ (Scale up) คือการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น พรรคประชาธิปัตย์ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงมีแนวทางที่จะช่วยผลักดันสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี ให้ไปต่อได้อย่างแข็งแรงและแข่งขันได้ ด้วยการช่วยติดอาวุธที่สำคัญและจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระดมทุน การบัญชี กฎหมาย การตลาดยุคใหม่ เทคโนโลยีทันสมัย การต่างประเทศ โดยการเชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบใกล้ชิด “ทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์” เข้าใจถึงความต้องการของสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีเป็นอย่างดี หัวใจสำคัญของธุรกิจสตาร์ทอัพ คือต้องนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้มีต้นทุนต่ำ สามารถแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แบบเดิมได้ เราจึงออกแบบกิจกรรมในงาน “ประชาธิปัตย์ ทันสมัย หัวใจสตาร์ทอัพ” ที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง ภายในงานจะได้พบกับ Total Service แบบ One stop shop จากบริษัทชั้นนำระดับโลกเช่น Microsoft, PWC, Baker McKinsey, Shopee และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ (NEA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. พรรคฯ เชื่อว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยติดอาวุธให้ผู้ประกอบการเข้มแข็ง เติบโตและแข่งขันได้ โดยการจัดงานครั้งนี้ นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้ที่สนใจลงทะเบียนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยในงานได้เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี ได้มีการพบปะและเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรที่ได้ชื่อว่า “มีของดี” ที่จะช่วยสนับสนุน Startup & SMEs ในรูปแบบ Business matching และ Speed dating โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและคน/องค์กรที่มีส่วนเติมเต็มให้สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี มาแชร์ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ คุณเต้ - ภูริต ภิรมย์ภักดี จากค่ายสิงห์ Ventures, คุณอู๋ - ชลากร เอกชัยพัฒนกุล ผู้ก่อตั้งร้านโอ้กะจู๋, คุณตุ่ย - ปิยะ ตันติเวชยานนท์ ผู้บริหาร SuperRich สีส้ม, คุณแอน - สุรางคนา วายุภาพ อดีตผู้อำนวยการ ETDA & ผู้ก่อตั้ง BeTech, คุณมด - ธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้บริหาร Beacon Venture Capital, คุณไผ - สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง Local alike วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวชุมชน, พอล ศรีวรกุล ผู้ก่อตั้ง @commerce logistic & eCommerce กูรู และ คุณ Kwek Hong Sin ผู้ก่อตั้ง Sinwattana CrowdFunding platform พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม แนวทางการขับเคลื่อนของพรรคประชาธิปัตย์ จากนี้เป็นต้นไป ต้องทำได้ไว ทำได้จริง และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ภายใต้แนวทางประชาธิปไตย กินได้ คือต้องช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชน ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจทั้งระบบตั้งแต่ฐานราก พรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี ที่ก่อนหน้านี้นายจุรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนบางส่วนเข้าพบเพื่อรับฟังปัญหา และร่วมกัน หารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขในส่วนที่ยังเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนต่อไปในภายภาคหน้า

ปชป. จัดงานติดอาวุธให้สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี บรรดาสตาร์ทอัพชื่อดังตบเท้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมเปิดตัว
“ประชาธิปัตย์ ทันสมัย หัวใจสตาร์ทอัพ”

ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมและทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ จัดงานเปิดตัว “ประชาธิปัตย์ ทันสมัย หัวใจสตาร์ทอัพ” โดยได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการจัดงาน พร้อมด้วยกลุ่มสตาร์ทอัพชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้บรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ร่วมงานด้วย
       
นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมและทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลายคนอยากเป็นเจ้าของกิจการ หรือไม่ก็อยากบริหารจัดการธุรกิจของตนให้ดีขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการทั้งสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี จำเป็นต้องได้รับโอกาสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสเกลอัพ (Scale up) คือการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น พรรคประชาธิปัตย์ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงมีแนวทางที่จะช่วยผลักดันสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี ให้ไปต่อได้อย่างแข็งแรงและแข่งขันได้ ด้วยการช่วยติดอาวุธที่สำคัญและจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระดมทุน การบัญชี กฎหมาย การตลาดยุคใหม่ เทคโนโลยีทันสมัย การต่างประเทศ โดยการเชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบใกล้ชิด

“ทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์” เข้าใจถึงความต้องการของสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีเป็นอย่างดี หัวใจสำคัญของธุรกิจสตาร์ทอัพ คือต้องนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้มีต้นทุนต่ำ สามารถแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แบบเดิมได้ เราจึงออกแบบกิจกรรมในงาน “ประชาธิปัตย์ ทันสมัย หัวใจสตาร์ทอัพ” ที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง ภายในงานจะได้พบกับ Total Service แบบ One stop shop จากบริษัทชั้นนำระดับโลกเช่น Microsoft, PWC, Baker McKinsey, Shopee และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ (NEA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. พรรคฯ เชื่อว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยติดอาวุธให้ผู้ประกอบการเข้มแข็ง เติบโตและแข่งขันได้
โดยการจัดงานครั้งนี้ นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้ที่สนใจลงทะเบียนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยในงานได้เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี ได้มีการพบปะและเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรที่ได้ชื่อว่า “มีของดี” ที่จะช่วยสนับสนุน Startup & SMEs ในรูปแบบ Business matching และ Speed dating โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและคน/องค์กรที่มีส่วนเติมเต็มให้สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี มาแชร์ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ คุณเต้ - ภูริต ภิรมย์ภักดี จากค่ายสิงห์ Ventures, คุณอู๋ - ชลากร เอกชัยพัฒนกุล ผู้ก่อตั้งร้านโอ้กะจู๋, คุณตุ่ย - ปิยะ ตันติเวชยานนท์ ผู้บริหาร SuperRich สีส้ม, คุณแอน - สุรางคนา วายุภาพ อดีตผู้อำนวยการ ETDA & ผู้ก่อตั้ง BeTech, คุณมด - ธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้บริหาร Beacon Venture Capital, คุณไผ - สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง Local alike วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวชุมชน, พอล ศรีวรกุล ผู้ก่อตั้ง @commerce logistic & eCommerce กูรู และ คุณ Kwek Hong Sin ผู้ก่อตั้ง Sinwattana CrowdFunding platform

พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม แนวทางการขับเคลื่อนของพรรคประชาธิปัตย์ จากนี้เป็นต้นไป ต้องทำได้ไว ทำได้จริง และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ภายใต้แนวทางประชาธิปไตย กินได้ คือต้องช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชน ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจทั้งระบบตั้งแต่ฐานราก พรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี ที่ก่อนหน้านี้นายจุรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนบางส่วนเข้าพบเพื่อรับฟังปัญหา และร่วมกัน หารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขในส่วนที่ยังเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนต่อไปในภายภาคหน้า
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก