นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 20

อวดผลงานเชื่อมโยง ศิลปะ นวัตกรรม และความสุขของสังคมไทย


ศิลปินรุ่นใหม่โชว์พลังสร้างสรรค์ พร้อมอัตลักษณ์อันโดดเด่น ถ่ายทอดผลงานเชื่อมโยงระหว่าง ศิลปะ นวัตกรรม และความสุขของสังคมไทยไว้อย่างลงตัว ในนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต” ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ - 29 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองศิลปินสองเจนเนอเรชั่น ในกิจกรรมเสวนา “ถกทิศทางจิตรกรรมไทย ในยุคที่อะไรๆ ก็เป็นดิจิทัล” หวังจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดงานจิตรกรรมไทยสู่ระดับสากล 


คุณเมธ์วดี นวพันธ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20 กล่าวว่า นับเป็นเวลา 20 ปีที่บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต” อีกทั้งในปีนี้ครบรอบ 100 ปี ในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคทั่วโลก บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมศิลปวัฒธรรมของชาติ มุ่งหวังที่จะสืบสานผ่านผลงานจิตรกรรมอันทรงคุณค่า ส่งเสริมให้ศิลปินมีเวทีสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณะชน สร้างประโยชน์และคุณค่าต่อวงการศิลปะระดับประเทศ โดยการจัดการประกวดครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออันดีจากองค์กร มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนศิลปินที่ทำให้การจัดการประกวดประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 


สำหรับนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20 ได้พิจารณาและคัดเลือกผลงานโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากผลงานที่มีคุณค่าและทักษะการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นของศิลปิน ถ่ายทอดตัวตนผ่านผลงานศิลปะอันบริสุทธิ์ ประยุกต์กับเทคโนโลยีและสารสนเทศ ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่ผ่านทางงานศิลปะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจากผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศต่อไป


ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร  สุนพงษ์ศรี ประธานคณะกรรมการตัดสินผลงาน กล่าวว่า “ในครั้งนี้มีศิลปินที่ให้ความสนใจเข้าร่วมส่งผลงานทั่วประเทศ จำนวน 216 ชิ้น จากศิลปิน 132 คน ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมากขึ้นกว่าทุกปีก็ว่าได้  คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิได้คัดเลือกรังสรรค์ผลงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มาจัดแสดงในครั้งนี้ 60 ชิ้น แบ่งออกเป็น ภาพของผู้ได้รับรางวัล 16 รางวัล และผลงานร่วมแสดง 44 รางวัล 


สำหรับศิลปินที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 เมื่อได้พิจารณาผลงานชิ้นนี้ จะมุ่งเน้นแสดงออกถึงความเป็นจริงทางสังคม ซึ่งนับเป็นหลักปรัชญาศิลปะสำคัญหลักหนึ่งในการสร้างงานศิลปะในปัจจุบัน การนำเสนอผลงานผ่านภาพลิงสามตัวกับนางอายหนึ่งตัว สวมใส่อาภรณ์ของคน มาเป็นจุดสนใจของภาพ จัดให้มีการแต่งกายแบบคน แสดงอากัปกิริยาคล้ายคนในท่าทางต่างกัน ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างศิลปินนำมาแสดงได้อย่างพอเหมาะพอดี ไม่มากไปไม่น้อยไป รวมถึงที่ว่าง แสง และสี ช่วยเสริมให้งานนำเสนออย่างพอเหมาะ ที่สำคัญคือภาพได้สร้างความประทับใจในการสร้างพลังแห่งการเยาะเย้ย ถากถางอย่างลุ่มลึก โดยนำร่างของสัตว์มาแทนร่างคน ขณะเดียวกัน การประกวดในครั้งนี้ยังมีผลงานดีๆ จำนวนไม่น้อยที่สร้างสรรค์มามีคุณภาพมากเหนือความคาดหมาย และสามารถนำผู้ชมมามีอารมณ์ร่วมได้”
สำหรับผลงานรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้แก่ “ลิงที่รอดชีวิต”  โดย น.ส.ศิริพร  เพ็ชรเนตร อายุ 23 ปี จากกรุงเทพฯ ใช้เทคนิคสีอะคริลิกถ่ายทอดแนวความคิดที่มีมานานคือการรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์แต่ผ่านการสื่อสารด้วยมุมมองใหม่ที่ทันสมัย มีอารมณ์ขันมากขึ้น 


รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2  จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ “ไทยงม”  โดย นายอนันต์ยศ จันทร์นวล อายุ 24 ปีจาก จ. นครศรีธรรมราช ใช้เทคนิคสีน้ำมันและอะคริลิก สื่อให้เห็นความคิดของคนไทยที่ยังยึดติดกับความเชื่อและการกระทำบางอย่างมากเกินไป ผลงาน “ตัวฉันกับความสุขที่หายไป”  โดย นายชมรวี  สุขโสม อายุ 30 จาก จ.ชุมพร  ใช้เทคนิคสีฝุ่นและอะคริลิก สื่อถึงการแบกความรับผิดชอบมากมายไว้บนหลัง โดยมีตัวละครตัวใหญ่ที่เปรียบเสมือนตัวเองและตัวละครเล็กๆ ที่เปรียบเสมือนความรับผิดชอบในด้านต่างๆ 


รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่  “จริงหรือหลอก” โดย นายผดุงพงษ์  สารุโณ อายุ 27 ปี จาก จ.สตูล ซึ่งใช้สีน้ำมันถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเพศที่สาม สู่ภาพ Portrait เป็นเสมือนการสร้างโลกอีกใบ 


ผลงาน "เหยื่อของความรุนแรง" โดย นายวฤทธิ ไพศาลธิรศักดิ์ อายุ 35 ปี จาก จ.สมุทรปราการ ใช้สีน้ำมันแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศในสตรีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคม ที่อาจจะกลายเป็นความคุ้นชินในสังคมซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายมาก ซึ่งเหยื่อไม่มีโอกาสออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้ จนบางครั้งถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ต่างๆ  

และผลงาน "ซ้ายสังหาร" โดยนายอานนท์  เลิศพูลผล อายุ 25 ปี จาก จ.สุราษฎร์ธานี ที่สร้างสรรค์ภาพวาดเส้นร่วมกับสีน้ำมัน  ถ่ายทอดแนวคิดว่าตั้งแต่อดีตมนุษย์มีความเข้าใจในความเหมาะสมและความถูกต้อง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตและประสบการณ์ใหม่ๆ การปรับตัวจะช่วยให้เข้าใจในเหตุผลของความถูกผิด ภาพนี้นำเสนอบริบทหรือสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการตีความถึงความถูกผิดทั้งในแง่ของกฎหมายและกฎศีลธรรม 


ผลงานทั้ง 60 ชิ้นของโครงการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ  “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” จัดแสดงให้ชมถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00  - 16.0 0 น. ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า โดยในวันเปิดนิทรรศการ ได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองจากศิลปินสองเจนเนอเรชั่น ในหัวข้อ “จิตรกรรม ไทยจะมีทิศทางเป็นอย่างไร ?? ในยุคที่อะไรๆ ก็เป็นดิจิทัล” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี, อาจารย์ ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อาจารย์สาขาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, น.ส.ศิริพร เพ็ชรเนตร รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20 และนายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย  รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 18  ให้เกียรติร่วมเสวนา เพื่อร่วมสร้างแนวทางการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป 
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก