มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง ร่วมกับ ททบ.5 ลงนามความร่วมมือในการผลิตรายการโทรทัศน์ The BEST Forever ทำดีเพื่อสังคม


มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง ร่วมกับ ททบ.5 ลงนามความร่วมมือในการผลิตรายการโทรทัศน์ The BEST Forever ทำดีเพื่อสังคม เป็นการเสนอเรื่องราวชีวิตของบุคคลต้นแบบ ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการคิดสร้างสรรค์และอุทิศตน เพื่อช่วยกันพัฒนาให้สังคมและประเทศชาติดีขึ้น โดย วัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑. ให้การสนับสนุน และส่งเสริม กิจกรรม ในการปลูกฝั่งค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ให้กับคนในชาติ ให้เป็นคนดี มีความสื่อสัตย์ สุจติต และมีวามจงรักภักดี ต่อสาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒. ส่งเสริมการศึกษา การอบรม การวิจัย และการพัฒนา ให้แก่ ศิษย์ วปอ ศิษย์ สวปอ มส สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปให้มีความรุ้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความั่นคง
๓. ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์
๔. ยกย่อง และเผยแพร่เกียรติคุณ ของหน่วยงาน และบุคคลดีเด่นในการเป็นแบบอย่าง ที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติ
๕. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
๖. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
โดยมีการ บันทึกเทป ถ่ายทำนอกสถานที่ /ในสถานที่พิจารณาจากศิษย์เก่า   พิจารณาจากศิษย์เก่า วปอ. โดยมี พลเอก จรัลกุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) เป็นประธาน ร่วมกับ พลเอก ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์  รองประธานมูลนิธิฯ และ พลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
รวมถึงบุคคลในสังคมทั่วประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเห็นควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน ในการดำเนินชีวิต  และประกอบอาชีพอย่างมั่นคง รวมถึงปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรม ให้กับคนในชาติ เป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ดำเนินรายการโดย คุณกนิษฐ์ สารสิน (เป๊ะ) อดีตนักศึกษาหลักสูตร มส.6 และคุณพิมพ์ณชยา บุณยมาลิก(นก)  อดีตนักศึกษาหลักสูตร มส.6 เป็นผู้ดำเนินรายการ  ควบคุมการผลิตโดยคุณรัชพล สุวรรณโชติ นักศึกษา มส.10 รุ่นปัจจุบัน


ติดตามรับชมรายการ The BEST  Forever ทำดีเพื่อสังคม จะออกอากาศทุกวันพุธเวลา 21.20 นถึง 21.00 น ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก