พม. เร่งสำรวจคนพิการติดเตียงและตกหล่น ให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า” และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ


วันนี้ (19 ต.ต. 64) เวลา 10.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการจัดทำ “กิจกรรมสำรวจคนพิการติดเตียงและตกหล่น ให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน จำนวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง พม. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64) มีจำนวน 2,094,210 คน หรือร้อยละ 3.09 ทั้งนี้ อาจมีคนพิการจำนวนหนึ่งที่ยังตกหล่นและเข้าไม่ถึงการขึ้นทะเบียนคนพิการ 
เนื่องจากความยากลำบากในการเดินทางหรือเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่พบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเตียงทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200,000 คน ซึ่งส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นคนพิการไม่สามารถได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น กระทรวง พม. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของคนพิการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จึงได้จัด “กิจกรรมสำรวจคนพิการติดเตียงและตกหล่น เพื่อการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลคนพิการติดเตียงผ่านระบบออนไลน์ 

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการสำรวจดังกล่าว กระทรวง พม. จะรวบรวมและจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อประสานส่งต่อให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญของกระทรวง พม. ในการลงพื้นที่เพื่อสอบถาม และดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านสิทธิและสวัสดิการต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถกรอกแบบฟอร์มตาม QR Code หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ที่ www.dep.go.th

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก