จ.ชลบุรี จัดการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 1 แสนบาทกระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรี จัดการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง ในหัวข้อ "ร้อยเรื่องราวบางเสร่  ชายทะเลที่เราหลงรัก” ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง ในหัวข้อ "ร้อยเรื่องราวบางเสร่  ชายทะเลที่เราหลงรัก” สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 1 แสนบาท ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมวัดบางเสร่คงคาราม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 สิงหาคม 2561 พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีสมัคร ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร 038 276407 ต่อ 12 หรือ Facebook Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนประมงพื้นบ้าน หมู่ 4 ตำบลบางเสร่ - ตลาดดีวิถีชุมชน

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่อง

๑. วงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่อง หัวข้อการประกวด "ร้อยเรื่องราวบางเสร่  ชายทะเลที่เราหลงรัก”

๒. ระดับการประกวด   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอายุไม่เกิน  ๒๕ ปี บริบูรณ์

๓.  กติกา 
⦁   จํานวนสมาชิกวง  ไม่เกิน ๓o คน  แดนเซอร์ไม่เกิน ๑๕ คน (ไม่เกิน ๔๕ คน)  
⦁   วงดนตรีลูกทุ่งทุกวง ต้องมีเครื่องดนตรีตามมาตรฐานองค์ประกอบของวงดนตรีลูกทุ่ง  
⦁   วงดนตรีลูกทุ่งทุกวง ต้องนําอุปกรณ์เครื่องดนตรีมาเอง  
⦁   สมาชิกทุกคนต้องมีรายชื่อตามใบสมัครที่ยื่นมา  
⦁   สมาชิกคนใดคนหนึ่ง  หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามกําหนด  คณะกรรมการจัดการประกวดหรือ คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์จากการประกวดทั้งวงทันที
⦁   ห้ามนําคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์มาใช้ประกอบในการเล่นดนตรี  
⦁   การประกวดให้ผู้เข้าประกวดทดลองเสียง  และเพลงประกวด ๒ เพลงโดยใช้เวลาไม่เกิน  ๑๕ นาที  เพลงช้า  ๑  เพลง  เพลงเร็ว ๑ เพลง
⦁   ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเข้ามาถึงสถานที่จัดประกวดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเวลาการประกวดจะเริ่มขึ้น  ๑  ชั่วโมง  หากถึงเวลาการประกวดแล้ว  พิธีกรได้ทําการประกาศชื่อผู้เข้าประกวดขึ้นบนเวทีเพื่อทําการประกวด  ช้าเกินกว่า  ๒๐  นาที  คณะกรรมการผู้ตัดสินจะตัดสิทธิ์ในการประกวดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร ณ ช่องทางรับสมัครให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง 
⦁   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม 

๔. เกณฑ์การตัดสิน
๑. ทักษะทางด้านดนตรี ความกลมกลืนและความสมดุลของแต่ละเครื่องดนตรี ๓๕  คะแนน
๒. การถ่ายทอดอารมณ์เพลง ๓๕  คะแนน
๓. ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบความเหมาะสมการแสดงประกอบเพลง ๓๐  คะแนน

 รวมทั้งสิ้น ๑๐๐  คะแนน
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก