จุรินทร์ ระดมทีมจัด "เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับ 3-7 ก.พ."สร้างจันทบุรีเป็นมหานครแห่งอัญมณี" ตั้งเป้าสร้างมูลค่า-ดึงผู้ซื้อเข้า พร้อมนำอัญมณีไทยไปตลาดโลกเพิ่มขึ้น


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดจันทบุรี เขต 3 นายอิทธิพล จังศิริมงคล ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดจันทบุรี เขต1 และนายชรัตน์ เนรัญชร ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดจันทบุรี เขต 2 ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี พร้อมผู้ประกอบการ ผู้ซื้อจากต่างประเทศและผู้ขายในไทย  

นายจุรินทร์ กล่าวว่า เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 โดยช่วงเช้าได้มีโอกาสไปเปิดถนนค้าพลอยนานาชาติจันทบุรี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์การผลิตและการค้าพลอยตั้งแต่อดีต ช่วยต่อยอดให้กลายเป็นถนนที่เป็นตลาดค้าพลอยของโลกที่มีมาตรฐานเป็นสากล และมีความทันสมัยด้วยระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งจะไปเชื่อมกับตลาดต้องชมที่ขนานอยู่ริมแม่น้ำ จะกลายเป็นเส้นทางค้าขายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวและเส้นทางเศรษฐกิจเส้นพิเศษของจันทบุรีที่จะมีความถาวรสืบไป

ซึ่งงานเฉพาะการเทศกาลพลอยนานาชาติจัดขึ้น 5วัน วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อจุดประกายสำคัญที่ทุกภาคส่วนในจันทบุรีต้องสร้างความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้เส้นทางถนนตลาดพลอยมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ตัวเลขอุตสาหกรรมอัญมณีปีที่แล้วมีมูลค่าการค้ารวมการถึง 200,000 ล้านบาท โดย 80% เป็นการค้าเพื่อการส่งออก 
ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตในปีที่แล้วที่เผชิญกับสถานการณ์โควิด บวกถึง27% เป็นลมหายใจของจันทบุรีและประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นลมหายใจของเศรษฐกิจฐานรากเพราะอุตสาหกรรมอัญมณีของไทยร้อยละ 90 เป็น SMEs และ Micro SMEs ก่อให้เกิดการจ้างงานเกือบ 1,000,000 คน กระจายไปทั่วประเทศ การที่กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลมาช่วยสนับสนุนกับภาคเอกชนและทุกหน่วยงานถือเป็นทิศทางที่ถูกต้องอย่างยิ่ง

" งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 ปีนี้ เกิดได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญของโลก และในงานนี้มีการจัด OBM (Online Business Matching ) เพื่อเชื่อมผู้ซื้อและผู้ขาย

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่เชี่ยวชาญที่สุดกระทรวงหนึ่งของโลกเพราะเราเป็นต้นกำเนิดของนวัตกรรมทางการตลาดในยุคโควิดที่เรียกว่าระบบ ไฮบริดนำระบบการค้าขายดั้งเดิม กับระบบออนไลน์ มาร่วมกัน ซึ่งวันนี้ตั้งเป้าไว้หลาย 10 ล้านบาท ที่จะสามารถทำสัญญาซื้อขายจริงและจะเพิ่มอีกทั้งปี ซึ่งปีที่แล้วทั้งปีสูงถึง 200,000 ล้านบาท หวังว่าการจัดงานเทศกาลพลอยนานาชาติครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งที่จะช่วยให้จันทบุรีเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกสามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียนไปได้อีกหลายรอบต่อไป " นายจุรินทร์ กล่าว

ทางด้าน นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า การจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นนครอัญมณีหนึ่งใน ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก (Chanthaburi: City of Gems) เพื่อตอกย้ำตำแหน่งและภาพลักษณ์ของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยที่สำคัญของโลก 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่จะ ได้นำเสนอสินค้า และเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ โดยทางสถาบันได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดให้มี Online Business Matching จับคู่ 102 คู่เจรจากับลูกค้าใน 16 ประเทศ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีจุดจัดงานหลัก 3 แห่ง คือ 1) ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 2) เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และ 3) บริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์

ส่วนนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในนามของชาวจังหวัดจันทบุรี รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022 นอกจากจะเป็นการผลักดันความเป็น นครอัญมณี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกให้เป็นรูปธรรมแล้ว
ยังจะเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูการค้าอัญมณ์ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ซึเป็นช่วงเวลาของการท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน และงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จึงคาดว่า ประชาชนที่มาท่องเที่ยว ในเทศกาลดังกล่าว จะได้เข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี " อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งภาคการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และภาคการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดต่อไป

ด้านผู้ประกอบการจาก ร้าน TAEVIKA เทวิกา ควีนส์ออฟ จิวเวลรี่ คุณณัฐชยา มณีเวศย์วโรดม ทายาทเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ TAEVIKA และ TAEVIKA PARK กล่าวว่า เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดทำให้ทางเราไม่สามารถไปออกบูธที่กรุงเทพฯได้ โดยปกติแล้วจะออกบูธสี่ครั้งและต่างประเทศก็มีฮ่องกงสามรอบ และพอเจอผลกระทบแบบนี้ก็หาช่องทางอื่นๆ จึงเริ่มไลฟ์สดซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยโควิดรอบแรก ซึ่งค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมารายรับของเทวิกา 90% มาจากช่องทางออนไลน์ รายรับได้ 90% อีก 10 % เป็นส่งออกต่างประเทศ ส่วนใหญ่ส่งออกบราซิล รัสเซีย อิตาลี อเมริกา ฝรั่งเศส จีน ซึ่งลูกค้าต่างชาติเองก็บอกว่า การที่ไม่ต้องเดินทางมาก็สามารถสั่งซื้อของผ่านออนไลน์ได้ ทำให้สะดวกสบายอีกด้วย

ทางร้านเทวิกาเองก็ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน GIT มากมาย ทั้งการเข้าร่วมการประกวดหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทำให้เทวิกาเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับตลอดมา ก็อยากเชิญชวนมาร่วมงานที่ศูนย์อัญมณีที่จังหวัดจันทบุรี หนึ่งปีมีเพียงแค่ชั้นเดียว

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก