เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ๔ มรดกโลก อยุธยา ศรีเทพ สุโขทัย หลวงพระบางสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่  ชวนประชาชนท่องเที่ยวงาน “ท่องวิธี ๔ มรดกโลก” เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ๔ มรดกโลก อยุธยา ศรีเทพ สุโขทัย หลวงพระบาง โดยเน้นความสำคัญอุทยานประวติศาตร์ศรีเทพ ซึ่งคาดว่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ปี และกำลังรอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พร้อมรวบรวมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน รวมทั้งอาหาร และของดีประจำจังหวัด มานำเสนอในงานระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ 


นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะเห็นได้จากสถิตินักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา จากปี ๒๕๕๙   มีนักท่องเที่ยวจำนวน ๑.๙๕  เพิ่ม ๒.๒ ล้านคนในปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก นโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐที่กำหนดให้เพชรบูรณ์เป็น ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด ที่ต้องการกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองที่มีสักยภาพที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์”


สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ และทำตลาดเชิงรุก รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือการท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ จึงจัดทำโครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ๔ มรดกโลก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม Familiarization Trip และ สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาขึ้น โดยใช้โอกาสด้านศักยภาพที่ตั้ง ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาค และเชื่อมโยงการพัฒนาตาม  North-South Economic Corridor และ  East-West EconomicCorridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่จังหวัดตาก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จังวัดเลย

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดงาน “ท่องวิธี ๔ มรดกโลก” นำเสนอเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ บนเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ๔ มรดกโลก อยุธยา ศรีเทพ สุโขทัย หลวงพระบาง ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ อารยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพรวมแห่งการเป็นอารยธรรมเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ของดินแดน สุวรรณภูมิ และสัมผัสกับมิติใหม่ของการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของตน  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร อีกด้วย


ภายในงานจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ วิถีอารยธรรม นิทรรศการที่บอกเล่าความเป็นมา และข้อมูลรายละเอียดของ ๔ มรดกโลก วิถีย้อนอดีต เป็นจุดถ่ายภาพที่จะดึงดูดให้ผู้เข้าชมงานเก็บบันทึกภาพความประทับใจผ่านเล็นส์ โดยจัดสถานที่ และอุปกรณ์ประกอบฉากที่จะเนรมิตรให้ผู้ที่ร่วมถ่ายภาพเสมือนหนึ่งได้ไปเยือนทั้ง ๔ มรดก ส่วนเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น การแสดงของศิลปิน กิจกรรมสร้างสีสันให้ผู้ชมงานได้ร่วมสนุก และวิถีของดีพื้นถิ่น ที่รวบรวมไว้ทั้งอาหาร อาหาร งานฝีมือ สินค้าหัตถกรรม/อุตสาหกรรม ที่พัก ฯลฯ
ในงานนี้ ได้รวมรวมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากกว่าที่ท่านได้รู้จักคุ้นเคยดีอยู่แล้ววัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่งดงามรวมทั้งอาหาร และของดีประจำจังหวัดนำเสนอ ในงานให้ได้ชมกัน สมดังแนวคิดที่ว่า “ท่องวิธี ๔ มรดกโลก” หรือ “World Heritage Journey”  เสมือนท่านได้เดินทางท่องเที่ยวไปบนเส้นทางเชื่อมโยง ๔ มรดกโลกอย่างแน่นอนรองผู้ว่าราชการเพชรบูรณ์ กล่าวทิ้งท้าย Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก