ตลาดไท จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กูรูทุเรียน เซียนมังคุด” ป้อนผลผลิตคุณภาพออกสู่ตลาด

ตลาดไท จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้สนใจ ร่วมอบรมในหลักสูตร “กูรูทุเรียน เซียนมังคุด” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง เจาะลึกเทคนิคการศึกษาสรีระ การตัด การคัดทุเรียนและมังคุดคุณภาพออกจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทำกำไรได้เพิ่มขึ้น ตอกย้ำการเป็นตลาดค้าส่งผลไม้คุณภาพและตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน 

ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตของผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ออกสู่ตลาด จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก.ได้เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การออกดอกติดผลของผลไม้ทั้ง 4 ชนิด ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด ประจำปี 2567 พบว่า มีปริมาณผลผลิตรวม 1,114,070 ตัน เพิ่มขึ้น 6.48% จากปี 2566 ที่มีจำนวน 1,046,254 ตัน โดยไม้ผลทั้ง 4 ชนิด จะออกมาสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งคิดเป็น 51% ของผลผลิตทั้งหมด สำหรับทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้หลักนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด เพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอด Supply Chain ด้วยการประกาศกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 และ                มีมาตรการตรวจก่อนตัดเพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน นับเป็นแนวทางสำคัญในการช่วยลดปริมาณทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาด ลดการขาดทุนจากปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของทุเรียนให้แก่ผู้บริโภคทั้งตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ

นายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ผู้บริหาร ตลาดไท เผยว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กูรูทุเรียน เซียนมังคุด ในครั้งนี้ เป็นการสานต่อนโยบายของภาครัฐ ที่จะยกระดับทุเรียนไทยและผลไม้ไทยให้ได้คุณภาพและมาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งตลาดไท ในฐานะตลาดค้าส่งผลไม้ใหญ่สุดในประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการคัดสรรผลผลิตคุณภาพออกสู่ตลาด โดยกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่ตลาดไท ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ที่จะเป็นฤดูกาลทุเรียนและผลไม้ไทยหลายชนิดออกสู่ตลาด อาทิ มังคุด เงาะ ลองกอง มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย สละ กระท้อน เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้สนใจที่จะสร้างอาชีพ พ่อค้าแม่ค้า ในการนำผลไม้เหล่านี้ไปจำหน่าย การได้เข้าอบรมในหลักสูตร กูรูทุเรียน เซียนมังคุด จึงมีส่วนสำคัญที่จะได้รับความรู้ ได้รับเทคนิควิธีการการคัดเลือกทุเรียน มังคุดจากผู้เชี่ยชาญ รวมทั้งมีความเข้าใจความต้องการของตลาด เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น การที่พ่อค้าแม่ค้ามีความรู้อย่างแท้จริง จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่ซื้อผลผลิตไปรับประทานว่าจะได้รับผลไม้ที่มีคุณภาพ เกิดการซื้อซ้ำ ซึ่งสามารถสร้างรายได้และสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ตลาดไท จะยังคงจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันและยกระดับผลผลิตและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง”

ทางด้าน ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล จากศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ย้ำความสำคัญของการเข้าใจในเรื่องสรีรวิทยาการสุกแก่ของทุเรียนให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมว่า ทุเรียนที่ตัดเมื่อแก่ได้ที่หรือมีอายุการเก็บกี่ยวประมาณ 110-120 วัน นับจากดอกบาน นับเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพ เมื่อสุกแล้วจะหวานหอมมันเป็นเนื้อครีม ในขณะที่ทุเรียนอ่อนหรือตัดก่อนแก่จะใช้เวลาสุกช้ากว่าและมีรสชาติที่ไม่หวานหอมเท่าที่ควร สำหรับมังคุดนั้นอายุเก็บเกี่ยวอยู่ระหว่าง 77-84 วัน หลังดอกบานสามารถสังเกตระดับความสุกจากการดูสีผิวของเปลือก โดยเมื่อสุกเต็มที่นั้นจะมีสีม่วงถึงดำ ซึ่งจะให้รสชาติหวานอย่างเต็มที่ 

นายชลธี นุ่มหนู นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก กล่าวว่า ผู้บริโภคต้องการทุเรียนที่มีคุณภาพ รสชาติหวานหอม ดังนั้น ขั้นตอนที่สำคัญ คือ การใส่ใจคัดเลือกตั้งแต่เกษตรกรจนมาถึงคนกลาง คือ พ่อค้าแม่ค้า ซึ่งการตัดและคัดทุเรียนที่แก่ได้ที่จะทำให้ลดปัจจัยลบที่มีต่อทุเรียนด้อยคุณภาพ โดยมีหลัก  5 ด. ในการตัดและคัดเลือกทุเรียนให้ได้คุณภาพสูงสุดเพื่อการจำหน่าย ได้แก่ การดูลักษณะภายนอก สีผิว เปลือกแห้ง ฐานหนามแผ่ออก ปลายหนามแห้งเปราะ ร่องหนามเป็นสีน้ำตาล ขั้วผลสาก ปลิงบวมโต ก้านผลแข็ง การดีดเคาะฟังเสียง ทุเรียนที่ตัดตอนแก่และสุกจะมีโพรงอากาศระหว่างเนื้อและเปลือกให้เสียงที่ก้องกังวานกว่าทุเรียนอ่อนและห่ามที่เนื้อจะติดเปลือก การดูดในการตัดทุเรียนหน้าสวนจะมีน้ำเลี้ยงที่ปลิง ซึ่งถ้าชิมแล้วมีรสหวาน หมายถึง ทุเรียนแก่พร้อมตัดออกมาจำน่ายได้ การดม ทุเรียนที่แก่ได้ที่จะมีกลิ่นหอมออกมาอย่างชัดเจน และขั้นตอนสุดท้าย คือ การรับประทานที่จะช่วยให้ทราบถึงรสชาติที่แท้จริงของทุเรียนได้

นอกจากการให้ความรู้เชิงทฤษฎีแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งการเคาะทุเรียนเพื่อประเมินความสุกแก่ การปอกทุเรียนด้วยตัวเอง โดยมีนายวิทยา ชอบชน อุปนายกฝ่ายผลิต สมาคมทุเรียนไทยและเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ อาทิ ควรปอกทุเรียนด้านข้าง แทนการปอกทุเรียนผ่าหลังเพราะจะทำให้เป็นรอยมีดได้ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการปอกขายเนื้อ รวมทั้งวิธีการคัดเลือกมังคุดคุณภาพเพื่อนำไปจำหน่ายให้ได้ราคาดีนั้น นอกจากสีผลที่บอกความสุกแก่แล้ว ยังมีวิธีการสังเกต อาทิ  ขั้วผลต้องมีสีเขียวสดไม่แห้ง ผลต้องจับแล้วไม่นิ่มยวบ ผิวด้านนอกไม่มียางไหลซึมออกมา เป็นต้น

กิจกรรมอบรมในหลักสูตร “กูรูทุเรียน เซียนมังคุด” ที่ตลาดไท จัดขึ้นในครั้งนี้ ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น อีกด้วย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะส่งเสริมและผลักดันให้ทุเรียน มังคุด รวมถึงผลไม้ต่างๆของไทยได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ซึ่งในท้ายที่สุดจะสามารถสร้างรายได้ สร้างกำไรให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้ามาเลือกซื้อทุเรียน มังคุดและผลไม้ไทยคุณภาพอีกนานาชนิดเพื่อนำไปจำหน่าย ได้ที่ ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24  ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://talaadthai.com/ 

Share:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts

ค้นหาบล็อกนี้

Contact Us ::

📲 (+66) 081 4345154
✉️ Insightoutstory@gmail.com

Add Line📲 Click 👇👇

Translate

🚉 ช.ส.ท.พาเที่ยว นครฯ

Review By Nichapa

POPULAR NEWS

Fanpage Facebook

ป้ายกำกับ

คลังบทความของบล็อก