สวนสุนันทามุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เปิดหลักสูตร MBA : Executive CEO รุ่นที่ 1 รับผู้บริหารระดับสูง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ  MBA : Executive CEO รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรที่ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการเสริมวิสัยทัศน์จากคณาจารย์และวิทยากรพิเศษในเรื่องนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเพื่อนผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตร MBA : Executive CEO รุ่นที่ 1 ปรับการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริหารระดับสูง สามารถบริหารเวลาเรียนออนไลน์ได้ทั้งในเวลาที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
มุ่งเน้นการเรียนแบบ Interactive สนทนากับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนผ่านออนไลน์ 70% แบบ Real -Time เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายธุรกิจและการทำงาน  โดยศึกษาผ่านกิจกรรมรวมถึงกรณีศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้บริหารที่สนใจศึกษาสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 09-3291-9423Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก