เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎก ๒ แผ่นดิน พุทธภูมิ สู่ สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5

วันที่ 6 เมษายน 2565 พระเดชพระคุณ พระเมธีวรญาณ ป.ธ.9 ผศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค 10 รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานอัญเชิญพระไตรปิฎก และเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎก 2 แผ่นดิน พุทธภูมิ สู่ สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2565 ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา อันเป็นการรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นองค์แทนคือคำสั่งสอนทุกส่วน ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ สิ่งนี้จะมีตั้งอยู่ และเจริญรุ่งเรืองได้คู่พระศาสนานั้น จะต้องมีการศึกษา เผยแผ่ สืบทอดด้วยการปฏิบัติอบรม และนำสู่การสาธยาย ทบทวน อยู่เป็นประจำเนืองๆ 

เพื่อไม่หลงลืม แม้จะเป็นภาษามคธ สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาจนถึงยุคของพวกเราให้เป็นมรดกต่อไปตราบนานเท่านาน และเพื่อรักษาความบริสุทธิ์แห่งพระธรรมมิให้คลาดเคลื่อน ให้ง่ายต่อการจดจำและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

ขออนุโมทนาShare:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก