ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ ขึ้นทะเบียน “SME ONE ID” มีแต่ได้ กับ สสว.

สว. นำทัพผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียน “SME ONE ID” รับสิทธิประโยชน์ออกบูธงาน Thailand Healthcare 2023 เพื่อขยายช่องทางการตลาด ด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพรับมือประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว

วันนี้ (29 มิ.ย. 2566) นายวรพจน์ ประสานพานิช  ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME หรือ “หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (SME One ID)” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการผู้ประกอบการ SME ไทย โดยผู้ประกอบการสามารถใช้หมายเลข ID เดียวในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ทุกหน่วย 
ซึ่งเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวก และลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารซึ่งเป็นต้นทุนและอุปสรรคสำคัญในการติดต่องานกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SME One ID แล้วสามารถเข้าใช้บริการหน่วยงานของรัฐได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการจะได้รับการเชื่อมโยงจากระบบต่าง ๆ ทั้งภายใน สสว. และหน่วยงานรัฐภายนอกอื่น ๆ อาทิ กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น

โดย สสว. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ SME ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาธุรกิจเพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน, ด้านการขยายช่องทางการตลาด และด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เมื่อผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน SME One ID แล้วจะสามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ตามความต้องการแต่ละราย อาทิ การออกบูธในงาน Thailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร” ซึ่งเป็นงานมหกรรมสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่ได้รับความสนใจมายาวนานกว่า 14 ปี ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 บริเวณชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายวรพจน์ กล่าวต่อไปว่า สสว. เปิดให้ผู้ประกอบการ SME ที่ได้ขึ้นทะเบียน “SME ONE ID” และมีผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการเพื่อสุขภาพที่โดดเด่นมาออกบูธเพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ 

โดยผู้ประกอบการ SME ที่ได้สิทธิประโยชน์ในครั้งนี้ อาทิ สบู่สมุนไพรน้ำมันธรรมชาติ MALIDILY, น้ำมันนวดสมุนไพร KHUNTHIPHERE, SAWADEE FARM สวนสวัสดีน่าน, อาหารออแกนิคสุขทุกคำ, สบู่สุคนธบำบัดNgamta ​Aromatherapy, ถุงประคบสมุนไพร Siam Herbs, พริกแกง(คลีน)แนวสุขภาพ DRAG SPICY THAI FOOD, บริการดูแลเด็กพิเศษ MENTAL KIDS ได้มาออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการขยายช่องทางการตลาดพิเศษเฉพาะสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน “SME ONE ID” เท่านั้น และทาง สสว. จะจัดให้มีสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนมาขึ้นทะเบียน SME ONE ID กันเพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิปประโยชน์ดีๆ

“สสว. สนับสนุน ส่งเสริม ผู้ประกอบการ SME โดยมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียน SME ONE ID ได้ผ่านทางเว็บไซต์ Bizportal.go.th หรือทางแอปพลิเคชัน SMECONNEXT หลังจากที่ลงทะเบียนและได้รับ SME ONE ID เรียบร้อยแล้วจะสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ผ่าน แอปพลิเคชัน SMECONNEXT ซึ่งเป็นแหล่งรวมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไว้ สุดท้าย อยากขอเชิญชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากภาครัฐได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย สสว.จะทำหน้าที่ ‘เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย’ ตลอดไป” Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก