ททท.สำนักงานนครสวรรค์ ชวนเที่ยวสงกรานต์นครสวรรค์ ประจำปี 2562

ประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญกับคนไทย สงกรานต์ เป็นคำในภาษา สันสกฤต หมายถึง การเคลื่อนย้าย โดยเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศี หรือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของไทยและบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเพณีสงกรานต์นั้นมีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กับตรุษ จึงมักเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์  คือการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดิมวันที่จัดสงกรานต์นั้นจะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนคือ ตั้งแต่ 13 – 15 เมษายน ซึ่งวันนี้เหล่าบรรดาลูก หลาน มักจะกลับบ้านแล้วอยู่ร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัวและกลับมาดน้ำดำหัวขอพรจากพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดนครสวรรค์จัดงานเป็นประจำทุกปีในหลายพื้นที่ ในช่วงเทศกาลได้มีงานจัดงานประเพณีอื่นๆ อีกหลายงาน  จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป โดย ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์และประเพณีอื่นๆ ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

1.งานถนนสายเครื่องปั้นสืบสานประเพณีชาวมอญ วันที่ 12-13 เมษายน 2562 ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์เป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายมอญ ชาวมอญจะมีการแต่งกายของชาวมอญ มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รับประทานข้าวแช่ การแสดงและสาธิตเครื่องปั้นดินเผา
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่โทร.056-347119
2.งานมหาสงกรานต์เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การห่มผ้าพระธาตุเจดีย์สมัยสุโขทัย สืบสานการก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงพื้นบ้านกลองยาว การแสดงรำวงย้อนยุค
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โทร.061-5158180

12-16 เมษายน 2562 

มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

-วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2562 พิธีบวงสรวงเมืองนครสวรรค์บริเวณยอดเขากบ พร้อมชมการแสดง ชุด “ฉุยฉายพราหมณ์”
-วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2562  นิทรรศการของดีบ้านฉัน สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน สินค้าภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมและการประกวดครอบครัวสองวัยใส่ใจสุขภาพ
-วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2562  มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รับศีล ฟังเทศน์ เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม ก่อพระเจดีย์ทราย นิทรรศการของดีบ้านฉัน สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน สินค้าภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม จำหน่ายสินค้าสาธิต การขับร้องเพลงไทยย้อนยุค
-วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2562  มีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การขับร้องเพลงไทยย้อนยุค การแสดงรำวงย้อนยุคโบราณ การแสดงลิเก
-วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2562  มีขบวนแห่หลวงพ่อทอง รอบตลาดปากน้ำโพ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน       ชุดระบำสุโขทัย กลองยาว รวมถึงพิธีห่มผ้าพระมหาเจดีย์สมัยสุโขทัยและสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
3. งานสงกรานต์ ต้นเจ้าพระยา มันส์ยกหาด วันที่ 13-15 เมษายน 2562 ณ บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
-วันที่ 13 ชมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ขบวนพาเหรด แห่พระเก้าวัด สรงน้ำพระเก้าวัด ประกวดเทพีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
-วันที่ 14 การประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดแต่งกายย้อนยุค ประกวดครอบครัวเทพีอุ่นไอรัก แม่สาวลูกสวย
-วันที่ 15 กิจกรรมสงกรานต์ต้นเจ้าพระยามันส์ยกหาด สงกราต์ วิถีไทยดั้งเดิมนุ่งจงลงหาดสงกรานต์ต้นเจ้าพระยาฯ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลนครนครสวรรค์ โทร.056-219560

4.งานประเพณีงานบุญข้าวแช่บางมะฝ่อ วันที่ 14 เมษายน 2562   ณ วัดบางมะฝ่อ ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ ประเพณีที่ชาวบางมะฝ่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลามากกว่า ๑๐๐ ปี ชมขบวนแห่สำหรับข้าวแช่ การประกวดเทพีข้าวแช่ การจัดเลี่ยงลานข้าวแช่
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ โทร.056-883639

5.งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทดำ วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านวังหยก ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสววรค์ เป็นประเพณีของชาวไทดำ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทดำบ้านวังหยก การละเล่นลูกช่วงรำแคน การรำวง การจัดอาหารพื้นบ้านผู้มาร่วมกิจกรรม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง โทร.056-347119
6.สงกรานต์วิมานแมน “มันส์ยกซอย” วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ ซอยชุมชนวิมานแมน อ.เมืองนครสวรรค์ มีกิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงดนตรี สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ หรือวันไหลให้ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงสนุกสนานร่วมกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ชุมชนวิมานแมน โทร.096-6641464

7. งานปิดทองไหว้พระ และห่มผ้าองค์หลวงพ่อพระบรมธาตุเจดีย์ ปีที่ 656  และเทศกาลกินตาลวัดเกยไชยเหนือ วันที่ 18-19 เมษายน 2562 ณ วัดเกยไชยเหนือ(บรมธาตุ) ต.เกยไชย อ.ชุมแสง ภายในงานมีกิจกรรมห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด การแข่งขันเฉาะตาล การแข่งขันกินตาล การประกวดธิดาตาล การจำหน่ายสินค้าจากตาลโตนด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) โทร.098-5499974

8.สงกรานต์หาดเสลาเก้าเลี้ยวเจ้าค่ะ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 ณ หาดเสลา เชิงสะพานแม่น้ำปิง บ้านหาดเสลา อ.เก้าเลี้ยว มีการจำหน่ายอาหารและสินค้าท้องถิ่น การเล่นน้ำริมชายหาดแม่น้ำปิงที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อำเภอเก้าเลี้ยว โทร.056-299138
นอกจากนี้จังหวัดนครสวรรค์ยังมีสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์อื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน ติดต่อสอบถาม โทร.081-9728461 แก่งเกาะใหญ่ อ.แม่วงก์ โทร.086-2092671 อ่างเก็บน้ำบางพระหลวง อ.เมืองโทร.087-5245033 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ตะคร้อ อ.ไพศาลี อบต.ตะคร้อ โทร.056-357167 อีกด้วย
นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ และพิจิตรได้ที่
ททท.สำนักงานนครสวรรค์ โทร.0 5622 1811-2 โทรสาร 0 5622 1810
E-mail., www.tourismnakhonsawan.org
Facebook :: Nakhonsawan.Phichit 
Line :: @tatsawanphichit 
Instragram :: tatsawanpichit 
Twitter :: TATsawanpichitShare:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก