คุ้มครองสิทธิฯ ประสบความสำเร็จ คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย พันตำรวจโท ธัญญะ ระย้า ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และ นายศุขโข สืบสุข หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 

โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีในขณะรับรางวัลฯ ดังกล่าว ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom Cloud Meetings

สำหรับพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับจำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

2) รางวัลบริการภาครัฐ ระดับ ดี ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน “ประสานพลังรัฐ คุ้มครองราษฎร์สร้างสันติภาพสู่ภาคใต้” หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานคุ้มครองพยาน

3) รางวัลบริการภาครัฐ ระดับ ดี ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน “สังคมสมานฉันท์สร้างวัฒนธรรม การไกล่เกลี่ย” หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

“กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน เพื่อให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ อย่างต่อเนื่องต่อไป”
Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก