“อพท.6” ผนึกกำลังยกระดับเมืองเก่าน่าน ตั้งเป้าเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล


องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร  ดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและพื้นที่เชื่อมโยง ให้มีอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ที่สามารถรองรับการเข้าถึงและใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No One Left Behind)

โดย อพท.6 และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ได้จัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ ต.นาชาว ในโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เมืองน่าน โดยมีผู้นำองค์กรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้นำชุมชนท่องเที่ยว และผู้บริหารวัดต่างๆ เข้าร่วมงาน


นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 กล่าวว่า จ.น่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สงบงาม เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ที่มีความตื่นตัวเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อน จ.น่าน ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ มาท่องเที่ยว จ.น่านได้ โดยสะดวก และปลอดภัย

“การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เป็นการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก หรืออารยสถาปัตย์ เพื่อให้คนทุกวัย ทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ และเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ โดยสะดวก ปลอดภัย สามารถรองรับการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ผจก.อพท.6 กล่าว

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน กล่าวว่า การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จะช่วยรองรับการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว จ.น่าน อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน สอดรับกับสถานการณ์โลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม  

เช่นเดียวกับ นายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน มองว่า สังคมโลกยุคใหม่ต้องตื่นตัวและใส่ใจเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียม โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ และมนุษย์ล้อจะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆ รวมถึงการกีฬาที่ต้องมีอารยสถาปัตยฺที่ทุกคนเข้าถึงได้ ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จ.น่าน กล่าวว่า การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย และ จ.น่าน เทศบาลเมืองน่านจึงได้ขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆใน จ.น่าน มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว วัดภูมินทร์ และที่วัดสวนตาล ซึ่งมีอารยสถาปัตย์ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งมวลได้ แต่ในบางสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานอาจยังติดขัดเรื่องกฎหมาย จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามีหัวใจในการแบ่งปันในจิตใจ เราจะก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอน

ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชน นายสาธิต บุญทอง ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน่าน และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน กล่าวว่า ภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของ จ.น่าน ให้พร้อมรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยจะช่วยกันปรับปรุงสถานที่ และบริการต่างๆ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ โดยสะดวก ปลอดภัย

นางจันทิรา ชินสุขเสริม ประธานชมรมที่พักจังหวัดน่าน และ เจ้าของโรงแรม น่านบูติกโฮเทล แอนด์ รีสอร์ต กล่าวว่า ปัจจุบัน มีโรงแรม รีสอร์ท ที่พักหลายแห่งใน จ.น่าน ที่ได้ปรับปรุงพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เช่น มีห้องพักสำหรับคนที่ใช้รถเข็น มีทางลาดสำหรับคนใช้รถเข็น มีห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ที่ประตูกว้างกว่า 70-80 เซนติเมตร และมีราวจับพยุงตัว ป้องกันอุบัติเหตุการลื่นล้ม เป็นต้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องขยายผลจากการแถลงข่าวครั้งนี้ต่อไป

ทางด้าน พระครูปลัดอุทัย อัคคปัญฺโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ จ.น่าน กล่าวว่า เรื่องอารยสถาปัตย์ หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทำให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็นทุกรูปแบบสามารถใช้ประโยชน์ได้ เข้าถึงวัดและโบราณสถานต่างๆได้ ถือเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน เพราะจำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางวัดภูมินทร์พร้อมที่จะปรับปรุงให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า จังหวัดน่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงเสน่ห์ มีเอกลักษณ์ ด้วยมีศิลปวัฒนธรรมล้ำค่า น่าสนใจ รวมถึงมีธรรมชาติที่งดงาม อาหารอร่อย ผู้คนเป็นมิตร จึงครบองค์ประกอบความเป็นสุดยอดเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่คนทั่วโลกอยากมาเยือน อีกทั้ง เมื่อมีการเติมเต็มเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทำให้คนทุกเพศวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย ก็จะยิ่งทำให้ จังหวัดน่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่พราวเสน่ห์ และมีความยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลโดยแท้จริง

ภายหลังการแถลงข่าว  อพท.6 ได้จัดกิจกรรมแฟมทริป (FAM Trip) ทัวร์อารยสถาปัตย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ย่านเมืองเก่าน่าน โดยนำคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มมนุษย์ล้อ หรือผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้รถเข็น พร้อมผู้ติดตาม จำนวนกว่า 30 คน เดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และชุมชนท่องเที่ยวต่างๆที่มีอารยสถาปัตย์ รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดสวนตาล โฮงเจ้าฟองคำ และตึกรังสีเกษม  เป็นต้น

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก