มูลนิธิพิทักษ์คชสาร โดยโครงการเกษตรบริโภค จัดสอน “หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืนสู่ชุมชนครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนบ้านไร่ป้า

 

โครงการเกษตรบริโภคโดยมูลนิธิพิทักษ์คชสาร ได้รับการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำหลักสูตรพิเศษด้านเกษตรอินทรีย์ทบทวนความรู้เดิมต่อยอดพัฒนาความรู้ใหม่ภายใต้ชื่อ  “หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืนสู่ชุมชนครั้งที่1”  ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านไร่ป้า ต.ห้วยเขย่ง  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ทางมูลนิธิได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่ ครูและนักเรียนในโรงเรียนนำร่อง 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า โรงเรียนคุรุสภา โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศและโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 

ครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านประจำไม้ และโรงเรียนเพียงหลวง3 รวมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 159 คน นับเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นของโครงการเกษตรบริโภค ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืนทางอาหารและสร้างอาชีพเสริมที่มั่นคงให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและขยายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่รอยต่อของช้างป่าและสัตว์ป่าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ทางมูลนิธิขอขอบคุณ

  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะอาจารย์วิทยากรและทีมงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ป้าผู้เป็นเจ้าบ้านจัดสถานที่ อาหารและอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม
  • คณะครูวิทยากรสันทนาการทั้ง 8 ท่าน

และผู้อยู่เบื้องหลังที่ไม่เอ่ยนามทุกท่าน ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นอย่างงดงาม แล้วพบกับโครงการเกษตรบริโภคครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

#มูลนิธิพิทักษ์คชสาร

#โครงการเกษตรบริโภค

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก