จ.ชลบุรีเชิญร่วมประกวดวาดภาพ“เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน”


กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรีจัดประกวดวาดภาพใน หัวข้อ“เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน” รุ่นเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่  “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน”  รุ่นเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 สิงหาคม 2561 
พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร 038 276407 ต่อ 12 หรือ Facebook  Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนประมงพื้นบ้านหมู่ 4 ตำบลบางเสร่ - ตลาดดีวิถีชุมชน

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ 

๑. หัวข้อการประกวด  “เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน” 
๒. ระดับการประกวด   เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
๓. การรับสมัคร    รับสมัครผ่านสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี
๔. กติกาการวาดภาพ

• ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด จินตนาการและวาดภาพระบายสีในหัวข้อดังกล่าวลงในกระดาษอาร์ต ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด  A๓ โดยผู้เข้าร่วมประกวด สามารถใช้สีและเทคนิคประเภทงานจิตรกรรมในประเภทสีโปสเตอร์ พร้อมคำบรรยายแนวคิดของภาพวาดประมาณ ๒ – ๓ บรรทัด 

• ภาพที่วาดในการประกวดจะต้องสื่อถึงหัวข้อการประกวด“เล่าเรื่องบางเสร่ จากวันวาน สืบสานอย่างยั่งยืน” 

• ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที

• กระดาษในการวาดภาพ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกวดวาดภาพ อาทิ ดินสอ ยางลบ ปากกา สี กระดาษวาดวาดขนาด A๓ ทางผู้จัดเตรียมงานจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 

• ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัครผ่านช่องทางการรับสมัคร ให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง 

• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

๕. เกณฑ์การตัดสิน
 ๑. ความคิดสร้างสรรค์   ๒๐  คะแนน
• ออกแบบภาพมีความแปลกใหม่
• ผลงานออกแบบสีของภาพ เด่น แปลก ไม่เลียนแบบผู้อื่น

๒. ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนด ๒๐  คะแนน
• เนื้อหาสาระของภาพ มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง 

๓. การจัดองค์ประกอบของภาพ  ๒๐ คะแนน
• สมดุล (Balance) คือการจัดวางลักษณะของภาพให้เกิดความพอดีหรือสมดุลกัน
• รูปร่าง ( Shape) และรูปทรง (Form) ประกอบด้วยความกว้าง ความยาว และความหนามีลักษณะเป็น ๓ มิติ
• เอกภาพ (Unit) คือการจัดกลุ่มเนื้อหาเรื่องราว ไม่กระจัดกระจาย
• ความกลมกลืน และความขัดแย้ง เกี่ยวกับสี รูปร่าง รูปทรง เส้น

๔. การให้สีสัน ๒๐   คะแนน
• สีของภาพแสดงแสงเงาที่กลมกลืนและเด่นชัด
• ความกลมกลืน และความขัดแย้ง เกี่ยวกับสี รูปร่าง รูปทรง เส้น

๕. ความประณีต ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม ๒๐  คะแนน

รวมทั้งหมด  ๐  คะแนน

 
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก